Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TAŞINIR NET PROGRAMININ SUNUMU ADNAN AYDIN KONSOLİDE GÖREVLİSİ TEL:6747

2 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUM İÇERİĞİ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ NEZDİNDE PROGRAMIN AMACI Programa giriş Taşınır İşlem Fişine tüketim ve demirbaş taşınırlarına giriş , çıkış ,zimmet ve düşüm yapmak. Defterler “tüketim , dayanıklı taşınır defterleri” İcmaller “ yönetim dönemi hesap cetvelleri ( örnek 12,13,14 ) kesin hesap cetvel ve icmali ( örnek 16 ve 17 ) Sayım ve devir tutanakları Kullanıcı ayarları

3 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

4 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
“Taşınır Mal Yönetmeliği” 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ocak 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

5 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Belge ve cetveller Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.           a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır. İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. 5

6 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, 2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, 3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, 4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri. 6

7 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi A – Giriş İşlemleri B – Çıkış İşlemleri Taşınır İstek Belgesi Taşınır İşlem Fişi Taşınır İşlem Fişi Defter Kayıtları Dayanıklı Taşınırların Kullanıma Verilmesi Tüketim Malzemeleri İhtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını taşıyan Taşınır istek Belgesi karşılığında 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri defteri Taşıtlar Zimmet Fişi (örnek-6) Demirbaş, Makine ve Cihazlar Zimmet Fişi (örnek-6/A) Kodunda kayıtlı malzemeler Dayanıklı Taşınırlar defteri Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı taşınırlar için; Dayanıklı Taşınırlar Listesi (örnek-8) Kitap alımları Kütüphane defteri

8

9

10

11 Taşınır Programı Giriş Ekranı
İstek Fişindeki Kurum Koduna göre Taşınır Programı giriş ekranında ilk olarak kullanıcıya ait “Birim” seçilir. Birim seçildikten sonra “Çalışma Yılı” seçilir. “Kullanıcı Adı” seçilir. “Şifre” girilir.

12 Taşınır Programı Giriş Ekranı

13 Taşınır Programı Giriş Ekranı
İşlemler kısmından “Giriş – Taşınır İşlem Fişi” seçilir.

14 Taşınır Programı Giriş Ekranı

15 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Taşınır İşlem Fişinde yeni bir fiş açılması için Giriş Ekle butonuna basılır. Yeni taşınır ile beraber daha önce tanımlanmış olan Taşınır Tanım Listesi gelir. Girişi yapılacak Taşınır seçildikten sonra Aktar butonuna tıklanıldığında taşınır girişe aktarılmış olur.

16 Taşınır Programı Giriş Ekranı

17 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Eğer daha önceden tanımlanmamış olan bir taşınır için giriş yapılacaksa ilk olarak Yeni ekle butonu ile taşınır tanımlanır. Girişi yapılacak Taşınır seçildikten sonra Aktar butonuna tıklanıldığında taşınır girişe aktarılmış olur. Birden fazla kalemli faturalarda her kalem için satır ekle butonuyla taşınır tanımlanır aktar butonuyla her kalem girişi yapılır.

18 Taşınır Programı Giriş Ekranı

19 Taşınır Programı Giriş Ekranı

20 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Birden fazla kalemli faturalarda her kalem için satır ekle butonuyla taşınır tanımlanır aktar butonuyla her kalem girişi yapılır.

21 Taşınır Programı Giriş Ekranı

22 Taşınır Programı Giriş Ekranı
T.İ.F. No kontrol edilir. Dayanak No alanına faturanın seri numarası girilir. Muayene No alanına en son kullanılan numarayı takip eden numara yazılır. İşlem Çeşidi alanında yapılacak işlemin tipi seçilir. T.İ.F. Tarihi, Dayanak Tarihi (Fatura Tarihi), Muayene Tarihi bilgileri seçilir.

23 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Geldiği Yer alanına firmanın adı yazılır. Eğer firma daha önceden tanımlandıysa mevcut listeden seçilebilir. Daha sonra Komisyon Başkanı ve Üye alanları doldurulur. Kaydet butonuna basılır. Muayene Komisyonu Raporu için muayene ve Taşınır İşlem fişi için taşınır işlem butonuna basılarak

24

25

26 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Girişi yapılan taşınırı kurum ” harcama birimi “ içerisinde çıkışını yapmak için çıkış butonuna basılarak Çıkış T.F.İ. açılır

27 Taşınır Programı Giriş Ekranı

28 Taşınır Programı Giriş Ekranı

29 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Çıkış T.İ.F. ‘de Verilen Harcama birimi tıklanır. Çıkış yapılan alt birim yazılır. Birimde talep eden kişi yazılır. Kaydet butona bas.

30 Taşınır Programı Giriş Ekranı

31 Taşınır Programı Giriş Ekranı
.İşlem fişi butonuna basılarak çıkış T.İ.F çıkarılır.

32

33 STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINIR Tüketim Malzemeleri 150 Tesis, Makine ve Cihazlar 253 Taşıtlar 254 Demirbaşlar 255

34 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6 ;6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. 34

35 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Dayanıklı taşınırlarda giriş işlemi tüketim malzemeleri giriş ile aynı

36 Taşınır Programı Giriş Ekranı

37 Taşınır Programı Giriş Ekranı

38 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Dayanıklı taşınırlar zimmet karşılığı talep eden kişiye zimmetlenir. Zimmet için zimmet butonuna basılır. Dayanıklı taşınır birden fazla ve birçok kişiye zimmet yapılacaksa eksi düşüna basılıp ambara alınır Eksi düşüna basılınca

39 Taşınır Programı Giriş Ekranı

40 Taşınır Programı Giriş Ekranı

41 Taşınır Programı Giriş Ekranı

42 Yeni açılan zimmet fişinde kırmızı işterteki buton tıklanır
Taşınır Programı Giriş Ekranı İkinci dayanıklı taşınır ilgili kişiye zimmet yapmak için zimmet fişi ekle butonuna basılır Yeni açılan zimmet fişinde kırmızı işterteki buton tıklanır

43 Taşınır Programı Giriş Ekranı

44 Bu buton evet olarak tıklanır Sonradan zimmet fişine aktarılır
Taşınır Programı Giriş Ekranı Bu buton evet olarak tıklanır Sonradan zimmet fişine aktarılır

45 Taşınır Programı Giriş Ekranı

46 Taşınır Programı Giriş Ekranı

47

48 48

49 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır. Bu Tutanak, bu bentte sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda, bu durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına, sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. 49

50 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 50

51 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Düşüm yapılacak dayanıklı taşınırlar genellikle başka harcama birimine devredilir yada hurdaya çıkarılır bunlara çıkış tif ve kayıttan düşüm tutanağı çıkartılması mecburidir tüm işlemlerimiz de taşınır işlem fişi düzenlenmesi esastır sırasıyla Düşümü yapılacak malzeme zimmet fişi çıkarılır , zimmet fişi malzemeler ambara alınır Ambara alındıktan sonra zimmet fişi programda simge durumuna alınır işlemlerde düşüm tutanağı seçilir .

52 Taşınır Programı Giriş Ekranı

53 Taşınır Programı Giriş Ekranı

54 Düşüm tutanağında işlem çeşidi işaretlenir Kırmızı buton tıklanılarak
Taşınır Programı Giriş Ekranı Düşüm tutanağında işlem çeşidi işaretlenir Kırmızı buton tıklanılarak Satır ekle butonuna basılır

55 Taşınır Programı Giriş Ekranı

56 Çıkış oluştur butonuna basılarak çıkış T.İ.F oluşturulur
Taşınır Programı Giriş Ekranı Çıkış oluştur butonuna basılarak çıkış T.İ.F oluşturulur

57 Taşınır Programı Giriş Ekranı

58 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Hurda olan dayanıklı taşınırlar hurda ambarına teslim edildiğinde ambar teslim tutanağı düzenlenir.

59 Taşınır Programı Giriş Ekranı

60 Devirlerde de işlem çeşidi DEVİR yazılır
Taşınır Programı Giriş Ekranı Devirlerde de işlem çeşidi DEVİR yazılır İlgi yerler doldurulduktan sonra kaydedilir çıkış butonuna basılarak çıkış oluşturulur

61 Taşınır Programı Giriş Ekranı

62 Taşınır Programı Giriş Ekranı

63 Taşınır Programı Giriş Ekranı

64 Taşınır Programı Giriş Ekranı

65 Taşınır Programı Giriş Ekranı

66 Taşınır Programı Giriş Ekranı

67 Taşınır Programı Giriş Ekranı
Defterler tüketim malzeme tefter (hesap kodu 150 ilk madde ve malzemer ) dayanıklı taşınırlar defteri ( hesap kodu 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar, 255-Demirbaşlar Grubu ) kütüphane defteri ve müze defteri olmak üzere 4 defter mevcut programda

68 Taşınır Programı Giriş Ekranı

69 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır. ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

70 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

71 Taşınır Programı Giriş Ekranı

72 Taşınır Programı Giriş Ekranı

73 Taşınır Programı Giriş Ekranı

74 Taşınır Programı Giriş Ekranı

75 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

76 Taşınır Programı Giriş Ekranı

77 Taşınır Programı Giriş Ekranı

78 Taşınır Programı Giriş Ekranı

79 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI d) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9): Bu Alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen Taşınır Geçici Alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır.

80 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

81 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

82 82

83 83

84 84

85 85

86 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

87 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12): Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

88 88

89

90 90

91 91

92 92

93 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

94

95 95

96 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

97 97

98 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

99 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ı) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

100 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

101 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, merkezdeki taşınır konsolide görevlisince kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

102 102

103 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

104 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.           k) Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir.

105 105

106 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

107 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

108 108

109 109

110 110

111 111

112 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınırların kaydı Taşınırların giriş işlemleri Satın alınan taşınırların giriş işlemleri Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi Sayım fazlası taşınırların girişi İade edilen taşınırların girişi Devir alınan taşınırların girişi Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri

113 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınırların çıkış işlemleri Tüketim suretiyle çıkış Kullanım suretiyle çıkış Devir suretiyle çıkış Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı Satış suretiyle çıkış Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış

114 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır yönetim hesabı Harcama yetkilileri tarafından Sayıştaya verilecek taşınır yönetim hesabı; önceki yıldan devreden taşınırlar ile yılı içinde girenleri, yılı içinde çıkışı yapılan taşınırlar ile ertesi yıla devredilenleri ve yıl sonunda yapılan sayım sonucu bulunan fazla ve noksanları gösterir.           Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:           a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,           b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,           c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

115 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır yönetim hesabı aşağıda açıklandığı şekilde hazırlanır ve ilgili yerlere gönderilir: a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan kamu idareleri söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler.

116 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
b) (a ) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. c) Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

117 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ç) Harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir. Kamu idarelerinin yurt dışı teşkilatlarının taşınır yönetim hesabı merkez teşkilatları aracılığıyla Sayıştaya gönderilir.

118 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Taşınır kesin hesabı Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı, taşınır konsolide görevlilerince, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin konsolide edilmesiyle oluşturulan taşınır hesabı cetvelleri esas alınarak hazırlanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Bakanlığa ve Sayıştaya gönderilir.

119 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Harcama birimi ve ambarların kodlanması ve Sayıştaya bildirilmesi Kapsamdaki kamu idarelerinde harcama birimlerine ve bunlara bağlı ambarlara  aşağıdaki esaslara göre birer kod numarası verilir.          a) Harcama birimlerine iki grup ve onbir rakamdan oluşan kod verilir. Birinci grup ( ) sekiz karakterden oluşur ve idarenin analitik bütçe uygulamasına ilişkin kurumsal sınıflandırmadaki düzeylerini gösterir. İkinci grup (000) üç karakterden oluşur ve o ilçe, il, bölge veya merkezdeki harcama birimi sayısını gösterir. Bakanlık saymanlık otomasyon sistemini (say2000i) kullanan idarelerde Bakanlıkça verilen birim kodları kullanılır. b) Harcama birimlerinin bünyesinde bulunan ambarlara harcama yetkililerince bir düzeyli ve iki karakterden oluşan kod verilir. Bu kod aynı harcama birimine bağlı ambarların sayısını gösterir. Ambar, bağlı olduğu harcama birimi koduyla birlikte tanımlanır.

120 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bu kodlar taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile taşınır konsolide görevlilerince yapılan taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen belge ve cetvellerde kullanılır. Kamu idareleri, her malî yılbaşından önce, harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyad ve unvanlarını gösteren listeleri Sayıştaya göndermekle yükümlüdür. Yıl içinde yapılan değişiklikler de, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sayıştaya bildirilir.


"STRATEJİ VE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları