Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mali İstatistik Kullanım Alanları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mali İstatistik Kullanım Alanları"— Sunum transkripti:

1 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Mahir ADANIR Maliye Uzmanı

2 Maliye Ocakbaşı Maliye Lezzet Evi

3 Bahçelerimiz

4 Sosyal Güvenlik Kurumları
Merkezi Yönetim Mahalli İdareler

5 Bahçıvanlarımız

6 KBS SAY2000i

7 Müşterilerimiz

8 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: International Monetary Fund (IMF) İş : Global finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak. Diyeti: Government Finance Statistics (GFS)

9 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi(EUROSTAT) İş : Avrupa Birliği için Birlik düzeyinde ülke ve bölge istatistiklerini kıyaslanabilir hale getirmek ve bu istatistikleri üye ülkeler ile paylaşmak. Diyeti: Maastricht Kriterleri ve EDP tabloları

10 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı : Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları (TBMM) İş : Kanun tasarılarını görüşmek Diyet: Mahalli idarelere ait gelir ve harcama bilgileri

11 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Maliye Bakanlığı İş: Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, gelir ve harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek. Diyet: Tüm mali veriler

12 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İş: Para politikalarını belirlemek, para biriminin ve para arzının istikrarını sağlamak. Diyet: Finansal hesaplar

13 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Hazine Müsteşarlığı İş: Ekonomi politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak, hazine işlemlerini, para-kredi ve nakit hareketleri ile devletin iç ve dış borç yönetimini yapmak. Diyet: Genel yönetim borç verileri

14 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Kalkınma Bakanlığı İş: Ülke kaynaklarının tespiti ve yönetiminde yol gösterici olmak; kalkınma planı, orta vadeli plan, yıllık programlar hazırlamak, bu programlarının uygulanmasını izlemek ve koordinasyonunu sağlamak. Diyet: OVP için mali veriler

15 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İş : Resmî İstatistik Programını hazırlamak, program ile belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak. Diyet: GSYİH için gerekli harcama ve gelir hesapları, EDP için ESA tabloları

16 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İş : Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek; mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek, mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayınlamak, Diyet: Gelir ve harcama verileri

17 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: İller Bankası İş : Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir. Diyet: mahalli idare tüm mali verileri

18 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Türkiye Belediyeler Birliği İş : Türkiye’deki tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak, belediyelerin menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak. Diyet: Mahalli idarelerin tüm mali verileri

19 Mali İstatistik Kullanım Alanları
Adı: Akademisyenler ve araştırmacılar İş : Okumak, yorumlamak, yazmak Diyet: Mahalli idarelerin tüm mali verileri

20 TEŞEKKÜRLER…


"Mali İstatistik Kullanım Alanları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları