Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI
Mahalli İdare Verilerinin KBS Üzerinden Derlenmesi

2 Mahalli İdare Verilerinin Derlenmesinde Yasal Altyapı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin Maliye Bakanlığınca derleneceği ve konsolide edilerek üçer aylık dönemlerde yayınlanacağı hüküm altına alınmıştır. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Mali Tabloların Bakanlığa Gönderilmesi” başlıklı 137 nci, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 441 inci maddelerinde; Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile borç ve mali imkanlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerinin, mali tablolarının, birbiriyle olan borç ve alacak durumlarıyla personel giderlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgelerinin belirlenen sürede Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

3 5018-52/4 e GÖRE BELİRLENEN “GENEL YÖNETİM” KAPSAMI

4 Mahalli idare verilerinin derlenmesi faaliyetleri 2006 yılından bu tarafa yürütülmektedir.
Bu güne kadar yaşanan süreçte merkezde Genel Yönetim Mali İstatistikleri Derleme ve İnceleme şubesinin; taşrada, il Kontrol Görevlisi ve Muhasebe Birimi Kontrol Görevlisi arkadaşlarımızın gayretleriyle mahalli idare verilerinin kalitesinde önemli oranda iyileşme sağlanmış bulunmaktadır. Mahalli idare hesapları il ve ilçe muhasebe birimlerimizde, kontrol görevlilerince uluslar arası kabul görmüş muhasebe ve raporlama ilkelerine göre, açık hata noktasında kontrol edilmekte, varsa bu türden hataların ilgili mahalli idarelerce düzeltilmesi sağlanmaktadır. Aynı şekilde kısmi seviyedeki denetimlerde de Bakanlığımız denetim elemanlarının yaptığı kontroller benzer nitelikte olup, içeriğe yönelik bir sorgulama ve düzeltme işlemi yapılmamaktadır.

5 1 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğine göre; Mali İstatistik Veri Girişi Sorumluları

6 Mahalli İdare Verilerinin Derleme Periyodu

7 Türleri İtibariyle Mahalli İdarelerin Sayısı

8 KBS-Mahalli İdareler Mali İstatistik Veri Giriş Uygulaması

9 Mizan Veri Girişi

10

11

12

13

14

15

16 Excel Formatındaki Mizanı KBS ye Aktarma

17

18

19

20

21

22

23 Bütçe Tahminleri Girişi

24

25

26

27

28

29 Mizana Yeni Hesap Ekleme

30

31 İl Kontrol Görevlisi KBS-Mali İstatistik Uygulaması

32

33

34

35

36

37

38

39

40 İlginiz için teşekkür ederim.


"KBS MALİ İSTATİSTİK UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları