Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Sisteminde Gerçekleştirilen Yapısal Değişiklikler ve Üniversitemiz Açısından Yeni Mali Sistemin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Sisteminde Gerçekleştirilen Yapısal Değişiklikler ve Üniversitemiz Açısından Yeni Mali Sistemin."— Sunum transkripti:

1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Sisteminde Gerçekleştirilen Yapısal Değişiklikler ve Üniversitemiz Açısından Yeni Mali Sistemin Getirdikleri

2 Sorumluluk Türleri (Yönetim sorumluluğu modeli) (Yönetim sorumluluğu modeli) Siyasi sorumluluk Siyasi sorumluluk İdari sorumluluk İdari sorumluluk Mali sorumluluk Performans sorumluluğu Cezai sorumluluk

3 Yeni Mali Yönetim Yapısında Görevliler  Siyasi Sorumlu (Bakan)  Üst Yönetici  Harcama Yetkilileri  Gerçekleştirme Görevlileri  Strateji Gel. Daire Başkanlığı -Ön mali kontrol birimi görevlileri -Muhasebe Yetkilisi -Muhasebe Yetkilisi  İç Denetçiler  Dış Denetçiler (Sayıştay)

4 HARCAMA YETKİLİSİ FAKÜLTELERDE DEKANDIR Harcama yetkilileri; harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından Sorumludur.

5 Hesap Verme Sorumluluğu Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların; EtkiliEkonomik Verimli ve Hukuka Uygun Olarak; Elde Edilmesinden, Kullanılmasından, Muhasebeleştirilmesinden, Raporlanmasından Kötüye Kullanılmaması İçin Gerekli Önlemlerin Alınmasından Sorumludur ve yetkili mercilere hesap vermek zorundadır.

6 Üst yönetici: Üniversitelerde Rektör’dür. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini;  Harcama yetkilileri,  Malî hizmetler birimi,  İç denetçiler. aracılığıyla yerine getirirler.

7 İÇ DENETİM NEDİR? NE İŞE YARAR?

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 26 ARALIK 2007 TARİHLİ R.G.’DE 5 BİLEŞENDEN OLUŞAN TOPLAM 18 STANDART BELİRLENMİŞTİR. BU STANARTLARA UMAK İÇİN YOL HARİTASI HAZIRLANMIŞTIR. BİRİMİMİZ TARAFINDAN 08/01/2008 TARİHİNDE BİR SUNUM YAPILMIŞTIR.


"5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali Sisteminde Gerçekleştirilen Yapısal Değişiklikler ve Üniversitemiz Açısından Yeni Mali Sistemin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları