Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzman Gözüyle Asistan Eğitimine Bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzman Gözüyle Asistan Eğitimine Bakış"— Sunum transkripti:

1 Uzman Gözüyle Asistan Eğitimine Bakış
Dr. Burçin Karamustafaoğlu Balcı İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi

2 Tek hekim – ilçe ≥2 hekim – il merkezi

3 İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi

4 İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi

5 İshakoğlu Çayeli Devlet Hastanesi

6 Tek kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,
Her gün 6 saat poliklinik, En az 25 en çok 50 hasta.

7 Onam Yazılı onam, sözlü onam Okudum, anladım, kabul ediyorum.
Şahit imzası.

8 2. düzey USG

9 Simülasyon ….’ları yalnız yapabilir miyim?
Gebe takibinde eksik kaldığım noktalar? Ne zaman sevk? Ne zaman takip?

10 Acil Yönetimi Anamnez Muayene bulgusu

11

12 Farklı Protokoller – Etik
Textbook – guideline Yaş 2. – 3. Basamak

13

14

15 Bilimsel Çalışmalar EAH – Üniversite olmamak, Diğer branşlar   
Sınırlı imkan, Sınırlı zaman, Nöbetler, Puan…

16 Bilimsel Çalışmalar

17 Bilimsel Çalışmalar MADDE 4
c) Bilimsel çalışma destek puanı: Sağlık tesislerinde görev yapan personele Ek-6 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmaları Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından belirlenen şekilde belgelemesi halinde belgelemenin yapıldığı dönemi takip eden 6 ay süreyle verilen ve aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanı ifade eder.

18

19

20

21 Düşünceler… Destekleyici görüş; kadın kendi bedeni hakkında özgürce karar verebilir, fetus kadın vücudunun bir parçasıdır ve fetusla ilgili kararlara hakkı vardır. Karşıt görüş; isteğe bağlı gebelik sonlandırması başlamış olan yeni bir hayata müdahale olarak ve hatta cinayet olarak yorumlamaktadır.

22 Yasaların Gelişimi Türkiye’de gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin gelişimi incelendiğinde, gebeliğin sonlandırılmasının yasak olduğu dönemden, içinde bulunduğumuz, gebeliğin ilk on hafta içinde sonlandırılmasının serbest olduğu döneme doğru üç aşamalı bir gelişim görülür.

23 1- Yasak Dönemi ( ) Bu dönemde isteğe bağlı gebelik sonlandırma eylemi, her ne nedenle ve biçimle başvuruluyor olursa olsun kesinlikle yasak. Bu düzenlemelerin çıkış noktası, dönemin doğumların artmasını destekleyen nüfus politikalarıdır.

24 2- Geçiş Dönemi (1965-1983) 1955-1960 yılları arasında nüfus artışı,
Dünyaya yayılmakta olan gebeliği isteyerek sonlandırma yasaları, 1965 yılında 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun. Yalnızca gebeliğin anne hayatını tehdit ettiği veya edeceği, embriyo veya ceninin gelişmesini imkansız kılan veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyet teşkil edecek hallerde gebeliğin sonlandırılmasına izin veriliyor. Tıbbi zorunluluklar dışında gebeliğin sonlandırılması ise halen yasak.

25 3- Sınırlı Serbesti Dönemi (1983-…)
1983 yılında yürürlüğe giren 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile bu yasaya dayanarak çıkartılan Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ve Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği ile gebeliğin sonlandırılması eylemleri belli şartlara bağlı olarak suç olmaktan çıkartılmıştır.

26 İsteğe bağlı gebelik sonlandırma
Ülkemizde yasal sonlandırma sınırı 2827 sayılı nüfus planlaması kanununun 5. maddesine göre isteğe bağlı olarak 10 haftadır.

27 İsteğe bağlı gebelik sonlandırma
Tıbbi açıdan gebelik sonlandırma endikasyonları: 1- Anne istemi (10.haftaya kadar) 2- Medikal nedenler (anneye ve bebeğe ait) 3- Fetal doku elde edilmesi 4- Fetusta yaşamla bağdaşan ve bağdaşmayan genetik bozuklular

28 2827 sayılı kanun -Gebe kadının izni, evlilerde eşinin rızası, küçüklerde küçüğün rızası ile beyinin izni, vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakiminin izni gerekir. -Akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. -Acil durumlarda hekim tarafından gerekli müdahale ile rahim tahliyesine izin verilmekte ise de en geç 24 saat içinde Sağlık Müdürlüğü veya Hükümet Tabipliklerine kadının kimliği ve gerekçelerin bildirilmesi zorunludur.

29 Sadece anne bebeği istemiyorsa, 10
Sadece anne bebeği istemiyorsa, 10. gebelik haftasından önce, bekar ise mümkündür ama evli ise eşinin rızası gerekir. Sadece baba istemi ile gebelik sonlandırılması yasal olarak mümkün değildir.

30 Teşekkür ederim.


"Uzman Gözüyle Asistan Eğitimine Bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları