Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMUDA İNOVASYON (?). KAMUNUN İNOVASYONA (?) ETKİSİ KAMU Kamu kendi faaliyeti (Kamu kesimi reformu) Özel kesim Bilgilendirme -Rekabetçi -Eşgüdüm dışsallığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMUDA İNOVASYON (?). KAMUNUN İNOVASYONA (?) ETKİSİ KAMU Kamu kendi faaliyeti (Kamu kesimi reformu) Özel kesim Bilgilendirme -Rekabetçi -Eşgüdüm dışsallığı."— Sunum transkripti:

1 KAMUDA İNOVASYON (?)

2 KAMUNUN İNOVASYONA (?) ETKİSİ KAMU Kamu kendi faaliyeti (Kamu kesimi reformu) Özel kesim Bilgilendirme -Rekabetçi -Eşgüdüm dışsallığı Yenilik Özendirimi -Sübvansiyon -Risk Sermayesi -AG -Eğitim

3 ÇALIŞMA GRUBUNUN HEDEFİ 2 ana temanın işlenmesine karar verildi: – Yenilikçiliği geliştirici 3 politika alanı üzerine odaklanmak Kamuda sosyal yenilikçilik bilincinin geliştirilmesi Kamu personelinin yenilikçilik potansiyelinin teşviki Kamunun bilgilendirme fonksiyonu – Başarı örnekleri (Hızlı ve somut)

4 ÇALIŞMA GRUBUNA KATKIDA BULUNABİLECEKLER Diğer grupların görüşleri Diğer gruplardan ilgili katılımcılar KALDER TESEV Tınaz Titiz Ersin Kalaycıoğlu …

5 ETKİLEŞİM İÇİNDE OLUNMASI DÜŞÜNÜLENLER Başbakanlık Müsteşarlığı – İdari Geliştirme Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı TÜBİTAK Milli Prodüktivite Merkezi

6 SONRAKİ ADIMLAR E-posta grubu oluşturulması Diğer gruplarla sunuşların paylaşımı Diğer grupların ilk toplantısına bir grup temsilcisinin katılımının sağlanması Diğer grupların kamunun yenilikçilikteki rolüne ilişkin görüş ve önerilerinin alınması Kasım ayında toplantı İnovasyon sözcüğünün diğer gruplarla birlikte uyum içinde ele alınması (“yenilikçilik” gibi)


"KAMUDA İNOVASYON (?). KAMUNUN İNOVASYONA (?) ETKİSİ KAMU Kamu kendi faaliyeti (Kamu kesimi reformu) Özel kesim Bilgilendirme -Rekabetçi -Eşgüdüm dışsallığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları