Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULLAR
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Deprem Danışma Kurulu

3 DAİRE BAŞKANLIKLARI 1. Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı 2. Deprem Dairesi Başkanlığı 3. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 4. İyileştirme Dairesi Başkanlığı 5. Plan.ve Zarar Azalt.Dairesi Başkanlığı 6. Müdahale Dairesi Başkanlığı

4 MÜDÜRLÜK KADROLARI VALİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Şube Müdürü
VALİ  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü   1.Şube Müdürü 2.Şube Müdürü 3.Şube Müdürü 4.Şube Müdürü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri müdürlüğü    

5 MÜDÜRLÜK ALT KADROLARI
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Afet ve Acil Durum Yönetimi Yönetim Hizmetleri müdürlüğü    Kimya Mühendisi İnş Mühendisi-2 Şef Tabip Jeoloji Müh. Tekniker Şef-2 V.H.K.İşl. Jeofizik Müh. Santral Memuru Harita Müh. Teknisyen 2-Şoför-1Hizmetli Enformasyon M. Sosyal çlş. Endüstri Müh. Mimar-Ş.Plancı Muhasebeci Eğt.Uzm.Enf.Mem Sağlık Memuru Ambar memuru Ara.ve Kur.Tek-18 Satınalma Mem. Çözümleyici 6 13 26

6 MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

7 KRİZ YÖNETİMİNİ GEREKTİREN HALLER
1.Terör Olayları 2.Kanunsuz grev Lokavt ve işi bırakma eylemleri 3.Etnik yapı,din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar 4.Tabii afetler 5.Deprem 6.Sel Baskını 7.Çığ düşmesi 8.Büyük ölçekli kazalar ( Kara-Deniz-Hava) 9.Diğer meteorolojik afetler 10.İltica ve büyük ve nüfus hareketleri 11.Tehlikeli ve salgın hastalıklar 12.Büyük yangınlar 13.KBRN kazaları 14.Ağır ekonomik bunalımlar 15.Diğer haller

8 PLAN HAZIRLAMAKLA GÖREVLİ KURUMLAR
1.Belediye başkanlığı 2.İl özel idaresi 3.Namık kemal üniversitesi 4.İl jandarma komutanlığı 5.İl emniyet müdürlüğü 6.İl defterdarlığı 7.İl sağlık müdürlüğü 8.İl çevre ve orman müdürlüğü 9.İl sanayi ve ticaret müdürlüğü 10.Orman işletme şefliği 11.Liman başkanlığı 12.Trakya doğalgaz dağıtım a.ş. 13.İl Afet ve acil durum müdürlüğü

9 HUKUKİ DAYANAK 5902 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun. AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK     Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No : 01/04/ /12777     Dayandığı Kanun Tarihi – No : 15/05/

10 PLANLAMA ESALARI D I Ş T E H D İ T L E R :
Yurt dışında :Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına,milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi: Sorumluluk Alanlarına Göre : Plan Hazırlayacak Kurum : Garnizon Komutanlığı Plan Hazırlayacak Kurum : İl Jandarma Komutanlığı Plan Hazırlayacak Kurum : İl Emniyet Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : Sorumluluk Alanına Göre

11 PLANLAMA ESALARI İ Ç T E H D İ T L E R :
Yurt içinde : Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulmasını ; 1.Terör olayları, 2.Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri, 3.Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar ( Sorumluluk Alanlarına Göre ) Plan Hazırlayacak Kurum : Garnizon Komutanlığı Plan Hazırlayacak Kurum : İl Jandarma Komutanlığı Plan Hazırlayacak Kurum : İl Emniyet Müdürlüğü

12 PLANLAMA ESALARI T A B İ A F E T L E R 2.Sel baskını 3.Çığ düşmesi
1.Deprem 2.Sel baskını 3.Çığ düşmesi 4.Heyelan 5.Yoğun kar yağışı 6.Büyük ölçekteki kazalar (Kara- Hava-Deniz Plan Hazırlayacak Kurumlar : 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2-Belediye sınırları içerisinde Belediye Başkanlıkları 3-Belediye sınırları dışında İl ve ilçe özel idaresi Olay yeri koordinatörü : İl Afet ve Acil Durum Müdürü

13 İLTİCA VE BÜYÜK NÜFUS HAREKETLERİ
PLANLAMA ESALARI İLTİCA VE BÜYÜK NÜFUS HAREKETLERİ Kaçak Mülteciler Sığınmacılar Göçmenler Plan Hazırlayacak Kurum : İl Emniyet Müdürlüğü : İl jandarma Komutanlığı Olay yeri koordinatörü : Sorumluluk Alanlarına Göre : İl Emniyet Müdürü : İl Jandarma Komutanı

14 TEHLİKELİ VE SALGIN HASTALIKLAR
PLANLAMA ESALARI TEHLİKELİ VE SALGIN HASTALIKLAR a) Kuş Gribi b) Verem c) Tifo d) Kolera e) Hepatit v.b. Plan Hazırlayacak Kurum : İl Sağlık Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Sağlık Müdürü

15 PLANLAMA ESALARI B Ü Y Ü K Y A N G I N L A R b) Orman yangınları
a) Bina ve tesis yangınları b) Orman yangınları c) Gemi yangınları d) Uçak-tren-otobüs yangınları e) Doğalgaz yangınları f) Petrol istasyonu yangınları g) Enerji ve petrol boru hatları yangınları Plan Hazırlayacak Kurumlar : Belediye Başkanlıkları : Orman Bölge müdürlüğü : Liman Başkanlığı : Trakya doğalgaz dağıtım a.ş. Olay yeri koordinatörü : İlgili Belediye Başkanı

16 PLANLAMA ESALARI K B R N K A Z A L A R I Kimyasal Biyolojik Radyoaktif
Nükleer Plan Hazırlayacak Kurumlar : Belediye Başkanlıkları : İl sağlık müdürlüğü : İl çevre ve orman müdürlüğü : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Afet ve Acil Durum Müdürü

17 AĞIR EKONOMİK BUNALIMLAR
PLANLAMA ESALARI AĞIR EKONOMİK BUNALIMLAR Piyasalardaki panik Gıda ve yiyecek kıtlığı Banka batışları Borsa Çöküşü Sanayinin Durması Fabrikaların kapanması Benzer Olaylar Plan Hazırlayacak Kurumlar : Defterdarlık : İl Sanayi ve Ticaret müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Defterdarı

18 PLANLAMA ESALARI D İ Ğ E R H A L L E R
Yasal olmayan Öğrenci hareketleri Siyasal Olaylar Sosyal olaylar Ekonomik ve teknolojik olaylar Plan Hazırlayacak Kurumlar : Rektörlük : İl emniyet müdürlüğü : İl jandarma komutanlı Sorumluluk alanlarına göre : Rektör-Müdür-Komutan Olay yeri koordinatörü : İl Emniyet Müdürü

19 ACİL MÜDAHALE PLAN ÖRNEĞİ
1.Amaç 2.Kapsam 3.Hukuki dayanak 4.Tanımlar 5.Faraziyeler ( Afet senaryosu) 6.Görev yetki ve sorumluluklar 7.Sekretarya 8.Çalışma usul ve esasları 9.Brifing 10.Lojistik destek 10.Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler 12.Değişiklik ve İmha Usulleri 13.Sevk idare Koordinasyon 14.Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 15.Yürürlük 16.Yürütme

20 ACİL YARDIM Acil yardım: Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımları,

21 PLANLAMA TEMEL ESASLARI-1
Madde 12 :    a) ) Resmi kurum ve kuruluşlar ile tüzel ve gerçek kişiler afet sırasında kendilerine verilen görevleri öncelikle yapmaktan, komitece kendilerinden istenen her türlü personel, araç, gereç ve teçhizatı zamanında vermekten sorumludurlar.

22 PLANLAMA TEMEL ESASLARI-2
Madde 12 :    b) İl acil yardım planları, il hudutları içinde geçmiş yıllarda meydana gelmiş afet türleri ve büyüklükleri göz önünde bulundurularak o ilde meydana gelmesi muhtemel en ağır şartları dikkate alacak ve il hudutları içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde düzenlenir.

23 PLANLAMA TEMEL ESASLARI-2
Madde 12 :    c) Askeri birlik takviye ve destek planlarının yapılmasında ve uygulanmasında, 7269 sayılı Afetler Kanunu, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik esasları dikkate alınır.

24 PLANLAMA TEMEL ESASLARI-3
Madde 12 : d) Kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, yapacakları acil yardım planlarında, acil yardım hizmet gruplarının her birine katkılarının ne olacağını açıkça belirtirler.

25 SORUMLULUK Madde 4 - Vali ve kaymakamlar, görevli bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludurlar.

26 SORUMLULUK Afetin meydana gelmesinden itibaren, alınması gereken her türlü acil tedbirlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin mülki amiri sorumludur.

27 YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1.Kriz İrtibat bürolarının kurulması
2.Personellerinin görevlendirilmesi 3.Müdahale planlarının hazırlanması 4.Onay İçin müdürlüğümüze gönderilmesi 5.Plan ve personelin güncel tutulması

28 HUKUKİ DAYANAK a) Bakanlar Kurulu´nun tarih ve 96/9716 karar sayılı "Başbakanlık Kriz Yönetimi Merkezi Yönetmeliği b) İlgili Bakanlıkların Kriz Merkezi Yönergesi c) Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü´nün tarih ve B AAD /906 sayılı “Afad Yönetim Merkezi Yönergesi"

29 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral : – Müdür : Faks : – Web :


"T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları