Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK VE GÜNLÜK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK VE GÜNLÜK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 YILLIK VE GÜNLÜK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2 YILLIK PLANI DEĞERLENDİRME
Her gelişim alanından hedeflere yer verilmiş olmalıdır. Gerçekleştirilebilecek sayıda hedef ve kazanılması beklenen davranış alınmalıdır (ne çok fazla- ne de çok az olmalıdır) Seçilen hedefler çocukların gelişim düzeyine uygun olmalıdır. Etkinlikler, hedefleri gerçekleştirebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Yazılan etkinlikler seçilmiş olan hedefleri kazandırabilecek sayıda olmalıdır.

3 YILLIK PLANI DEĞERLENDİRME
Her etkinlik türüne (Türkçe Dil Çalışmaları, Sanat Çalışmaları, Fen-Doğa Çalışmaları, Müzik Etkinlikleri vb.) yer verilmelidir. Okulun bulunduğu çevreye uygun gezi ve gözlemler planlanmış olmalıdır. Özel Gün ve Haftalar için uygulanabilir etkinliklere yer verilmelidir.(Bu etkinlikler, ayrılmış olan bu bölüme yazılabileceği gibi diğer etkinliklerin içerisinde de yer alabilir.) Hedef ve davranışlara uygun kavramlara yer verilmelidir.

4 YILLIK PLANI DEĞERLENDİRME
Kavramlar için yazılmış olan etkinlikler kavramları kazandırabilecek nitelikte olmalıdır. Aile katılımı için seçilen hedef ve davranışlar yukarıda o aya ait hedeflerin ve kazanılması beklenen davranışları arasından seçilmiş olmalıdır. Her gelişim alanından hedef ve davranışlara yer verilmesi, çocukların çok yönlü gelişimini ailenin de destekleyebilmesi açısından önemlidir.

5 YILLIK PLANI DEĞERLENDİRME
Aile katılımı için yazılan etkinlikler aile katılımı için seçilmiş olan hedef ve davranışları gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. Aile katılımı için seçilen etkinlikler uygulanabilecek nitelikte olmalıdır. Uygulanmış olan yıllık planların değerlendirme bölümüne yazılmış olan bilgiler gerçeği yansıtacak şekilde mi (öğretmen bir etkinliği uygulayamadıysa, bir hedefi/kazanılması beklenen davranışı kazandıramadıysa ya da yeni hedefler, kazanılması beklenen davranışlar, etkinlikler eklemişse bunun gerekçelerini doğru bir şeklide açıklayabiliyor olmalıdır.)

6 YILLIK PLANI DEĞERLENDİRME
Yıllık plan uygulanmış olan aylara ait davranış değerlendirme formları doldurulmuş olmalıdır.

7 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Hedefler ve kazanılması beklenen davranışlar o aya ait yıllık plandan seçilmelidir. Her gelişim alanından hedefe yer verilmelidir. Yıllık planda yer alan hedefleri günlük plana aktarırken her zaman, o hedefin sahip olduğu tüm davranışları almamız gerekli değildir. Gerçekleştirilebilecek sayıda hedef ve kazanılması gereken davranışa yer verilmelidir.

8 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Eğitim durumunda yazılan etkinlikler hedef ve kazanılması beklenen davranışları gerçekleştirebilecek nitelikte olmalıdır. Eğitim durumları düzenlenirken etkinliklerin bütünleştirilmesine ve birden fazla etkinliğin bir arada ele alınmasına özen gösterilmelidir. Bir etkinlikten diğerine geçerken etkinlikler arasında bağlantılar kurulmasına da dikkat edilmelidir.

9 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Etkinlikler açıklanırken, kullanılacak araç-gereç ve materyallerin ayrıca belirtilmesi gerekmemektedir. Bunlar yeri geldikçe etkinlikler içinde belirtilmelidir. Etkinlikler arası geçişe yer verilmelidir. Etkinlikler birbirinden bağımsız olmamalıdır. Eğitim durumlarında farklı yöntem, teknik ve materyallere yer verilmelidir. Etkinlikler; çocukların gelişim düzeylerine uygun, onları araştırmaya yöneltici, ilgi çekici, yaratıcılığı destekleyici ve eğlendirici olmalıdır. Uygulanmış olan her günlük planın değerlendirme kısmı doldurulmuş (çocuk, öğretmen, program açısından) olmalıdır.

10 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Çocuk Açısından: Çocuklar programdaki davranışları kazandılar mı? Çocuklar etkinliklere katıldı mı? Program çocukların gelişim düzeyine uygun mu?

11 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Öğretmen Açısından: Etkinlikler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde sunuldu mu? Program kolay uygulanabildi mi? Çocuklar etkinliklere kolay ilgi gösterdiler mi? Öğretmen kendini yeterli hissedebildi mi? Çocuklar ve öğretmen eğlenceli vakit geçirdi mi? Etkinliklerin sıralaması doğru muydu? Bir etkinlikten diğerine geçiş akıcı bir biçimde sağlanabildi mi?

12 GÜNLÜK PLANI DEĞERLENDİRME
Program Açısından: Çocukları aktif kıldı mı? Hedef ve kazanılması beklenen davranışlar gerçekleşti mi? Etkinliklerin gün içindeki dağılımında aktif-pasif sırasına dikkat edilmiş mi? Etkinlik çeşitliliğine yer verildi mi? Etkinlikler süre açısından yeterli miydi? Hedef ve davranışlar yeterli miydi?


"YILLIK VE GÜNLÜK PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları