Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAĞLIK SİSTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAĞLIK SİSTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAĞLIK SİSTEMLERİ

2 SAĞLIĞA BAKIŞ AÇISINDA GELİŞMELER
19.yy dan önce hastalıklar bireysel olarak ele alınıyordu Hastalık etkenlerinin ve hastalığa zemin hazırlayan etmenlerin anlaşılmaya başlamasıyla değişik talepler oluştu Teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucu değişik tıp branşlarının gelişmesi Sağlığın insan hakkı olduğu görüşlerinin hükümetler tarafından kabulüyle sağlık hizmetleri buna göre düzenlenmeye başladı

3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ
Sağlık hizmetleri bir devlet görevi olarak kabul edilince, toplumların imkanlarına ve kültürlerine göre değişik örgütlenme şekilleri ortaya çıkmış Tedavi hekimliğinde örgütlenmeler (çıplak ayaklı doktor, feldsher, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, hastaneler, sigorta sistemleri (Devlet dışında özel muayenehane, poliklinik ve hastaneler..) Koruyucu hekimlik her yerde devlet örgütleri tarafından yürütülmekte

4 TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMLERİ (1)
Osmanlılarda Hekimbaşı (Sağlık Bakanı) Vakıf şifahaneleri, serbest hekimler, cerrahlar 1850’de Mekteb-i Tıbbiye Nezareti 1862’de hekimlik yapabilmek için Tıp Diploması şartı getirilmiş 1871’de ilçelerde Memleket Tabiplikleri ve yeni mezun hekimlere 2 yıl zorunlu hizmet getirilmiş, illerde sıhhiye müfettişlikleri kurulmuş 1914’te İçişleri Bakanlığı içinde Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş

5 TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ (2)
3 Mayıs 1920’de TBMM Hükümeti ilk Sağlık Bakanlığı’nı kurmuş Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam koruyucu sağlık hizmetlerine önem vermiş, sıtma, frengi, trahom ve lepra için dikey örgütler kurmuş,tedavi hizmetlerini yerel yönetimlere bırakmış+ Hükümet Tabipliği Behçet Uz dönemi, dönemi 1961 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi 2003 Aile hekimliği sistemi girişimi

6 TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİSTEMİ (3)
Sağlık Ocakları, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri Muayenehaneler, poliklinikler, özel hastaneler

7 BAŞKA ÜLKELERDE SAĞLIK SİSTEMLERİ (1)
İNGİLTERE Aile Hekimliği (Genel Pratisyenler) yalnızca tedavi hekimliği Yerel yönetime ait hastaneler, Tıp Fakültelerine bağlı Bölge Hastaneleri var Yerel Sağlık Yönetimine bağlı koruyucu hekimlik grupları Diş Hekimleri Aile hekimliği sistemi içine girebiliyorlar Harcamaların % 90’ı genel bütçeden, % 8’i işçi ve işveren primlerinden

8 BAŞKA ÜLKELERDE SAĞLIK SİSTEMLERİ (2)
ALMANYA 1800’lerde kar amacı gütmeyen sigorta kurulmuş İlk basamak serbest hekimler (aşı, gebe ve bebek izlemi ve 45+yaşa check-up da yapabiliyorlar) 2. basamak yerel yönetime ve derneklere bağlı hastaneler Hekimler sendika, hastaneler federasyon kurmuşlar, ücretlerini sigortadan alıyorlar

9 BAŞKA ÜLKELERDE SAĞLIK SİSTEMLERİ (3)
ABD 1930’larda ilk özel sigortalar (Mavi Kalkan, Mavi Haç) 1965’te yoksul yaşlıların masraflarını devlet üstlenmiş Zorunlu sağlık sigortası yok, yalnız özel sigorta var (hizmet başına ücret ödeniyor) Koruyucu sağlık hizmetleri yerel hükümetlerin görevi

10 BAZI ÜLKELERDE BÖH (2003) Ülke Milli Gelir($) Bebek Ölüm H
Küba binde 6 Sri Lanka “ S.Arabistan “ ABD “ TÜRKİYE “ Kaynak : UNICEF Raporu


"TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SAĞLIK SİSTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları