Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ÖNCESİ DÖNEM: İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ÖNCESİ DÖNEM: İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi"— Sunum transkripti:

1

2 OKUL ÖNCESİ DÖNEM: İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi
okul öncesi dönemin de en iyi şekilde, uygun yaşantılarla geçirilmesi son derece önemlidir. Bu dönemde çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi yetişkinlerin ona verebileceği imkanların zenginliğine bağlıdır.

3 OKUL ÖNCESİ DÖNEM: Çocuğun öğrenmesini kolaylaştıracak zengin uyaranlarla dolu bir ev ve okul ortamı, doğru ilişkiler kurabileceği çocuk ve yetişkinlerin var olduğu uyumlu bir dünya sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde en önemli etkenlerdir.

4 OKUL ÖNCESİ DÖNEM: Çocuğa öğretmek istediklerimiz değil,
onun öğrenmek için ihtiyaç duydukları ve ilgileri eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan programların önceden belirlenmiş değişmez şekilde değil, her çocuğun ihtiyaçlarına uydurulabilecek şekilde esnek olarak hazırlanmış olması gereklidir. Okul öncesi dönemdeki çocuk çevresindeki her şeyle ilgili, aktif bir araştırmacıdır. Bunun için aktif öğrenmeye önem verilmelidir.

5 İnsanlar yaşamları boyunca öğrendiklerinin % 75 ini 0-6 yaş arasında öğrenir. Benjamin Bloom

6 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

7 dikkate alınmalıdır. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE:
Amaçların ve kazanımların seçiminde, etkinliklerin düzenlenmesinde, değerlendirme esaslarının belirlenmesinde çocuğun yaşı, gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri ve farklılıkları yakın çevre ile ilgili özellikler dikkate alınmalıdır.

8 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE: Program çocuk merkezli olduğu için
öğretmenlerin öğrenme surecinde çocukların bir şeyleri planlamalarına, yapmalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına üretmelerine olanak tanımaları gerekmektedir.

9 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE: Çocuklara hazır ortamlar ya da süreçler sunmak,
onları sürekli yönlendirmek bu programın temel anlayışı ile çelişmektedir. Öğretmenlerin tüm öğrenme surecinde bu çocuk merkezli anlayışı benimsemeleri gerekmektedir.

10 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE: Öğretmenler
Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ortamlar sağlamalıdır. öncelikle kendi yaratıcılıklarını geliştirmeleri, daha sonra da çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için uygun yöntem ve teknikleri işe koşmaları gerekmektedir. Unutmamalıdır ki yaratıcı çocukları yaratıcı öğretmenler yetiştirir.

11 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE: Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik edilmelidir. Öğrenme yaşantılarının çeşitlendirilmesi önemsenmelidir. Aile katılımı sağlanmalıdır.

12 "Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok, çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir" Nobel ödüllü iktisatçı James HECKMAN

13 İlimizde Okulöncesi Eğitim Süreci
Özgün müdür? Etkin midir? Etkili midir?

14 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME

15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
Eğitim sürecinin son aşaması, amaçlar doğrultusunda uygulanan eğitim etkinliklerinin çocukların davranışlarında oluşturduğu değişikliğin ölçülmesi ve yorumlanması amacıyla yapılan değerlendirmedir.

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
Çocuğun tanınması ve değerlendirilmesi, Programın değerlendirilmesi, Öğretmenin kendini değerlendirmesi

17 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi
Çocukların motivasyonunu, dikkatini, bir alana özgü bilgi ve beceri düzeylerini, ilgi alanlarını, öğrenme stillerini, gereksinimlerini, organizasyon becerilerini, sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini, arkadaşlık ilişkilerini, problem çözme becerilerini, sosyal yaşam becerilerini, yardıma gereksinim duydukları alanları ve güçlü yönlerinin tespitini olanaklı kılar.

18 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi
Çocukların gereksinimlerini karşılayacak etkili ve kaliteli eğitim programlarının amaçlarının seçilebilmesini ve bu amaçlara ulaşılması için öngörülen kazanımların belirlenmesini sağlar. Uygun öğrenme yöntem, teknik ve araçlarının seçilmesine ve böylece etkili öğrenme ortamlarının düzenlenmesine temel oluşturur. Erken yaşlarda çocukların güçlü ve gelişmeye açık veya desteklenmesi gereken özel gereksinimlerinin karşılanmasına olanak verir.

19 Çocuğu tanıma ve değerlendirmenin önemi
Çocukların kendi kendilerini de tanıma fırsatı yaratarak bireysel ve sosyal farkındalığı geliştirir ve çocuğun kendi hakkında içten denetim becerisinin gelişmesini sağlar. Çocukların gelişimindeki ilerlemeyi ya da sapmaları ölçmeyi sağlar.

20 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
04/02/2011 İhsan DEMİREL

21 Aktif öğrenmeyi destekleyen günümüz eğitim yaklaşımında sadece ürün değil, sürecin değerlendirilmesi de ön plana alınmaktadır. Çocuklar ne yaptıkları kadar nasıl ve neden yaptıklarını da düşünmelidirler. Tanıma ve değerlendirmenin hedefi çocukların neleri bilmediğini değil, neleri bildiğini anlamaktır. Çocukların, aynı yaşta olsalar bile, birbirlerinden farklı bireyler olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Çocuğu tanımak, çocukla ilgili gelişimsel hedeflerin belirlenmesi açısından önemlidir.

22 Çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılan araçlar
1. Gözlem kayıtları, 2. Anekdot kayıtları, 3. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler, 4. Portfolyolar (gelişim dosyaları), 5. Gelişim raporları


"OKUL ÖNCESİ DÖNEM: İnsan hayatının her döneminde olduğu gibi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları