Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM"— Sunum transkripti:

1 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM
Kartografik Tasarım Üretim Seminer 0 KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM Bilgilendirme Semineri

2 Ders Sorumluları Prof.Dr. Öztuğ Bildirici Yrd.Doç.Dr. Bülent Gündoğdu
Arş.Gör. H. Zahit Selvi Arş.Gör. O. Sami Kırtıloğlu

3 UYGULAMA İÇERİĞİ DIGEST standartlarında CBS tasarımının yapılması
Obje sınıflarının belirlenmesi Gerekli tabloların ve özniteliklerin belirlenmesi Veri tabanının oluşturulması, tabloların açılması Verilen bir resim dosyasının (taranmış harita) koordinat sistemi ve projeksiyonunun tanımlanması (register işlemi) Taranmış harita üzerindeki kare ağı ya da coğrafi ağın özelliğinin belirlenmesi, (projeksiyon, datum ve koordinat sistemi tespiti) Harita üzerinde coğrafi ağ var ise ağın belli noktalarının dik koordinatlarının hesaplanması İlgili yazılımda gerekli işlemler yapılarak register işleminin gerçekleştirilmesi

4 Veri toplama Register edilmiş harita üzerinden sayısallaştırma
Sayısallaştırmanın kontrolü ve objelerin oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılması, gerekli özniteliklerin girilmesi Harita dışı kaynaklardan (örneğin istatistiksel veriler) sözel veri toplanması ve sisteme entegre edilmesi Sözel verilerin (gerekiyorsa) geometrik verilerle ilişkilendirilmesi Tematik haritaların hazırlanması Sözel verilere dayalı sorgulamalar yapılması Tematik haritalar için gerekli topografik altlığın hazırlanması Uygun sorgulama sonuçlarının tematik haritalar olarak hazırlanması Alternatif gösterim seçeneklerinin incelenmesi, sorgulanan veri yapısına en uygun gösterim seçeneğinin belirlenmesi

5 3B Harita Uygulaması (GoogleEarth) Raporlama
Tematik harita/haritaların pafta olarak tasarlanması Prova baskı amaçlı plotter/printer çıktılarının alınması, gerekiyorsa düzeltmelerin yapılması Ofset baskı ile üretim için gerekli olan dört renkli TIF formatında (CMYK Tif) ya da PDF formatında dosya hazırlanması, çözünürlük, tram yoğunluğu gibi parametrelerin belirlenmesi 3B Harita Uygulaması (GoogleEarth) Raporlama Yapılan işlemlerin yazılı rapor halinde hazırlanması (Yazılı rapora çalışmada üretilen veriler CD ye yazılarak eklenecektir.) Yapılan çalışmaların sözlü sunumu

6 Gerekli Yazılımlar MapInfo GoogleEarth CutePdf Gimp
Kısıtlı kullanımlı CD ders sorumlularınca dağıtılacak. GoogleEarth CutePdf Gimp

7 Genel İlkeler Ders 3 hafta süre ile yapılır. %80 devam gereklidir.
Toplam 120 saat Uygulama: H5 Seminerler: H5 %80 devam gereklidir. Devamsızlık hakkının mümkün olduğunca kullanılmaması Seminerlere devam zorunludur. Uygulamalar en az 1 en çok 2 kişiden oluşan gruplar halinde yapılır. Her grup bağımsız bir çalışma yürütür. Tüm çalışmalar ders sorumlularınca belirlenen yazılımlarla, laboratuar bilgisayarlarında yapılır.

8 Değerlendirme Değerlendirmede devam, yazılı rapor ve sözlü sunum dikkate alınır. Devamın %20’si, yazılı raporun %30’u ve sözlü sunumun %50 si dikkate alınarak 100 üzerinden başarı notu hesaplanır. Hesaplanan başarı notları yıl içi derslerinde olduğu gibi harflendirmeye tabi tutulur.

9 Uygulama 1 İl bazında CBS oluşturma, tematik haritalar yapma
Veri kaynağı: Türkiye Siyasi Haritası Çalışma bölgesinde seçilen bir göl, nehir vb obje GoogleEarth’de sayısallaştırılacak Dokümantasyon: Yazılım MapInfo

10 Uygulama 2 3B Harita Görüntüleme
Veri kaynağı: 1:25000 Ölçekli Haritalar Yazılım GoogleEarth

11 Uygulama 3 1:25000 ölçekli harita okuma uygulaması
Verilen bir pafta incelenip, pafta ile ilgili sorular cevaplanacak

12

13 Başarılar Dileriz... Sorularınız???


"KARTOGRAFİK TASARIM ÜRETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları