Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ EĞİTİM

2 İÇERİK Eğitim Kavramı ve Kapsamı
Eğitim İhtiyaç Analizi Kavramı ve Kapsamı

3 Eğitim Kavramı ve Kapsamı
Eğitim, iş ile ilgili yetkinliklerin çalışanlar tarafından öğrenilmesini kolaylaştırmada örgüt tarafından planlanmış çabayı ifade etmektedir. Daha çok kısa dönemli bir süreci kapsamak üzere, belirli bir görevi yerine getirmek için çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik düzenli bir süreci ifade etmektedir

4 Eğitim İhtiyaç Analizi Kavramı ve Kapsamı
Eğitim ihtiyacı, mevcut durum (gerçek performans) ile arzu edilen durum (arzu edilen performans) arasındaki uygun eğitim teknikleriyle giderilebilecek eksiklikler veya açıklar olarak görülmektedir.

5 Eğitim İhtiyacının Tespiti

6 Örgüt ve Çalışan Açısından Eğitim İhtiyacı

7 Eğitim İhtiyaç Analizi
Örgütlerde etkili eğitim uygulamaları, bir eğitim tasarımı sürecini gerektirmektedir. Eğitim tasarım süreci, eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımı ifade etmektedir.

8

9 Analiz Aşaması;

10 1. Örgütsel analiz Örgütsel ihtiyaç analizi örgüt içinde performansı artırmak için eğitim faaliyetleri planlanması muhtemel alanları ortaya koyan sistematik bir yaklaşımı ifade etmektedir. Örgütsel düzeyde yapılan eğitim ihtiyaç analizleri temel olarak stratejik planlama ile örgütsel ihtiyaç ve hedeflere odaklanmaktadır. Bu analizler örgüt içi prosedür, politika, güçlü ve zayıf yönleri kapsayan örgüt içi analiz ve bunun yanında fırsat ve tehditleri kapsayan örgüt dışının analiz edilmesi ile başlamaktadır.

11 Örgütsel analiz örgütün ihtiyaç duyduğu eğitim alanlarını ve hangi koşullar altında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ortaya koymak amacıyla yapılmaktadır. Örgütsel analiz sayesinde, örgüt ve yapılan işlerde değişimler yaşanırken, çalışanların gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve yetenekler tespit edilebilir.

12 2. Görev analizi Örgütsel düzeyde eğitim ihtiyaç analizi yapılarak örgütteki performans düşüklüğünün nedenleri ve performansın düşük olduğu alanlar belirlenmektedir. Örgütsel düzeyde yapılan analizden sonra, eğitim ihtiyaç analizinin ikinci aşaması olan görev analizi gelmektedir. Görev analizi her bir görevin gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesi ve bunların çalışanın gösterdiği mevcut bilgi ve beceri düzeyi karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Söz konusu bu iki durum arasındaki fark, eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır

13 3. Kişi analizi Bireysel bağlamda kişi düzeyinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi örgüt içindeki her bir bireyi kapsamaktadır. Bu düzeyde, yapılan analizler sonucunda örgüt herhangi bir çalışanın performansının beklenen düzeyde mi yoksa beklentilerin altında mı olduğunu araştırır. Yapılan çalışmalar sonucunda beklenen performans ile gerçekleşen performans arasındaki açıklık eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır.

14 Kişi analizi (a) performans düşüklüğünün bilgi, ustalık, beceri ya da yetenek eksikliğinden mi yoksa motivasyon veya iş dizaynı probleminden mi kaynaklandığını, (b) kimin eğitime ihtiyacı olduğunu, (c) çalışanların bu görevleri tamamlayabilmeleri için planlanacak eğitimlerde ağrılık verilmesi gereken bilgi, beceri ve davranışların belirlenmesini içermektedir.

15 Raporlama Aşaması; Eğitim ihtiyaç analiz sürecinin son aşamasında tüm süreç içinde uygulanan adımlar sonunda elde edilen bulguların bir rapor olarak sunumu yapılmalıdır. Bu sayede sunulan rapor ile neleri araştırdığınızı ve incelediğinizi, hangi ihtiyaçların önemli ve öncelikli olduğunu, önerilen çözüm yollarının ne olduğu, değişime nasıl uyum sağlanacağı, tüm bunlara yönelik eğitim faaliyetlerinin etkinliği gibi konularda üst yönetime detaylı bilgi verme imkanı sağlanacaktır. Bu aşamada hem sözlü hem de yazılı sunumlar yapmak gereklidir.


"MESLEKİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları