Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİT ÇALIŞMALARI 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİT ÇALIŞMALARI 2009."— Sunum transkripti:

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİT ÇALIŞMALARI 2009

2 KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİ

4 Bilgi İşlem Çalışmaları: Orman Genel Müdürlüğünün 24. 01
Bilgi İşlem Çalışmaları: Orman Genel Müdürlüğünün tarih ve 21 sayılı emirleri doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Bilgi İşlem ve Teknolojileri Şefliğinde Orman Mühendisi 2 tekniker ve 1 adet teknisyen yardımcısı olmak üzere toplam 4 kişi görev yapmaktadır.

5 BİT ÇALIŞMA GRUBU ADI VE SOYADI GÖREV YERİ ÜNVANI
BİT ÇALIŞMA GRUBUNDAKİ GÖREVİ 1 Remzi BİLAL K.Maraş Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yrd. BİT Sorumlusu 2 Ayşe ŞENER Orman Mühendisi BİT Şefi 3 Aysel AKGÜN CBS Sorumlusu 4 Murat GÖNEN K. Maraş Orman Bölge Müdürlüğü Teknisyen Yard. Kurumsal Yazılım Sorumlusu 5 Faruk Ziya BİLİCİ Ziraat Mühendisi WEB Sorumlusu 6 Fethi TUNCER Tekniker Altyapı Sorumlusu 7 Zeynep KANTARCILAR K.Maraş Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Personeli 8 Said AKINCI Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü 9 Eyüp ÜNALDI Andırın Orman İşletme Müdürlüğü 10 Yücel AVCIOĞLU Antakya Orman İşletme Müdürlüğü İSİ Şefi 11 Halil BOZKUŞ Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 12 Vedat Yılmaz KARPUZ Göksun Orman İşletme Müdürlüğü 13 Suat YILMAZ Kilis Orman İşletme Müdürlüğü

6 BİT ÇALIŞMALARI Bölge Müdürlüğümüz Alt Yapı Çalışmaları
Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları İzin Bilgi Sistemi Çalışmaları Bölge Müdürlüğümüz WEB Sitesi Çalışmaları ve Kurumsal Yazılım Çalışmaları

7 Bölge Müdürlüğümüz Alt YapI ÇalIşmalarI
Mevcut Durumumuz; Bölge Müdürlüğümüz Merkezi ile Bölge Müdürlüğümüze Bağlı 7 adet Orman İşletme Müdürlüğünde toplam: Masaüstü bilgisayar : 207 Adet Dizüstü Bilgisayar : 43 Adet Fotoğraf Makinesi : 5 Adet GPS : 64 Adet Video : 6 Adet Yazıcı : 157 Adet Tarayıcı : 10 Adet

8 İşletim sistemi olarak genelde Windows XP Profesyonel kullanılmaktadır
İşletim sistemi olarak genelde Windows XP Profesyonel kullanılmaktadır. Bunun yanında 25 adet de Windows Wista işletim sistemi kullanılmaktadır. Ofis olarak genelde ofis 2003 kullanılmaktadır. Harita Çalışma programlarında 60 adet bilgisayarımızda ARCGİS ve 57 adet bilgisayarımızda da NETCAD programları kullanılmaktadır. Yavuz Bilişim firmasına ait muhasebe programı ise ilgili birimlerimizde kullanılmaktadır.

9 Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları
Mevcut durumumuz

10 Genel Müdürlüğümüzün ülke bazında yürüttüğü Ormancılığa ait verilerin sayısal ortama aktarılması çalışmaları tamamlanmıştır. Konu ile ilgili olarak uygun yazılım temininden sonra yazılımı veren firmadan Bölge Müdürlüğümüz teknik elemanlarına seminer düzenlemesi istenmiş, ilgili firma tarafından Aralık 2007 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz merkezinde CBS semineri düzenlenmiştir. Seminere işletmeler ve şube müdürlüklerinde çalışan 31 teknik eleman katılmış katılanlara sertifika verilmiştir.

11 Bölge Müdürlüğümüz Amenajman Ofisinde çalışmalara altlık oluşturacak 1/25000 ölçekli Memleket Paftaları ve Amenajman Haritaları Tıf formatında temin edilerek Rektifyleri (Koordinatlarındaki yerlerine taşınması) yapılmış, Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şeflikleri Katmanları sayısallaştırılarak işletmelere gönderilmiştir. Hazırlanan bu altlıklardan Bölme ve Bölmeciklerin sayısallaştırılması için her İşletme Müdürlüğüne Bölge Müdürlüğümüz Amenajman Ofisi elemanları ve Amenajman Heyetince 1 günlük seminer düzenlenmiş, akabinde işletme şefleri ve işletmelerde çalışan teknik elemanlar tarafından sayısallaştırma işlemine başlanılmıştır. İşletmelerde düzenlenen bu seminerlerle beraber programın eğitimini alan personel sayısı yaklaşık 70 kişiye ulaşmıştır.

12 Bizzat işletme şefleri veya işletmelerdeki Mühendisler tarafından yapılan sayısallaştırma işleri günü gününe takip edilmiş, yapılan hatalar anında düzeltilmiştir. Çalışmalara tüm işletme müdürlükleri ve işletme şeflerimiz gereken ilgi ve alakayı göstermiş, bölme ve bölmecik sınırları çizimleri ile bölmecik katmanındaki bazı tablo bilgilerinin girilmesi çalışmaları günü içerisinde tamamlanarak makama arz edilmiştir. Bölme ve bölmecik katmanı çizimleri ile bölmecik katmanındaki bazı tablo bilgilerinin girilmesinden sonra bölme, bölmecik, yerleşim yeri ve kent ormanları katmanlarının çizimleri için Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan veri tabanına uygun olarak her İşletmeye birer günlük seminer verilmiştir.

13 15 Mart 2008 tarihine kadar istenen diğer katmanlardan İzin-İrtifak katmanına mevcut izinlerin excel ortamına aktarılması ile başlanmıştır. Yangın verileri katmanı tamamlanmıştır. 31 Mayıs 2008 tarihine kadar istenen yol-tesis, silvikültür ve tali ürünler katmanı da tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla işletme şeflerimizin Amenajman eğitimi de tamamlanmıştır. Sayısallaştırma işlemini işletme şeflerimizin yapması hem programın kullanılması hem de eğitim açısından örnek olmuştur.

14 İZİN bilgi SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
Genel Müdürlüğümüz tarafından 2009 Mart ayında İzin Bilgi Sistemi ile ilgili Bölge Müdürlüğümüzde eğitim verilmiştir. 2000 adet izinden yaklaşık 1200 adedi İzin bilgi sistemine girilmiştir.

15 Bölge Müdürlüğümüz WEB Sitesi Çalışmaları
Mevcut durumumuz Bölge Müdürlüğümüzün WEB sitesi çalışmaları tarihinde adresi ile HTML formatında yapılmış olup, Ekim 2009 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğümüz web sitesi adı altında hizmet vermeye başlamıştır.

16

17 E-Mail ve Kurumsal YazIlIm ÇalIşmalarI
Mevcut durumumuz; Orman Genel Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı tüm Şube Müdürlükleri, Kadastro Koordinatörlüğü, Amenajman Başmühendisliği, İşletme Müdürlükleri ve alt birimlerine tahsis edilen adresleri aktif hale getirilmiştir. Ayrıca isteyen personellerimiz de şahıslarına ait uzantılı adresleri alarak kullanabilmektedir.

18 TOPLU SMS ÇALIŞMASI Bölge Müdürlüğümüz yangın sezonunda toplu SMS sistemi ile ilgili kişileri acilen bilgilendirmek ve Orman emvali ihalelerini ihale katılımcılarına duyurmak amacıyla altyapı çalışmalarına başlamış ve ilgili firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.

19 Sonuç ve öneriler Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2 adet 8 MBPS ve 2 adet 4 MBPS erişim hızında basit ADSL bağlantısı bulunmaktadır. Bu bağlantı hızları yeterli olmakla birlikte koruma donanımları ve yazılımları olmamasından dolayı güvenli bağlantılar yapılamamaktadır. Ayrıca internet erişimini kontrol edecek donanımımız ve yazılımımız olmadığından erişim kontrolü yapılamamakta olup bu durum çalışmaları olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

20 Bölge Müdürlüğümüzün çeşitli birimlerinde yapılan çalışmaların, dataların, daha hızlı, şeffaf ve bürokratik işlemlerin azaltılması için belirli formatlarda bilgisayar ortamına aktarılıp gerekli görülenler kamuya online olarak sunulmalıdır. Donanımlı personel azlığından dolayı görevlendirilmiş personelin belli periyotlarda eğitilerek donanımlı hale getirilmesi gerekmektedir

21 KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


"T.C. KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİT ÇALIŞMALARI 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları