Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi www.akhaltsikhe.edu.ge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi www.akhaltsikhe.edu.ge."— Sunum transkripti:

1 Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi www.akhaltsikhe.edu.ge

2 Üniversitede Kalite Yönetimi Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi

3 Gürcistan’nın eğitim sistemine yönelik yaptığı reformlar Avrupa Birliği standartlarına göre yapılmaktadır: Bologna sürecine üye olmak yüksek öğretimin Avrupa standartlarına yaklaştırılması için çok önemlidir ve bu süreçte Kalite Yönetim Dairesi de önemli rol oynamaktadır.

4  Kalite Yönetim Dairesinin genel amacı eğitim süresince elde edinilen analiz sonuçlarına dayalı eğitimin ne kadar uygun şartlarda sürdürülebileceğinin tesbit edilmesi, var olan problemlerin belirlenmesi ve bu problemlerin daha sonra çözülmesidir.  Kalite Yönetim Dairesi, eğitim - öğretim ve değerlendirmede çağdaş metotları (kredi ve Avrupa transfer sistemi, eğitim programları, modül ve müfredat programı) uygulayarak kaliteli bir eğitim ile akredite süreci için gerekli olan çalışmanın hazırlanmasını teşvik ediyor. Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi

5 Kalite Yönetim Dairesinin Amaçları:  Üniversitede eğitim ve bilimsel-araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi  Eğitim ve bilimsel-araştırma çalışmalarının geliştirilmesi için gerekli tavsiyelerin hazırlanması  Kurumsal ve Programsal akredite için iç gözlem sürecinin düzenlenmesi

6  Eğitim ve değerlendirme için çağdaş metotların uygulamasını teşvik etmek  Bologna süreci prensiplerinin uygulamasına teşvik etmek  Uluslararası işbirliği ve genel Avrupa eğitim anlayışına üniversitenin entegre edilmesini teşvik etmek Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi

7 Gürcistan’da yüksek eğitim Bologna sistemindeki gibi 3 kademelidir:  I. kademe: Lisans – 240 ECTS  II. kademe: Yüksek Lisans – 120 ECTS  III. kademe: Doktora – 180 ECTS  Diplomalı Uzman  I. kademe dahilindeki alt kademe 120 – 180 ECTS

8  Öğrenciler lisans programlarına ÖSS sonuçlarına göre, diplomalı uzmanlık programlarına (Lisansın alt kademesi) ise Ales sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler.

9  Kolej – lisans ve mesleki yüksek programlarını gerçekleştiren yüksek okul  Eğitim Üniversitesi – lisans ve yüksek lisans programlarını gerçekleştiren yüksek okul  Üniversite – lisans, yüksek lisans, doktora programlarını ve bilimsel araştırmaları gerçekleştiren yüksek okul Gürcistan’da Yüksek Eğitim Kuruluşları:

10 Yüksek Okulların Tipleri: Devlet ve özel yüksek okulları  Devlet tarafından ancak akreditesi olan ve buna eşit yüksek okullarca verilen diplomalar tanınmaktadır.Yüksek okullar ile eğitim programların akreditasyonu Milli Eğitim Akreditasyon Merkezi tarafından yapılmaktadır

11 Eğitim programı kurslar veya modüllerin bir bütünü olup, bölüme özgün akademik eğitimi almak için vardır ve gerekli kredi sayısı ile alınan eğitim sonuçlarına göre belirlenir. Eğitim Programı (Cirruculum- Kurukulum) :

12 Eğitim Programlarının İçeriği  a) Eğitim programının adı  b) Yüksek akademik eğitimin kademesi  c) Eğitim programın tipi (akademik, meslek, asıl, ek)  d) Eğitim dili  e) Verilecek istihsas  f) kredi sayısı  g) Programa kabul edilecek koşullar

13  h) Öğrenci tarafından gerekli şartların elde edinilmesi ile başarıların belirlenmesini gösteren programın amacı  i) Eğitim sonucu  k) Çalışma alanı  l) Oğrenci bilgisini değerlendirme sistemi  Program Ekleri  a) Eğitim planı  b) Eğitim kurslarının programları (Müfredat)  Eğitim programı gerçekleştirmek için gereken personel ve maddi kaynaklar hakkında bilgiler Eğitim Programlarının İçeriği

14  Temel ana branş (Major) – mesleğe ait derslerden oluşur ve lisans programlarından mezun olan öğrenciler için uzmanlık sahasını belirler, ve en fazla 160 kredi alınabilir.

15  Ek program (Minor) – mezunlara iş sahasında daha fazla şans kazandırmaktadır. Genellikle ek branş kendi fakülte kapsamında seçilmektedir. ama bu kesin değildir. Diğer fakülteden kredi seçildiğinde branşa göre fakültenin öğrenci sevketme hakkı vardır

16  Seçmeli dersler/krediler ancak ögrenci ilgilerinin yerine getirilmesi ile genel eğitimin pekiştirilmesi için kullanır. Seçmeli dersler diploma ekinde yer almaktadır. Seçmeli dersler 20 krediden oluşmaktadır.

17  Alınan diplomanın tanınmasını Avrupa kredi transfer sistemi (ECTS) sağlamaktadır.Bu sistem ilk defa 1989 yılında uygulanmıştır. ECTS göre bir akademik yıl 60 kredi ile belirlenmiştir.  Gürcistan’da 1 kredi 25 saata eşittir. Bunun yüzde kırkı ders saatı olup yüzde altmışı özgün saatlerdir.  ECTS ‘ ye göre saatler ders, seminer, özgün çalışma, proje ve sınav saatlerine ayrılmaktadır

18  Eğitim programın ve eğitim sürecinin önemli kısmını ders müfredatı oluşturur.Müfredat ders verme planını içerir ve öğrenci ile hocanın görevlerini belirler. Dersler başlamadan önce öğrenci hedefine ulaşmak için müfredatta olan eğitim metotlarını görür. Ayrıca üniversite yönetim kurulu müfredata göre hocanın çalışma kalitesini de kontrol edebilir. Müfredat ders verme metotlarının geliştirilmesi için gerekli olan ön koşulları da sağlamaktadır.

19  Öğrencinin notu 100 lük puan sistemi ile değerlendirilir.  En düşük not 51 puandır  Notlama en az 4 lük usul sonucuna göre yapılır (derste bulunmak, seminerlerde çalışmak, ara sınav, final). Not kriterileri silabustadır.Müfredattadır.  Puan Not  91-100 pek iyi  81-90 çok iyi  71-80 iyi  61-70 orta  51-60 geçer  41-50 geçemez, öğrenci final sınavına bir defa daha girebilir  0-40 tamamen başarısız, öğrenci kredisini almak için derse baştan girmelidir

20  İşlenilen program fakülte kurulundan geçer ve değerlendirme için üniversitenin kalite yönetim dairesine sevkedilir, daha sonra onaylanması için üniversitenin senatosuna gönderilir  Senato tarafından onaylanan programlar üniversitenin haber merkezine gönderilip okulun websitesine yerleştirilir Üniversitede Kalite Yönetimi:

21  Programsal akreditasyon yapılıncaya kadar iç gözlem süresince sistematik olarak lisans programlarının değerlendirilmesi ile karşılaştırılması yapılır  Kalite Yönetim Dairesi yuksek okulun yönetim kuruluna gecikmeden ve doğru şekilde analiz edilmiş bilgileri verir. Bu bilgiler başarılı bir şekilde yönetmek için alınan kararlarda kullanılmaktadır. Üniversitede Kalite Yönetimi:

22 Teşşekür Ediyoruz Akhaltsikhe, Rustaveli cadd. #106 Tel/ Fax: : 8 (265) 2 19 90, +995 99 58 84 61 www.akhaltsikhe.edu.ge


"Akhaltsikhe Devlet Eğitim Üniversitesi www.akhaltsikhe.edu.ge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları