Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İL AFET MÜDAHALE PLANLAMASI TOPLANTISI BURSA 28 AĞUSTOS 2014

2 Türkiye Afet Müdahale Planı Amaç ve Kapsam
Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. KAPSAM TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum/kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. BURSA

3 Türkiye Afet Müdahale Planı Hedefler
Hayat kurtarmak Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek Halk sağlığını korumak ve sürdürmek Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak Kaynakların etkin kullanımını sağlamak BURSA

4 SORUMLULUK İl Hizmet Grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Hizmet Grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, Hizmet Grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. Kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanması ve uygulanmasından Valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur. BURSA

5 AFET YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAR
BURSA

6 Türkiye Afet Müdahale Planı Operasyonel Planlar
BURSA

7 Planlar Neyi İfade Ediyor?
BURSA

8 Türkiye Afet Müdahale Planı Plan Entegrasyonu
BURSA

9 Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal ve Yerel Düzey
BURSA

10 Türkiye Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması
BURSA

11 Türkiye Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması
BURSA

12 Türkiye Afet Müdahale Planı Yerel Afet Müdahale Organizasyonu
Bilgi Teknolojileri Kurumu Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mdlüğü Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü AFAD AFAD AFAD B.Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Bşk.lığı İl Emniyet Müdürlüğü İLBANK A.Ş. AFAD AFAD Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü AFAD Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4.Bölge Md.lüğü AFAD KIZILAY Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğü Defterdarlık UEDAŞ Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Göç İdaresi Md.lüğü BURSA AFAD İl Sağlık Müdürlüğü

13 Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal Düzey Yönetim Sistemi
BURSA

14 Türkiye Afet Müdahale Planı Yerel Düzey Yönetim Sistemi
BURSA

15 Türkiye Afet Müdahale Planı Müdahale Seviyeleri
BURSA

16 Türkiye Afet Müdahale Planı Olay Türü Planlar
BURSA

17 YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI
Türkiye Afet Müdahale Planı Olay Türü Planlar OLAY TÜRÜ YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI Su baskını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Baraj patlaması Orman yangını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit Sanayi yangınları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN Toplu nüfus hareketleri Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit Siber saldırı Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit Kimyasal Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Radyolojik ve nükleer kazalar Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit Kuraklık Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit Deprem Tüm Hizmet Grupları Ulaşım kazaları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit BURSA

18 Genel değerlendirmenin sonunda ilimizde yapılacaklar;
İL AFET MÜDAHALE PLANI YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI BURSA

19 ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLANLARI
Bu planlar ana çözüm ortağı bakanlık kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından hazırlanır. Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. Planlar Başkanlıkça belirlenen formata göre yapılır. Bu planda müdahale hizmetlerine ihtiyaç duyabilecek tüm kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir. BURSA

20 İL AFET MÜDAHALE PLANI İL AFET MÜDAHALE PLANI
(1) Valinin başkanlığında, AFAD İl Müdürünün koordinasyonunda Afet öncesi, sırası ve sonrasında ilk müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren T.A.M.P. İle entegre İL AFET MÜDAHALE PLANI; Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. BURSA

21 olmak üzere 4 servis olarak yapılandırılır.
İL AFET MÜDAHALE PLANI İl Afet Müdahale Planları, Başkanlık tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası Valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. (2) İl Planı kapsamında müdahale organizasyon sistemi oluşturulur ve bu sistem; - Operasyon - Bilgi Planlama - Lojistik ve Bakım - Finans ve idari işler olmak üzere 4 servis olarak yapılandırılır. (3) İl Afet Müdahale Planı ile entegre olacak şekilde; - Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları - Yerel düzey olay türü planları hazırlanır. BURSA

22 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu;
İL AFET MÜDAHALE PLANI Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı hazırlanacağı “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulları” tarafından belirlenir. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu; - Vali veya Vali Yardımcısının başkanlığında - İl Afet ve Acil Durum Müdürü - Garnizon Komutanı - Belediye Başkanı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri - Hizmet Gruplarından sorumlu il yöneticileri - İhtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden oluşur. BURSA

23 Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı Ünvanı Kurul Görevi Münir Karaloğlu Vali Başkan Ergun Güngör Vali Yardımcısı Başkan Yardımcısı Tm.Gn.Seyfullah Saldık Garnizon Ve Jandarma Bölge Komutanı Üye Recep Altepe Büyükşehir Belediye Başkanı J. Albay Yurdakul Akkuş İl Jandarma Komutanı Sabri Durmuşlar İl Emniyet Müdürü İbrahim Tarı İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Dr.Özcan Akan İl Sağlık Müdürü Yusuf Atılgan Defterdar Eyüp Gül Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Kadir Akarkaya Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Öner Özgür Karayolları 14.Bölge Müdürü Orhan Doğan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı BURSA

24 Bursa İli Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Adı Soyadı Ünvanı Kurul Görevi Ali Ekrem Ayti İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Üye Dr.Sunay Özkul Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kızılay Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdür Yardımcısı Mehmet Islamoğlu UEDAŞ Genel Müdürü Harun Özmaden Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme 4. Bölge Müdürü Nurdan Berkem İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Çelik İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü BURSA

25 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
a) İl Afet Müdahale Planının incelenmesinin uygun bulunması durumunda, kurul kararı ile Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak, b) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak, c) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek, ç) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek, d) Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak, e) Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, f) Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğini tatbikatlarla değerlendirmek, g) Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak, ğ) Yılda en az 2 kez Valinin başkanlığında toplanmak, h) Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak. BURSA

26 YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
1. Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri tarafından destek çözüm ortaklarının da katılımı ile hazırlanır. İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Taşra teşkilatı olmayan ana çözüm ortağı Bakanlık, kurum ve kuruluşların operasyon planları, bağlı ve ilgili birimleri tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında hazırlanır. Gerekli görülürse bölge teşkilatı olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır. BURSA

27 YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLAININ GÖREVLERİ Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak, Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek, Operasyonların yürütülmesine destek vermek, Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek. BURSA

28 YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
2. Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında; olay bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm kaynakların mevcut durumu il düzeyinde tespit edilir. Operasyon planlarında; müdahale çalışmalarında görevlendirilecek, - Personel - Ekipman - Araç-gereç gibi kaynakları kapsayan envanterler yer alır. Bu envanterler oluşturulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar da ayrı bir cetvelde dikkate alınır. BURSA

29 YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
3. Aşağıdaki alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı olarak haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir. - Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin mobil olarak oluşturulabileceği alan - Hizmet gruplarının konuşlanma alanları - Hizmetlerin verileceği alanlar - Çadırkent ve konteynerkent alanları - Geçici barınmaya uygun kamu binaları ve spor tesisleri - Toplu konut alanları - Yardım ve çadır depolama ve dağıtım alanları - Heliport alanları - Garaj alanları BURSA

30 YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU OPERASYON PLANLARI
- Sahra hastanesi ve mobil aşevi yerleri - Alternatif hasta bakım alanları - Soğuk hava depoları - Geçici morg alanları - Toplu mezarlık alanları - Telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları - Enkaz döküm alanları - İhtiyaç duyulacak diğer alanlar BURSA

31 PLANLARIN GÜNCELLENMESİ
1. Plan ve ekleri, değişiklikler söz konusu olduğunda planı hazırlayan kurum tarafından güncellenir. - Plan üzerinde etkisi olmayan ekler, planı hazırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından, - Plan değişiklikleri ile plan üzerinde değişiklik yapan ek değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından onaylanır. -Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlara gönderilir. -Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyorsa onaya tabidir. 2. Afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili düzenli veri girişi ve güncellemesi, başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim altyapısını kullanarak yapılır. BURSA

32 EĞİTİM VE TATBİKATLAR Hizmet grubu planlarında belirtilen sayıda Afet Müdahale Planları kapsamında ulusal ve yerel düzeyde eğitim ve tatbikatlar düzenlenir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından tekli yıllarda ulusal afet tatbikatı düzenlenir. BURSA

33 HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;
YAPILACAKLAR HİZMET GRUBU SORUMLUSU ANA ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; Sırasıyla Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü seviyesinde Hizmet Grubu Yöneticisi belirleyecekler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Destek Çözüm Ortağı Kurum ve Kuruluşlar ile Planlama ekibi oluşturacaklar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçerek Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planlamaları esasında Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yapmaya başlayacaklardır. Planlama çalışmalarının her aşamasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordinasyonda bulunacaklardır. BURSA

34 HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA;
YAPILACAKLAR HİZMET GRUBU SORUMLUSU DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI KURUMLARCA; Planlama ekibi oluşturacaklar; Ana Çözüm Ortağı kurum kuruluş ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildireceklerdir. Planlama çalışmalarının her aşamasında; Ana çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde bulunacaklardır. BURSA

35 YAPILACAKLAR TEŞEKKÜR EDERİM BURSA


"T.C. Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları