Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUMU

2 BİT ALT YAPISI Orman Genel Müdürlüğümüzün Bilgi İletişim Teknolojileri Hakkındaki sayılı tamimleri ile Bilgi ve İletişim Çalışmaları hakkındaki tarih ve sayılı emirleri gereği öncelikli olarak Bölge Müdürlüğümüz merkezinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile ilgili alt yapısı bulunan 11 kişinden oluşan Kurumsal Yazılımlar Çalışma Grubu, 17 kişiden oluşan Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu, 13 kişiden oluşan Web Sitesi Çalışma Grubu, 12 kişiden oluşan Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu oluşturulmuş, İşletme Müdürlüklerimizde de en az 1 kişi olmak üzere Bilgi İletişim Teknolojileri sorumlusu görevlendirilmiştir.

3 Bit Çalışma Grubu

4 İşletme Müdürlüklerimizin tamamında ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) bağlantısı bulunmakta olup, Bölge Müdürlüğümüz 30’u dizüstü olmak üzere bilgisayar 28 CPS cihazı 3 adet fotoğraf makinesi 2 adet kamera 206 adet Printer (yazıcı) ile donanım ve teknik bilgi bakımından gerekli alt yapıya sahiptir. Bu bağlamda kullanıcılar tarafından ortaya çıkabilecek sorunlar BİT sorumluları tarafından anında giderilmektedir.

5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI
47 adet Orman İşletme şefimize CBS yazılım programının kullanımına yönelik Aralık ve Ocak 2008 tarihlerinde 2 defa 5 er günlük seminer verilmiştir. Bu seminere Sinop Orman Bölge Müdürlümüzden de İşletme Şeflerimiz katılmıştır. 88 Orman İşletme Şefliğimizden 62’si için Amenejman Planları haritalarının sayısallaştırılması konusunda hizmet alımı ihalesi yapılarak sayısallaştırma çalışması yaptırılmıştır adet şefliğimizde ise ilgili İşletme şeflerimiz tarafından sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilerek 31 Mayıs tarihine kadar gerekli olan veriler Orman Genel Müdürlüğümüze sunulmuştur. 2 Adet Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı 14 Orman İşletme Şefliğimizde Amenajman Planlarının yenilenmesi nedeniyle sayısallaştırma çalışmalarına bu yıl başlanmıştır. Ayrıca Makine İkmal Şube Müdürlüğümüz tarafından veritabanı olan 11 Orman İşletme Şefliğimizde sayısallaştırma işlemleri ile eritabanı olmayan 77 adet Orman İşletme Şefliğimizde de Normal Yol Şebeke planlarının sayısal ortama geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

6 WEB SİTELERİ (World Wide Web)
Bölge Müdürlüğümüz web sitesi 31 Mayıs 2004 tarihinde açılmış olup, bu tarihten itibaren faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sitemize bağlı olarak 8 Şube Müdürlüğümüz ile Sivil Savunma Uzmanlığı, Hukuk Müşavirliği, 15 Orman İşletme Müdürlüğümüz, Kadastro Komisyonları Koordinatörlüğümüz ve 29 tane Satış Depolarımız adına web sitesi domainleri açılmış olup, depolarımızda satışa çıkarılan emvallerin istif olarak görüntülenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca web sitelerinin güncellenmesi ve veri girişi yapılabilmesi açısından sorumlulukları birim amirlerinde olmak üzere ilgili web sitelerinin şifreleri birim amirlerine verilmiştir. Web sitelerinin sorumluları tarafından güncellenmesi ve veri girişinin nasıl yapılacağı hususunda Başbakanlığımız tarafından yayınlanan /4 sayılı Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzundaki açıklamalar doğrultusunda ve Orman Genel Müdürlüğümüzün 6534 sayılı tamimleri çerçevesinde 40 kişiye 4 Nisan tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Web Sitesi Yazılım Sorumlusu ve Bilgi İşlem Teknolojileri Çalışma Grubu Danışmanı ile Basın-Halkla İlişkiler Bürosu görevlilerince eğitim verilmiştir. Önümüzdeki günlerde de 15 Orman İşletme Müdürlüğümüzdeki BİT Sorumlularına Bilgi İşlem Teknolojileri ve web siteleri hakkında gerekli eğitim verilecektir.

7 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğümüzün web sitesi tamamlanmış olup, site içerisinde gerekli mevzuat, yönetmelik, kanun, tüzük ve tebliğler yer almaktadır Ayrıca online personel sorgulama işlemleri ve personel dağılımı da bu sitede mevcuttur. Güncellemeler günlük olarak yapılmaktadır. Makine İkmal Şube Müdürlüğü, İşletme Pazarlama Şube Müdürlüğü, Ozm Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü de web sitelerini tamamlamış olup, gerekli güncellemeleri yapmaktadırlar.

8 E-MAIL VE DİĞER KURUMSAL YAZILIMLAR
Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerine verilmiş bulunan adet kurumsal e-posta aktif olup mümkün olan yazışmalarımızda kullanılmaktadır. Tüm personelin kurumsal e-posta kullanması konusunda da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı İşletme Müdürlüklerimizde Elektra Muhasebe programı, CBS programı ArcGIS Programı, Makine İkmal ve Kadastro hizmetlerinde de Netcad programı kullanılmaktadır.

9 HEDEFLERİMİZ Bakanlık Makamının tarih ve 13 sayılı olurları ile Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve yakında faaliyete geçecek olan BİT Şefliği tarafından tüm birimlerimizde İşletme Müdürlüklerimiz dahil kullanıcı hatalarından dolayı oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla Uzaktan Yardım yöntemiyle gerekli yazılımları tamamlamak. Bölge Müdürlüğümüz ve tüm birimlerinde gerekli firewall (İnternet Güvenlik Sistemi) sisteminin sağlaması. Hizmet içi eğitim seminerleri düzenleyerek kullanıcıları Bilgisayar kullanımı, Office Yazılım programlarının kullanımı, Web Tasarımı konularında gerekli bilgileri vermek. Düzenli iletişimin sağlanması için kurumsal e-postaların kullanımı konusunda eğitim vermek. Ayrıca eğitim amaçlı görsel CD-DVD derslerinin birimimizce hazırlanması. Web sitemiz üzerinden Uzaktan Eğitim Programlarının planlanması. Ormancılıkla ilgili her türlü bilginin yer aldığı bir Kütüphane Bilgi sisteminin oluşturulması. Evrak-Arşiv, Personel Programı yada ihtiyaca göre gerekli programların tarafımızdan yazılması. Video konferans sistemi için gerekli alt yapının oluşturulması. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek; Bölge Müdürlüğümüzün teknolojik alt yapısını sürekli geliştirmek, tüm birimlerde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, bilişim hizmetlerinin yürütülmesinde ve diğer birimlere sunumunda teknolojik alt yapısı ve hizmet kalitesi açısından Orman Genel Müdürlüğümüzün önde gelen Bölge Müdürlükleri arasında yer alarak birim hizmetlerini bilgisayar ağları ve veritabanı ortamına taşıyarak bir araya getirmek, bilginin elektronik ortamda, hızlı ve doğru şekilde birimlere ulaşmasını sağlamak. Ülkemizin gelişen e-Devlet sürecinde Bölge Müdürlüğümüzü bir “e-Orman” vizyonuna ulaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

10 HAZIRLAYAN KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


"ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları