Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti sizce neden denizlerde de faaliyet göstermek zorundadır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti sizce neden denizlerde de faaliyet göstermek zorundadır?"— Sunum transkripti:

1

2 Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti sizce neden denizlerde de faaliyet göstermek zorundadır?
Sınırların denize ulaşması Denizcilikle uğraşan beyliklerin alınması Fetihlerde donanmadan yararlanma Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlama Deniz ticaretine hakim olmak istenmesi

3 Osmanlı Devleti ilk kez nasıl donanma sahibi olmuştur?
Orhan Bey, Çanakkale ve Balıkesir çevresinde kurulmuş olan Karesioğulları Beyliği’ne 1345’de son vererek sınırlarını genişletmiş ve ilk defa Anadolu Türk Siyasal Birliği‘ni sağlamaya çalışmıştır. Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Beyliği’ne katılması ile; 1-ilk defa bir beylik Osmanlı Beyliği’ne katılmıştır. 2-Karesi donanmasının Osmanlılara devri ile Osmanlı donanmasının temeli oluştu. 3-Donanma kullanılarak Rumeli’ye geçiş sağlanmıştır. 4-Osmanlı hizmetine giren Karesi beyleri yükselmeyi hızlandırmıştır.

4 Tersane nedir? Tersane gemilerin inşa edildiği ve bakımlarının yapıldığı yer olduğu için deniz kenarında limanlarda yapılırdı. Ayrıca gemi yapımında kullanılacak kereste, yelken bezi gibi malzemelerin bol olduğu yerler tercih edilirdi Osmanlıda gelişmiş anlamda ilk tersane de Orhan Bey döneminde Gelibolu Yarımadasında yapılmıştır.

5 Osmanlı Devleti’nin ilk deniz savaşı
hangisidir? 1416 yılı Osmanlıların ilk deniz savaşına sahne oldu. 1416'ta Venedikliler, Osmanlı gemilerine saldırınca Osmanlı donanmasıyla Venedik donanması arasında savaş yapıldı. Tecrübesiz ve zayıf olan Osmanlı donanması yenik düştü.

6 Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde
hangi denizcilik gelişmeleri olmuştur? Önemli bir liman şehri olan Amasra, Cenevizliler’den alındı. Candaroğulları Beyliği’ne son verilerek Sinop ve çevresi alındı. Trabzon Pontus Rum İmparatorluğu’na son verilerek Trabzon ve çevresi alındı. 1459 1460 1461

7 Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde
hangi denizcilik gelişmeleri olmuştur? Kırım’ın alınması ile;  1. Venedik ve Cenevizliler Karadeniz’den tamamen çıkarıldı.  2. Kırım Hanlığı, Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti.  3. Karadeniz ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti.  4. Karadeniz, Türk gölü haline geldi. Fatih Sultan Mehmet, Karadeniz’in Anadolu kıyılarını alarak egemenlik kurmuştu. Karadeniz ticaretini tam olarak güvenlik altına almak için Kırım’ın da alınması gerekiyordu.  Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası’nda bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı vardı. Venedikliler ve Cenevizliler, yarımadanın kıyılarında koloniler kurup Kırım’ı ekonomik yönden kendilerine bağlamışlardı. Bu sırada Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu.  Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım’a gönderdi ve Kırım Osmanlıya bağlandı.(1475) 1475

8 Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde
hangi denizcilik gelişmeleri olmuştur? Ege adalarında bulunan Venediklilerle Fatih Sultan Mehmet mücadele etmiş ve bu adaları almıştır.

9 Osmanlı Devleti’nde Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde
hangi denizcilik gelişmeleri olmuştur? Karada üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti Kanuni Döneminde Denizlerde de en güçlü dönemini yaşıyordu. 1522 – Rodos Adası’nın Alınması Ege kıyıları ve ticaret yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla bir korsan yatağı olan Rodos Adası, Şövalyelerin elinden alınmış ve böylece Ege Denizi, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.

10 kimdir? Barbaros Hayreddin Paşa
Denizcilik alanında başarılarından dolayı Kanuni Sultan Süleyman 1533’te Barbaros’u yanına çağırmıştır. Kanuni Barbaros’a Hayrettin adını vererek onu Osmanlı donanmalarının en üst görevlisi yapmıştır. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz’de kardeşleri ile birlikte korsanlık yapıyordu. Hızır Reis’e Avrupalılar sakalının kızıl olmasından dolayı Kızıl Sakal anlamında Barbaros adını takmıştı. Barbaros Cezayir’i alarak bir beylik kurmuştur.

11 BİR TÜRK DENİZİ haline gelmiştir.
1538 Preveze Deniz Savaşı Kırım’ın Alınması (FATİH DÖNEMİ) ile KARADENİZ; Rodos Adası‘nın Alınması (KANUNİ DÖNEMİ) ile EGE DENİZİ ve PREVEZE DENİZ ZAFERİ (KANUNİ DÖNEMİ) ile de AKDENİZ, Buna Göre; BİR TÜRK DENİZİ haline gelmiştir. 1538 – Preveze Deniz Savaşı’nın Kazanılması İspanyol, Venedik, Ceneviz ve Papalığın yanında Malta Şövalyeleri’nin de olduğu Andre Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile yapılan deniz savaşı kazanılmış ve bu zaferle Akdeniz, Bir Türk Denizi haline gelmiştir.

12 SONUCU SEFERLERDE İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI.
Hint Deniz Seferleri 1-Portekizler Hindistan’daki Müslümanlara zarar vermeleri 2-Baharat yolun ticaretine engel olmaları 3-Osmanlılar buradaki Portekiz egemenliğine son vermek amacı ile bu seferlere başlamışlardır.. 1. Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı (Hint) okyanus şartlarına dayanıklı olmaması, 2. Osmanlı devlet adamlarının bu seferlerin ekonomik önemini kavrayamaması, 3. Güney Afrika üzerinden Uzak Doğu ticaretini ele geçiren ve zenginliğini buna borçlu olan Portekiz'in Uzak Doğu yollarının önemini iyi kavraması; SONUCU SEFERLERDE İSTENİLEN SONUÇ ALINAMADI. Dört deniz seferi yapıldı. Ancak istenilen sonuçlar elde edilemedi.

13 Piri Reis kimdir? deki Osmanlı- Memluk savaşında Yavuz Sultan Selim'in donanmasında görev yaparak, Nil ırmağının haritasını çıkardı ve padişaha sundu de ünlü yazıtı Kitab-ı Bahriye'yi (denizcilik kitabı) tamamladı de kitabını yeniden düzenleyerek Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Güney denizlerindeki seferlere katıldıktan sonra, Süveyş'teki Osmanlı donanmasına kaptan-ı derya olarak atandı.(1551) ve Aden'i Portekiz'den geri aldı, Maskat'ı ele geçirdi(1552) Hürmüz kalesini kuşattı kaleyi fethetmek üzereyken Portekizlerle anlaşarak Basra Körfezine döndü.  Portekiz donanmasının Basra’ya geleceği haberini alınca, gemiler körfezde dolaşmakta olduğundan hepsini toplayamayarak üç kadırgayla denize açıldı. Daha sonra Mısır'a döndü Basra’daki donanmayı başsız bıraktığı için Basra valisi Kubat Paşa'nın isteğiyle Mısır'da alıkondu ve Kanuni Sultan Süleyman'ın onayı alınarak boynu vuruldu. Piri Reis denizciliğinin yanı sıra yazarlığı ve haritacılığıyla da ünlüdür. Piri Reis'in 1513 te ceylan derisi üzerine renkli olarak çizdiği harita İspanya'yı Doğu Afrika’yı, Atlas Okyanusunu, Amerika’nın o tarihte bilinen parçalarını ve Antil adalarını günümüzdeki haritalara çok yakın doğrulukla göstermektedir. Bu harita 1929 da bulunmuştur.

14 Piri Reis kimdir? 2013 yılı, Piri Reis’in Dünya Haritası’nı çizmesinin 500. yıldönümü olması nedeniyle UNESCO tarafından Piri Reis’i Anma Yılı olarak kabul edilmiştir.

15 Trablusgarp’ın Alınması
1551 Trablusgarp’ın Alınması 1551 – Trablusgarp’ın Fethedilmesi Malta Şövalyeleri’nin elinde bulunan Trablusgarp’a yapılan sefer başarılı olmuş ve Tarblus şehri ele geçirilerek, Trablusgarp Beylerbeyliği kurulmuştur. Trablusgarp 1911/12 Trablusgarp Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’nde kalmış, Gazi Mustafa Kemal’in kaybetmemek için çok gayret etmesine rağmen son Kuzey Afrika toprağımız olarak elimizden çıkmıştır.

16 1560 Cerbe Adası Deniz Savaşı
1560 – Cerbe Adası Deniz Savaşı’nın Kazanılması İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği Haçlı Donanması ile Tunus’un Cerbe Adası yakınlarında yapılmış ve Haçlı Donanması’nın yarısının batırıldığı Preveze’den sonra en yük başarıdır. Preveze ile Akdeniz’in bir Türk Denizi haline gelmesi bu savaşla pekiştirilmiştir.

17 Sokollu Mehmet Paşa kimdir? Kaptan-ı Deryalıktan Sadrazamlığa … Padişah Yerine Sadrazam Adıyla Anılan Dönem…  I. Süleyman döneminde Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Deryalığı ve yine I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını yapmış Boşnak asıllı bir Osmanlı devlet adamıdır.  Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamı olmuştur. Hem Osmanlı Devleti'nin zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. İki metreyi aşan boyu ile aynı zamanda en uzun boylu Osmanlı sadrazamıdır. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi padişahların ölümü ile değil; Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümü ile biter.

18 Sokollu Mehmet Paşa Dönemi
olayları nelerdir? 1568 Yılında Sakız Adası Cenevizliler ’in elinden alınıp Osmanlı’ya bağlanmıştır. Hint Deniz Seferleri sonrasında yapılan fetih ile 1568 yılında Yemen Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1571 yılında Venedikliler’den Kıbrıs Adası alınarak, Doğu Akdeniz güvenlik altına alınmıştır.

19 Osmanlı Donanması 4 kez yakılmıştır… 1571 – İnebahtı / Venedikliler
Sokollu Mehmet Paşa Dönemi olayları nelerdir? 1571 İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI Sokollu Mehmet Paşa , İnebahtı Yenilgisi sonrasında; diyerek, Osmanlı Devleti’nin yok olan donanmasının yerine 6 Ay gibi kısa bir sürede eskisinden de daha güçlü bir donanmayı Akdeniz Suları‘na salmıştır. Kıbrıs Adası ‘nın alınması üzerine Papa‘nın çağrısı ile Avrupa Devletleri ‘nin bir araya gelerek oluşturdukları birleşik Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması‘na saldırmaları sonucu , Osmanlı Donanması büyük bir yenilgiye uğramıştır. Osmanlı Tarihi ‘nde ; Osmanlı Donanması 4 kez yakılmıştır… 1571 – İnebahtı / Venedikliler BUNLAR; 1772 – Çeşme / Rusya 1827 – Navarin / Rusya 1853 – Sinop / Rusya

20 Donanmamızın Yakıldığı Olaylar
Osmanlı Rus savaşına da neden olan bu olayda Avrupalı devletler bizim yanımızda yer almış yenilen Rusya ile 1856 Paris anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmada her iki devlet Karadeniz’de savaş gemisi bulundurulmayacak maddesi yer almaktaydı. Osmanlı Rus Savaşında Navarinde Osmanlı donanması yakılmış Edirne Anlaşması ile Rusya ile anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ile yunanlılar bağımsızlığını ilan etmişti. Osmanlı Rus savaşında Baltık denizinden çıkan Rus Donanması, Atlas Okyanusundan Akdeniz’e girerek, Çeşme’de Osmanlı Donanmasını yakmıştı. Yenilen Osmanlı devleti ağır şartlar içeren Küçük Kaynarca Anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. İlk defa 1571’de İnebahtı Deniz Savaşında Osmanlı Donanması yakılmıştır Ruslar Tarafından Çeşme’de demirli olan Donanmamız bir baskın ile yakılmıştır Ruslar Navarin Olayı denilen baskın ile ikinci kez Donanmamız yakmıştır. Son olarak Sinop Baskını ile yine Ruslar tarafından yakılmıştır. Donanmamızın Yakıldığı Olaylar

21 SOKULLU DÖNEMİ KANAL PROJELERİ
Sokollu Mehmet Paşa Dönemi olayları nelerdir? SOKULLU DÖNEMİ KANAL PROJELERİ Marmara-Karadeniz Kanalı Marmara ile Karadeniz'in birleştirilmesi işi Kanuni Sultan Süleyman zamanında ele alınmış ve o tarafa uzman bir heyet gönderilmişti. İzmit Körfezi'nden Karadeniz'e alternatif boğaz açma projesini geliştiren ise Sokullu Mehmet Paşa oldu. Fakat proje uygulanamamıştır. Don-Volga Kanalı Projesi * Bu proje ile İpek Yolu ticaretini canlandırma, * İran ile yapılan savaşlarda donanmadan yararlanma, * Asya’daki Türklerle bağlantı kurma amaçlandı. İki nehir arasında mesafenin üçte biri kazıldı. Ancak projeye karşı olanların karşı propagandası ile proje gerçekleştirilemedi. Süveyş Kanalı Projesi Sokullu Mehmet Paşa Süveyş'ten Akdeniz’e bir kanal açılarak donanmanın Kızıldeniz’e geçmesinin zorunlu olduğunu anlayıp bunun için mimar ve mühendisler gönderip Akdeniz ile Süveyş'in aralarını ölçtürmüştür. Ancak yine de dünya tarihine etkide bulunabilecek proje gerçekleşmemiştir. Tam nedeni ise halen bilinmiyor.

22 1669 Girit Adasının Fethi 1645’de Girit Kuşatması başlamış ve önce Hanya Kalesi alınmıştır. Daha sonra yapılan fetihlerle Kandiye Kalesi hariç tüm ada alınmıştır 1669 yılında 24 yıl süren uzun bir kuşatmadan sonra Kandiye kalesinin de alınması ile Girit’in fethi tamamlanmıştır. Girit Kuşatmasının 24 yıl sürmesi Osmanlı Devleti’nin ve donanmasının güç kaybetmeye başladığının net bir belirtisidir.

23 Denizlerde mücadele Sunum Testi

24 Soru-1

25 Soru-2

26 Soru-3

27 Soru-4

28 Soru-5

29 Soru-6

30 Soru-7

31 Soru-8

32 Soru-9

33 Soru-10

34 Soru-11

35 Soru-12

36 Soru-13

37 Soru-14

38 Soru-15

39


"Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti sizce neden denizlerde de faaliyet göstermek zorundadır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları