Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tohumculuk Sektörünün Hedefleri ve Vizyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tohumculuk Sektörünün Hedefleri ve Vizyonu"— Sunum transkripti:

1 Tohumculuk Sektörünün Hedefleri ve Vizyonu
Kazım Abak 2nci Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı Antalya 2-3 Aralık 2013

2 Tarım Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde vazgeçilemez stratejik sektör Gıda maddelerinin kaynağı Giyim sanayinin (lif) kaynağı Enerji (biyoyakıt) hammaddesi kaynağı Ekonomik gelişmenin lokomotifi Gıda ve enerji güvencesi için stratejik önemli Sosyal bakımdan da önemli

3 Tarımda yeni eğilimler
Üretim teknolojilerinde değişim Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma Gıda fiyatlarında hızlı yükselme Uluslararası ürün ticaretinde artma Tüketicinin ödeme gücünde yükselme Kalite beklentilerinde artma Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme

4 Üretim teknolojilerinde değişim
Türkiye sebze üretiminin %20’den fazlası örtüaltından ! Adana

5 Tarımda yeni eğilimler
Üretim teknolojilerinde değişim Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma Gıda fiyatlarında hızlı yükselme Uluslararası ürün ticaretinde artma Tüketicinin ödeme gücünde yükselme Kalite beklentilerinde artma Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme

6 Sebzelerde aşılı fide üretimi
Girdi kullanımında ve masraflarında artışlar Sebzelerde aşılı fide üretimi

7 Tarımda yeni eğilimler
Üretim teknolojilerinde değişim Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma Gıda fiyatlarında hızlı yükselme Uluslararası ürün ticaretinde artma Tüketicinin ödeme gücünde yükselme Kalite beklentilerinde artma Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme

8 Gıda ürünlerinde fiyat artışları

9 Tarımda yeni eğilimler
Üretim teknolojilerinde değişim Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma Gıda fiyatlarında hızlı yükselme Uluslararası ürün ticaretinde artma Tüketicinin ödeme gücünde yükselme Kalite beklentilerinde artma Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme

10 Kalite beklentilerinde artma

11 Tarımda yeni eğilimler
Üretim teknolojilerinde değişim Girdi kullanımında ve girdi fiyatlarında artma Gıda fiyatlarında hızlı yükselme Uluslararası ürün ticaretinde artma Tüketicinin ödeme gücünde yükselme Kalite beklentilerinde artma Biyoenerji bitkilerine talepte yükselme

12 Biyoyakıt bitkileri üretiminde hızlı talep artışı

13 Tohumluk Tarımın temeli Tarımdaki en eski girdi
Tarımdaki en önemli girdi Nitelikli çeşit ve özenle üretilmiş tohumluk verime tek başına %50 etki yapabilir Nitelikli tohumluk kullanmadan modern tarım yapmak verimli kaliteli üretim yapmak mümkün değil

14 Tohumculukta yeni eğilimler
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma Uluslararası tohum ticaretinde büyüme Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi, Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran) Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği Transgenik çeşitlerin kullanımında artma Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme

15 Global yıllık tohum dışticareti

16 Tohumculukta yeni eğilimler
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma Uluslararası tohum ticaretinde büyüme Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi, Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran) Transgenik çeşitlerin kullanımında artma Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme

17 Tohumculukta yeni eğilimler
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma Uluslararası tohum ticaretinde büyüme Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi, Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran) Transgenik çeşitlerin kullanımında artma Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme

18 Tohumculukta yeni eğilimler
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma Uluslararası tohum ticaretinde büyüme Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi, Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran) Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği Transgenik çeşitlerin kullanımında artma Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme

19 Transgenik çeşitlerde durum
Transgenik yetiştiren ülke (8+20) Bu ülkelerdeki toplam nüfus 4 milyar (%60) Yetiştiren üretici sayısı milyon Yıllık ekim alanı milyon ha Yığışımlı ekim alanı milyar ha Yıllık artış hızı %6-10 Yıllık üretim değeri milyar USD

20 Tohumculukta yeni eğilimler
Sertifikalı tohum üretim ve kullanımında artma Uluslararası tohum ticaretinde büyüme Üreticilerin yeni çeşitlere daha hızlı erişmesi, Hibrit çeşit kullanımında artma (tür sayısı ve oran) Çeşit değişiminde hızlanma, çeşit ömründe kısalma Özel tarımsal ve teknolojik niteliklere sahip çeşit isteği Transgenik çeşitlerin kullanımında artma Firma sayılarında azalma, firmalarda büyüme

21 Global tohum endüstrisi yapısı
(Howard 2009)

22 Dünya tohum ticaretinde firma payları

23 Yakın gelecekte beklenen gelişmeler
Global ekonomide büyüme Hem üretimde hem tüketimde globalleşme Tohum pazarında büyümenin devamı Uluslararası ticarette artma (hem girdi hem ürünlerde) Hibrit tohumluk kullanımında artma Transgenik çeşitlerde artma Sosyal ve çevresel sorumluluklarda artma İklimde değişme (küresel ısınma)

24 İklim değişiminin getireceği tehlikeler
- Kullanılabilir su miktarında azalma/kuraklık - Tuzluluk - Yeni hastalık ve zararlıların çıkması - Bitki deseninde değişiklikler

25 Tohumculukta AR-GE’nin önemi
Tohum sanayii AR-GE harcamalarının en yüksek olduğu sektördür Sanayide AR-GE harcamalarının en az %2 olması istenir AB ülkelerinde tohumculukta AR-GE harcamalarının oranı toplan cironun 20%’si kadardır Bu ülkelerde AR-GE’de çalışan personelin toplam çalışanlara oranı da 25% civarındadır (12500/52000) (ESA Scholte, 2013)

26 Tohumculuk zincirinde Ar-Ge
Islah Tescil Üretim Sertifikasyon İşleme hazırlama Pazarlama Depolama

27 Bitki ıslahında yakın gelecekteki hedefler
Hastalık ve zararlılara daha fazla dayanıklılık Abiyotik stres faktörlerine tolerans (yüksek ve düşük sıcaklık, kuraklık, tuz, yüksek nem, besin maddesi noksanlıkları vb) Herbisitlere tolerans Ürün kalitesinin iyileştirilmesi Daha iyi besin değeri Erkek organ kısırlığı geliştirilmesi ve hibrit çeşitlerin yayılması

28 AR-GE için neler gerekli
Vizyon Nitelikli Araştırıcı ve yardımcı personel Bilgi birikimi Nitelikli materyal Mali kaynak İşbirliği-organizasyon

29 Ar-Ge kurumları Üniversiteler Kamu Araştırma Enstitüleri
Özel sektör ortak Ar-Ge kurumları Özel sektör Ar-Ge birimleri Uluslararası bağlantıları

30 Özel firmalarda Ar-Ge Firmaların %30’unda araştırma faaliyeti var
%35 inde yalnızca adaptasyon denemeleri %30’unda ıslah çalışmaları da var Yerli çeşitler geliştiriliyor ve piyasada iş yapıyor Islah çalışmaları sebzelerde daha fazla TÜBİTAK desteği ve Üniversite işbirliğinde artma

31 Kamuda durum Ülke geneline yayılmış enstitüler mevcut
Bitkisel üretimde ıslah çalışmaları baskın Yetişmiş araştırıcı eleman var fakat yeterli değil Bahçe bitkileri alanında daha dinamik bir yapı Tarla bitkilerinde ıslah çalışma sayısı daha sınırlı

32 Üniversitelerde durum
Çok iyi yetişmiş araştırıcı elemanlar var Bazılarında çok iyi altyapı da mevcut Özel sektör ile ilişkiler yetersiz Ara eleman (mühendis, laborant, asistan) yetersiz Ders yükü ağırlığı çok fazla

33 Farklı aşamalarda görevler ve finans paylaşımı
Uygulamalı Araştırma Hat Geliştirme Çeşit Geliştirme Pazar Başlangıcı Pazarda Büyüme Temel Araştırma Özel sektör Kamu sektörü Ticarileşme öncesi finansman (KAMU SEKTÖRÜ) Ticarileşme aşaması (ÖZEL SEKTÖR)

34 Üç önemli konu Yüksek varyabiliteye sahip nitelikli materyal için gen kaynaklarına kolay erişim Daha hızlı ve daha etkin ıslahyapabilmek için biyoteknolojiden daha fazla yararlanma Nitelikli ıslahçı ve yardımcı araştırıcı personel

35 Eğitim ve nitelikli personel
Önlisans (ara eleman) eğitimi Teknik eleman (lisans) eğitimi Lisansüstü (master ve doktora) eğitimi Sürekli meslek içi eğitim

36 Sonuç ve öneriler Türkiye’de tohumculukta Ar-Ge etkinliklerine ayrılan pay sektördeki cironun içinde oldukça küçük Ar-Ge etkinliklerini artırmadan sektörde uluslararası alanda önemli gelişmeler yaşanamaz Firma sayısı çok, çoğunun finansal birikimi yetersiz Kurumlar arası ve firmalar arası işbirliği zorunlu Tohumcuların kendi meslek örgütünün içinde bir merkezi Ar-Ge yapılanması uygun olacaktır Bu merkez eğitim amaçlı da kullanılabilir/düşünülebilir

37 Teşekkürler


"Tohumculuk Sektörünün Hedefleri ve Vizyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları