Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar"— Sunum transkripti:

1 ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar
Tekniğin Yararları Tekniğin Dezavantajları

2 Örnek olay Tekniği Bir öğretim tekniği olan Örnek olay; bir olayın yazılı veya sözlü anlatılarak veya bir film göstererek konu ile ilgili öğrencilerin çözümleme, öneri ve düşüncelerini ortaya koyma tekniğidir. Burada temel amaç, örnek olayın çözümlemesinin öğrenciler tarafından yapılmasıdır. Bu durum, öğrencilere, olaylara geniş boyutlu yaklaşma ve insanları bu yaklaşım içerisinde değerlendirme görüşünü kavratır.

3 Örnek olay tekniği, şu amaçları gerçekleştirmeye dayalıdır :
1. Bir olayla veya durumla ilgili sorunlar hakkında farklı görüşleri ortaya koymak, 2. Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak, 3. Bir olay, durum veya düşüncenin farklı açılardan yorumlanabileceğini göstermek, 4. Katılanların çözümleme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

4 Örnek Olay Tekniğiyle Ele Alınabilecek Konular
İnsanların kötü alışkanlıklarıyla ilgili olarak değişik örnek olay sorunları oluşturulabilir. Trafik canavarı örnek olay etkinliğini için çok uygulanılabilir bir konudur. Görgü kurallarıyla ilgili iyi bir örnek çocuklara çok etkili mesajlar verebilir. Zenginlik-fakirlik sorunları Anne ve Babaların çocuklar üzerine yanlış eğitimi

5 * Herhangi bir okul ortamında öğretmen-öğrenci arasındaki bir olay da iyi bir örnek olay teşkil edebilir. Bu noktada Ahmet arkadaşımızın bizzat yaşadığı bir olayı sınıf içersinde, üzerine tartışmak üzere paylaştık. Lise 2 öğrencisi olan Ahmet, laboratuar ortamında bilgisayarların ders dışında herhangi bir etkinlik için kullanılmaması gerektiğini bildiği halde, arkadaşlarıyla beraber oyun oynamaktadır. Bu esnada bayan bir öğretmenleri sınıfa girer ve oyun oynadıklarını görür, öğrencileri bir köşeye çekerek biraz azarladıktan sonra bir ceza verir. Bu noktada arkadaşımızın, olayın hemen ardından ne olduğunu kendisinin açıklaması yerine, sınıfça tahminlerde bulunmaya ve öğrencilerin bu durumu gözlerinde canlandırarak nasıl bir çözüm yolu izleyecek olduklarını sorduk. Ve çeşitli tahminlerden, olayla ilgili görüşlerin ardından arkadaşımız olayın devamını anlattı:

6 - Öğretmenleri onlar azarladıktan sonra, ceza olarak, sınıftan belirli bir miktar para toplayıp bir miktar boya aldıktan sonra okuldaki bir alanı boyamalarını söylemiştir. Arkadaşlarımız ise bunu gerçekleştirmiştir, ancak topladıkları paranın bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırmışlardır ve boyama işini de gereken ciddiyeti göstermeden ve en önemlisi derse ve hocaya olan bakışları değişmeden gerçekleştirmişlerdir. Bu da böyle bir ceza yönteminin pek de işe yarar olmadığını, davranış değişikliğinin öğrencinin hocaya karşı tutumuna, veya hocanın bakış açısına göre değişebileceğini göstermiştir.

7 Kullanıldığı Durumlar:
Örnek olay tekniğinin kullanıldığı durumlar, şöyle sıralanabilir: 1. Konunun davranış biçimlerine dayalı olması, 2. Bir kararın çözümlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesinin istenilmesi, 3. Grubun küçük ve katılımcıların olayı inceleyebilecek düzeyde olması, 4. Eğitim kurumu politikasının bu tekniğin kullanılmasına elverişli olması ve personelin eleştirilere açık olması.

8 Örnek olay Tekniğinin Yararları:
Örnek olay tekniği, katılanların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması; öğrencilerde sorun çözme yeterliğini geliştirmesi; olayın incelenmesi sonucunda geliştirilen ilkelerin öğrencilerde davranış değişikliğini sağlaması; öğrencilere, grup içerisinde tartışma, konuşma ve karşı görüşe saygı duyma yeterliği kazandırması gibi yararlar sağlamaktadır.

9 Örnek olay Tekniğinin Dezavantajları:
Diğer taraftan, bu tekniğin; her konu ile ilgili örnek olay bulmanın güçlüğü, olayı rapor haline getirmenin ve sunmanın uzun zaman alması, uygulama amaçlarından sapma gibi olumsuz yönleri ve güçlükleri bulunmaktadır (Bülbül, 1991, s. 203).

10 Eylül Akar KAYNAKÇA: -Açıkgöz, Kamile Aktif Öğrenme,1. Baskı, İzmir, Eğitim Dünyası Yayınları,2002 -Demirel, Özcan “Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı”Ankara, Pegem Yayıncılık, Ekim 1999 -Küçükahmet, Leyla “Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, Ağustos 2002 -Üstündağ, Tülay “Yaratıcılığa Yolculuk”, Pegem A Yayınları, Kasım 2002


"ÖRNEK OLAY TEKNİĞİ Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları