Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLAHÇI HAKLARI BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLAHÇI HAKLARI BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 ISLAHÇI HAKLARI BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI
İlknur YALVAÇ Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumculuk Dairesi Başkanlığı

2 Yeni bitki çeşitleri üzerinde ıslahçı hakları konusu, tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Uluslararası düzeyde yeni bitki çeşitlerinin korunmasına yönelik en önemli düzenleme, ıslahçı haklarının kendine özgü bir sistem olarak korunmasını öngören UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) Sözleşmesi’dir.

3 Bitki çeşitlerinin geliştirilmesini özendirmek, yeni bitki çeşitlerinin ortaya çıkması, daha fazla ve kaliteli üretim sağlanması ile bitki çeşidini ıslah eden ıslahçıların haklarının korunması amacıyla 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 UPOV Genel Kurulunun 18 Kasım 2007 tarihli kararı ile Ülkemiz UPOV’un 65 inci üyesi olmuştur. Kanun çerçevesindeki uygulamalar, AB bitki ıslahçı hakları ajansı CPVO (Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi) ile eşdeğer şekilde yürütülmektedir.

5 Yasal Dayanak 1991 UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) Sözleşmesi ( – 26465) 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ( – 25347) Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik ( – 25551) Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği

6 Mevcut Durum UPOV un 65. üyesi (18 Kasım 2007)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakanlığımız tarafından uygulanan mevzuatlarda AB Müktesebatı (2100/94/EC) ile tam uyum ve birlik içinde çalışma

7 İdari Şema Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Diğer Sertifikasyon Müdürlükleri Yetkili Otorite Başvuru, Tescil ve İlan Teknik İnceleme

8 Koruma Süresi Tescil edildiği tarihten itibaren
25 yıl Ağaç, asma ve patates için 30 yıl

9 Başvuru UPOV üyesi ülke vatandaşları T.C. vatandaşları
Yerli temsilci T.C. vatandaşları 266 Bitki türünde başvuru Başvurulabilecek Tür Listesi Bütün türler > 18/11/2017 Başvuru Yeri: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)

10 Teknik İnceleme BÜGEM TTSM (Ankara) Çayırova(Kocaeli) Beydere(Manisa)
Samsun BÜGEM Beydere(Manisa) TTSM (Ankara) Adana Antalya

11 Teknik İnceleme Raporu
TTSM (Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü) Ulusal Teknik Talimatlar (Teknik soru anketleri, özellik belgeleri) CPVO (Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi) CPVO Teknik Protokolleri (Teknik soru anketleri, özellik belgeleri) UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) Üyesi Ülke Ofisleri UPOV Teknik Rehberleri

12 Koruma Süreci Başvuru BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığı Kabul
Başvuru İnceleme Komisyonu BÜGEM – TTSM – Hukuk Müşavirliği Bülten Başvurusu Kabul Edilen Çeşitler İtiraz Süresi 3 Ay Teknik İnceleme TTSM 1 – 4 Yıl Tescil Islahçı Hakları Tescil Komitesi BÜGEM – TTSM (2) – Hukuk Müşavirliği – Zir.Fak. – Arş. Ens. Islahçı Hakkı Tescil Edilen Çeşitler İtiraz Süresi 1 Ay Koruma Islahçı Hakkı Tescil Belgesi 25 – 30 Yıl

13 İnternet Sitesi Sınai Mülkiyet Çalıştayı

14 Yıllık Rapor

15 BAŞVURU

16

17

18

19

20

21 Hak İhlalleri Yetkili Mahkemeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Fikri Mülkiyet Mahkemeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hak sahibinin dışındakilere sertifika verilmemesi İhlal davalarında müdahil olunması Yargı içtihatlarının oluşmasında yönlendiricilik

22 Gelecek Gittikçe artan başvuru sayısı
Yerli başvuruların oransal artışı Lisans ücreti (Royalty) toplama mekanizması Uluslararası teknik işbirliği Ülkesel önderlik Bitki Islahçı Hakları Ofisi

23 Sonsöz Örnek Başarı Hikayesi Bölgesel Önderlik Bugün Gelecek
2004 ten beri uygulanan sistem; Hızla artan başvuru sayısı; 2004 = 26 2013 = 215 Artan İdari ve Hukuki Deneyim Güçlenen Teknik İnceleme Kapasitesi 266 Bitki Grup, Cins ve Tür Artan Sektör Bilinci Örnek Başarı Hikayesi 2007 sonrası UPOV üyeleri içinde en hızlı gelişen ülke Bölgesel Önderlik Bölge ülkeleri veya komşulara önderlik yapabilme yeteneği Bugün Gelecek

24 Teşekkürler


"ISLAHÇI HAKLARI BAŞVURUSU VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları