Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi

2 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi(KBS)
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi, mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir. Bu sistem ile mâli işlemlere ilişkin bilgiler harcama birimlerinde bilgisayar ortamında girilecek; bu bilgiler elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacak ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılabilecektir. Kamu hesapları bilgi sisteminde yer alan bir uygulama da İnternet ortamında mahalli idarelere ait mali verilerin derlenmesi ve konsolidasyonuna yönelik geliştirilen Mali İstatistik Veri Girişi uygulamasıdır. Mahalli idareler geliştirilen bu yazılım ile muhasebeye ilişkin verilerini muhasebe birimlerine gelmeden internet üzerinden girebilecek ve merkeze gönderebileceklerdir.

3 GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİNİN HAZIRLANMASI VE AÇIKLANMASI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin, Maliye Bakanlığınca derleneceği, Merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu idarelerinin mali istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlayıp belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına göndereceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca 5018 Sayılı Kanunda MYKKİ’ ne ait mali istatistiklerin, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanacağı; Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile MYKKİ’ne ait mali istatistiklerin Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, GYKKİ’ ne ait mali istatistiklerin elde edilip üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanacağı belirtilmiştir.

4 Merkezi yönetim mali tablolarından nakit esaslı bütçe tabloları aylık olarak web ortamında ve kitap olarak yayımlanmaktadır. Tahakkuk esaslı mali tablolar (Bilânço, Faaliyet Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülük Tablosu, İç ve Dış Borç Değişim Tabloları) da yıllık olarak yayımlanabilmekte ve aylık olarak yayımlanması için çalışmalar devam etmektedir. Mahalli idareler mali tablolarından nakit esaslı bütçe tabloları ve tahakkuk esaslı mali tablolar (Bilânço, Faaliyet Tablosu, Mali Varlık ve Yükümlülük Tablosu) yıllık ve üçer aylık dönemlerde web ortamında yayımlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumlarında yapısal bir değişiklik olması sebebiyle ve muhasebe sisteminin de yeniden yapılanması sebebiyle veri aktarımında sorunlar yaşanmaktadır ve şu anda veriler derlenememektedir.

5 Yasal Çerçeve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetİmİ ve Kontrol Kanunu
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No: 1) Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörünün Kapsamı) (Sıra No: 2) 1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3) Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Genel Yönetim Sektörü Kapsamına İlk Defa Alınan Kamu İdarelerinin Mali Verileri) (Sıra No: 4) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

6 Veri Girişlerinin Süresi ve Yaptırım
GYKKİ’ nden mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

7 KBS- Mali İstatistik Veri Giriş Uygulaması

8 Sisteme Giriş

9

10

11

12 Mizan Veri Girişi

13

14

15

16 İmleci hareket ettirmek için fare veya enter tuşu kullanılabilir.

17 Bir sayfaya ilişkin veriler girildiğinde kaydet butonuna basılmalıdır. Sayfalar arası geçiş sayfa numaralarına tıklanarak

18 Veri girişi yapılan döneme
ilişkin kayıtlar “işaretli satırları sil” butonuna basılarak silinebilir. Yapılan veri girişlerine ilişkin PDF formatında özet ve detaylı rapor alınabilir.

19 Hesap Ekleme

20 Bir önceki dönemde kullanılmayan
ancak veri girişi yapılan dönemde kullanılan bir hesap kodu bulunuyorsa yeni hesap butonundan eklenmelidir.

21

22 Excel Formatındaki Mizanı KBS ye Aktarma

23

24

25

26

27 Veri Girişlerinin Tamamlanması

28

29

30 Bütçe Tahminleri Girişi

31

32

33

34

35

36 İl Kontrol Görevlisi KBS-Mali İstatistik Uygulaması

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 İlginiz için teşekkür ederim.
İSA AKÇAY DEVLET MUHASEBE UZMANI


"KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları