Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK PLAN; Sütunlar; Satırlar;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK PLAN; Sütunlar; Satırlar;"— Sunum transkripti:

1 YILLIK PLAN; Sütunlar; Satırlar;
Hedefler ve kazanılması beklenen davranışlar Tarih Eğitim durumu Değerlendirme Satırlar; Kavramlar Gezi-Gözlem Özel Gün ve Haftalar Aile Katılımı

2 GÜNLÜK PLAN ÖRNEKLERİ

3 XXXXX Okulu Günlük Planı 5-6 Yaş Tarih
I. HEDEFLER VE BU HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR PSİKOMOTOR ALAN HEDEF 3: El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Küçük nesneleri toplama 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme  HEDEF 5: Büyük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme 1.Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma 2.Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme.

4 SOSYAL-DUYGUSAL ALAN HEDEF 1: Duygularını fark edebilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Duygularını söyleme 4.Duygularını müzik, dans ve benzeri yollarla ifade etme HEDEF 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılma. 2.Grupta sorumluluk almaya istekli olma. BİLİŞSEL ALAN VE DİL ALANI HEDEF 1: Gözlem yapabilme 1.Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme 2.Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme

5 Kazanılması Beklenen Davranışlar:
HEDEF 4: Verilen nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre sınıflama HEDEF 16: Dili etkili bir şekilde kullanabilme 1. Nesne, durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama HEDEF 17: Sesleri ayırt edebilme 1.Verilen sesin kaynağını söyleme ÖZBAKIM BECERİLERİ HEDEF 3: Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme 1.Gerektiğinde, el-yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkama 4.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma

6 Etkinlik: Fen ve Doğa – Türkçe Dil- Sanat
II. EĞİTİM DURUMU Etkinlik: Fen ve Doğa – Türkçe Dil- Sanat     Öğretmen, çocuklar okula geldiğinde onlarla, hangi köşede oynamak istedikleri ve neler yapmayı düşündükleri ile ilgili konuşur.Çocuklar tercih ettikleri köşelere giderek çalışmalarını sürdürürler. Çocuklar oyunlarını oynarken öğretmen de zaman zaman yanlarına giderek oyunlarına katılır ve sorularla çocukların çalışmalarında temel noktalara dikkatlerini çeker ve onları gözlemler. Serbest zaman çalışması sona erdikten sonra çocukların kullandıkları materyalleri yerlerine kaldırmalarını ve giyinerek bahçeye çıkmalarını söyler. Çocuklar bahçeye çıktığında herkes kendisi için bir yer seçer ve oturur. Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatmalarını ve çevrelerindeki sesleri dikkatle dinlemelerini ister. Gözleri kapalı olan çocuklar çevrelerinde duydukları sesleri tanımaya çalışırlar, her sesle ilgili bir tahminde bulunurlar.

7 Daha sonra gözlerini açar ve duydukları seslerle ilgili olarak konuşurlar.
  Çocuklarla okul bahçesi gözden geçirilir, onlara poşetler verilerek bitkilere zarar vermeden toplayabildikleri nesneleri bu poşetlere koymaları istenir. Toplama işlemi bittikten sonra sınıfa girilir ve sınıfta bütün materyaller masa üstüne konur. Çocuklarla birlikte her bir materyal; bitkiler, kağıtlar, tahta parçaları, taşlar vb. şekilde sınıflanarak farklı kutulara konur. Bu çalışma sürdürülürken çocuklarla toplanan nesnelerin neler olduğu, hangi özelliklere sahip oldukları hakkında konuşulur. Sınıf 3 yada 4 gruba ayrılır. Graft kağıdı alarak topladıkları nesnelerle bir kompozisyon oluşturarak çalışmalarını sürdürürler. Çalışmaları bittikten sonra her grup çalışmalarını anlatır. Çocuklar ellerini yıkayarak bireysel temizliklerini gerçekleştirirler.

8 Etkinlikte Gerçekleşen Hedefler:
Psikomotor Alan HEDEF 3: El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Küçük nesneleri toplama 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme Sosyal-Duygusal Alan HEDEF 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılma. 2.Grupta sorumluluk almaya istekli olma.  Bilişsel Alan Ve Dil Alanı HEDEF 1: Gözlem yapabilme 1.Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, biçim işlev, koku, ses, tat vb.) 

9 HEDEF 4: Verilen nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre sınıflama HEDEF 17: Sesleri ayırt edebilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Verilen sesin kaynağını söyleme Özbakım Becerileri HEDEF 3: Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme 1.Gerektiğinde, el-yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkama

10 Etkinlik : Drama- Müzik
    Öğretmen “ Duygunu aynada göster” dramasını yapmak için çocukları daire şeklinde oturtur. Birinci çocuğa bir ayna verir. Çocuk aynaya bakarak, öğretmenin “Yumuşak güzel bir hediye aldın ve mutlu oldun” bunu göster şeklinde verdiği yönergelere göre duygularını yüz ifadeleri ile belirtmeye çalışır. Diğer çocuklarla devam edilir. Daha sonra çocuklar sınıf içindeki materyalleri kullanarak müzik aletleri oluştururlar ve ritim tutarak şarkı söylerler.

11 Bu Etkinlikte Gerçekleşen Hedefler:
Sosyal-Duygusal Alan HEDEF 1: Duygularını fark edebilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Duygularını söyleme 4.Duygularını müzik, dans ve benzeri yollarla ifade etme

12 Etkinlik : Oyun –Dramatizasyon
Sınıftaki minderler çocuklarla birlikte iki ayrı küme halinde farklı köşelerde üst üste konulur. Öğretmenin bir müzik aleti ile başla komutu vermesi üzerine her gruptaki çocuklar teker teker minderleri karşı tarafa götürüp üst üste koyarak birer kule oluştururlar. Kuleyi önce bitiren grup anlatılacak olan hikayeyi canlandıran ilk grup olur. Öğretmen, bir hikaye anlatır. Hikaye anlatımında sorular sorarak çocukların katılımını sağlar. Hikaye tamamlandıktan sonra hikayenin canlandırılmasında kullanılabilecek materyaller çocuklarla birlikte hazırlanır ve gruplar sıra ile hikayeyi canlandırırlar.

13 Bu Etkinlikte Gerçekleşen Hedefler:
Psikomotor Alan  HEDEF 5: Büyük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma 2.Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme. Bilişsel Alan Ve Dil Alanı HEDEF 16: Dili etkili bir şekilde kullanabilme 1. Nesne, durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama

14    Etkinlik : Okuma –Yazmaya Hazırlık    Öğretmen, çocuklara farklı konular (makinalar, kapaklar, şişeler vb.) vererek kendi aralarında dörder kişilik gruplara ayrılmalarını ister. Öğretmen her proje grubunun çalışacağı konuyu seçmesini ister. Her grup seçtiği proje konusuna göre materyalleri alır ve çalışmaya başlar. Öğretmen, projeler bittikten sonra her grubun projesini anlatmasını ister. Anlatılanları not alarak her bir projenin altına yazar ve projeler okulda sergilenir.

15 Bu Etkinlikte Gerçekleşen Hedefler: Bilişsel Alan ve Dil Alanı
Bilişsel Alan ve Dil Alanı  HEDEF 16: Dili etkili bir şekilde kullanabilme Kazanılması Beklenen Davranışlar: 1.Nesne, durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama Sosyal-Duygusal Alan HEDEF 6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme 1.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılma. 2.Grupta sorumluluk almaya istekli olma.

16 Aile Katılımı Çocukla birlikte evdeki eşyalar hakkında, onlardan nasıl yararlandığınız?, nasıl olmasını isteriz? vb sorular sorarak ev çevresi incelenir. Daha sonra kendi odasının nasıl olmasını istiyor ise bunun bir resmini yapmasını ve anlatması sağlanır.

17 III. DEĞERLENDİRME:   Çocuk Açısından:    Çocuklar programdaki davranışları kazandılar mı?    Çocuklar etkinliklere katıldı mı?    Program çocukların gelişim düzeyine uygun mu?

18   Öğretmen Açısından:    Etkinlikler çocukların ilgisini çekebilecek şekilde sunuldu mu?    Program kolay uygulanabildi mi?    Çocuklar etkinliklere kolay ilgi gösterdiler mi?    Öğretmen kendini yeterli hissedebildi mi?    Çocuklar ve öğretmen eğlenceli vakit geçirdi mi?    Etkinliklerin sıralaması doğru muydu?    Bir etkinlikten diğerine geçiş akıcı bir biçimde düzenlenebilir mi?

19 Program Açısından: Çocukları aktif kıldı mı?
   Hedef ve davranışlar gerçekleşti mi?    Etkinliklerin gün içinde dağılımı aktif-pasif sırasına göre doğru muydu?    Etkinlik çeşitliliğine yer verildi mi?    Etkinlikler süre açısından yeterli miydi?    Hedef ve davranışlar yeterli miydi?


"YILLIK PLAN; Sütunlar; Satırlar;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları