Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
KALİTE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

2 EĞİTİMİN AMACI Çalışanlarımızın;
Dokümanların kavram karşılıklarının ne olduğu, Hangi amaçla hazırlandığı, Dokümanlardan çalışırken nasıl yararlanacakları Dokümanların uygulanması ve kullanımındaki sorumlulukları Konularında bilgilendirilmeleri ve dokümanların geliştirilmesine katkı sağlamaları ve öneri vermeleridir.

3 TEMEL KAVRAMLAR KALİTE: Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin artırılmasıdır, TS-EN-ISO-9001/2008:Türk Standardı-European Norm-International Standardization for Organization- Ürün/Hizmetin şartlara uygunluğunun belgelendirilmesi/Revizyon Yılı HKS: Kurum Hizmet Kalite Standartlar

4 Dokümanlarımızı Neye Göre Hazırlıyoruz?
TS-EN-ISO-9001/2008 HKS Personel Talepleri Yönetim Talepleri

5 KALİTE POLİTİKASI, MİSYON, VİZYON
Ankara 112 İl Ambulans Servisi olarak Kalite Politikamız; hizmet kapsamındaki talepleri; günümüz teknolojisi ve evrensel bilgiyi kullanarak, uluslararası standartları referans alıp, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren yetkin personeliyle, hizmet talebinde bulunan kuruluşların ve çalışanların memnuniyetini arttırarak karşılamaktır. Misyonumuz;Talep edilen acil sağlık hizmetlerini, eşit ulaşılabilir, kaliteli, süratli, verimli olarak karşılamak, sağ kalım ve sağlıklı kalım oranlarını arttırmaktır. Vizyonumuz; Acil sağlık hizmetlerinde, toplam kalite yönetimini esas alarak çalışanlarıyla birlikte ekip ruhu içinde, modern eğitim anlayışı ve kurumlar arası diyalogu tesis ederek örnek bir kuruluş olmaktır. Hizmet kalitemizi arttırmak,hasta ve çalışanlarımızı memnun etmek.misyonumuz vizyonumuz ve kalite politikamızın ortak noktası bu

6 ORGANİZASYON ŞEMASI Tanım; Kurum ya da birimin kuş bakışı çekilmiş bir fotoğrafıdır Tanım; Kurumda var olan yönetim kadrolarını birimleri ve tüm alanların birbiriyle etkileşimini gösteren şemalardır. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde; Genel yapılanmayı ve yönetim kadrolarını gösteren bir kurum organizasyon şeması, KKM yapılanmasını yansıtan KKM organizasyon şeması İstasyonların her birinin kendine özgü hazırlanmış, çalışan sayısı ve çeşitliliğini yansıtan istasyon organizasyon şemaları mevcut ve kullanılmaktadır.

7 ŞEF BAŞHEKİM. YARDIMCISI BAŞHEKİM. YARDIMCISI BAŞHEKİM. YARDIMCISI
VALİ İL SAĞLIK KOORDİNASYON MERKEZİ SAĞLIK MÜDÜRÜ SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ BAŞHEKİM KOORDİNATÖR KALİTE BİRİMİ 112 ACİL YARDIM İSTASYONLARI BAŞHEKİM. YARDIMCISI ŞEF İDARİ BÜRO TEKNİK DESTEK BİRİMİ EĞİTİM BİRİMİ BAŞHEKİM. YARDIMCISI TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ ACİL SERVİS VE AMBULANS DENETİM BİRİMİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ BAŞHEKİM. YARDIMCISI EPİDEMİYOLOJİ VE İSTATİSTİK BİRİMİ ASKOM SEKRETERYA BİLGİ İŞLEM BİRİMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE HASTA HAKLARI BİRİMİ BAŞHEKİM. YARDIMCISI ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ TALEP ŞİKAYET MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞHEMŞİRE

8 SORUMLU SAĞLIK PERSONELİ SORUMLU SAĞLIK PERSONELİ
İstasyon Organizasyon Şeması EKİP SORUMLUSU HEKİM HEKİM SORUMLU SAĞLIK PERSONELİ (HEMŞİRE) SORUMLU SÜRÜCÜ (ŞOFÖR) SP ATT SP HEMŞİRE SP SAĞLIK MEMURU SÜRÜCÜ ATT SÜRÜCÜ ŞOFÖR İSTASYON SORUMLUSU ( HEKİM ) EKİP SORUMLUSU HEKİM HEKİM SORUMLU SAĞLIK PERSONELİ (HEMŞİRE) SORUMLU SÜRÜCÜ (ŞOFÖR) SAĞLIK PERSONELİATT HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU SÜRÜCÜ ATT SÜRÜCÜ ŞOFÖR İSTASYON SORUMLUSU ( HEKİM ) İstasyonda bu dokümanı olmayan kalite birimine başvurmaları..her istasyon için ayrı hazırlanıyor.. 8

9 KALİTE EL KİTABI Kurumdaki KYS’ni tanımlayan,
Kurumun KYS’nin şartlarını nasıl yerine getirdiğini açıklayan, KYS’nin uygulanması ve sürdürülmesi aşamasında kalıcı bir rehber niteliği taşıyan dokümandır. KKM ve istasyonlarda oluşturulan kalite dosyalarının ilk bölümlerinde KEK yer alır. Sisitemi anlatan ISO standarlarının bizden istediği rehber kitap ve biz hazırlıyoruz.istasyon kalite dosyalarının içinde de mevcut

10 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ
ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ KALİTE EL KİTABI

11 YARDIMCI DÖKÜMANLAR Görev ve iş tanımları Algoritmalar İş Akışları
Tutanaklar İndikatörler ve Prosesler

12 GÖREV TANIMLARI Her pozisyonda çalışan kişiler için;
Görevlerinin neler olduğu, Her görevin açık olarak tanımlandığı, Sorumluluklar ve sınırların düzenlendiği dokümanlardır. *Kurumda; tüm pozisyonlar için görev tanımları hazırlanmış olup, çalışanlar ayrıca bir tebliğ beklemeksizin görev tanımlarını bilmek ve bu tanımlarda yer alan görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. *Çalışanların etkileşimli çalıştığı kişilerin görev tanımlarını da bilmeleri kendi sorumluluk sınırlarını tespit etmek açısından önemlidir. *Birim ve istasyonlar Kalite dosyalarında orada çalışanlar dışında yönetim ve etkileşimli çalışılan pozisyonlarında görev tanımları yer almalıdır. Her personelin görev tanımı var .her kes kendi görev tanılarını mutlaka bilmeleri gerekiyor.

13 KKM Görev Tanımları KKM Sorumlusu Danışman Hekim
Hastane Koordinasyon Hekimi VHKİ Birim Sorumlusu VHKİ Çağrı Grup Sorumlusu Çağrı Karşılama Çalışanı KKM Sekretaryası

14 İstasyon Görev Tanımları
İstasyon Sorumlusu İstasyon Hekimi AABT Sağlık Personeli (ATT, Hemşire, diğer) Sürücü

15 PROSESLER Sistemin girdilerini çıktılara dönüştüren süreci işleyen dokümanlarıdır. Kurumun hedefleriyle uyumlu olarak hazırlanır, Performans göstergeleri Kurum Üst yönetimince belirlenir Sonuçları kurumun verimliliği konusunda bilgi verir, Yılda iki kez düzenlenen üst yönetim toplantılarında değerlendirilir. Kurum olarak çalışmalrın etkinliğinin ölçüldüğü dokümanlar bunları yönetim oluşturuyor ve prosesler istasyonda bulunmuyor.

16 TUTANAKLAR ACL.YD.10-Hasta yaralı eşya teslim tutanağı
ACL.YD.11-SKT Yaklaşan ilaç teslim tutanağı YÖN.YD.11-Toplantı Tutanağı…vb.

17 PROSEDÜRLER Kurumda birbiriyle etkileşimli yürütülen faaliyetleri yaparken izlenecek yolu, neyin ne zaman kim tarafından yapılacağını gösteren, dokümanlardır ve ikiye ayrılır, Zorunlu Prosedürler: KYS gereği hazırlanması ve uygulanması zorunlu prosedürlerdir. Kalite Ofisi tarafından hazırlanır. Birim ve istasyon Kalite dosyaları içinde yer alır, tüm çalışanlar bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Kurumsal Prosedürler: Kurumun işleyişi gereği hazırlanan, yürütülen faaliyetleri anlatan dokümanlardır. Birim ve İstasyonlar için ayrı hazırlanmış olup, her işin nasıl yapılacağını özetler. Çalışanlar için iyi bir yol gösterici niteliği taşır.

18 Zorunlu Prosedürler Dokümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü İçtetkik
Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Düzeltici Faaliyetler Önleyici Faaliyetler

19 Kurumsal Prosedürler Kurum genelinde hazırlanmış olup,
KKM ve İstasyonlarla İlgili Olanlar; KKM Prosedürü İstasyon Çalışma Prosedürü İlaç ve Malzeme Prosedürü Nakil Prosedürü

20 TALİMATLAR Bir işin nasıl yapılacağı, bir cihazın nasıl kullanılacağı gibi spesifik konularda rehber niteliği taşıyan dokümanlardır. Prosedürler ile Talimatların farkı; Prosedürleri komplike iş ve faaliyetleri; talimatlar, tek bir iş ve faaliyeti anlatırlar, Prosedürler, neyin ne zaman kim tarafından yapılacağını; talimatlar bir işin nasıl yapılacağını anlatırlar. Prosedür bir den fazla iş-talimat tek iş

21 FORMLAR YÖN.FR.56 Eğitim Talep Formu YÖN.FR.05 Toplantı duyuru Formu
ÇGH.FR.06 Olay Bildirim Formu ACL.FR.11 Ambulans Günlük Bakım Formu …..

22 LİSTELER STK.LS.05 İstasyon Sarf Malzemesi Stok Listesi
STK.LS.06 İstasyon İlaç Stok Listesi ACL.LS.03 Günlük Narkotik ilaç Takip Listesi …..

23 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR
Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır. Kanun Yönetmelik Yönergeler Genelgeler Tebliğler Kararnameler 23

24 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLARIMIZ
İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Acil sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ISO 9001/2000 Standartları Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi (HKS) Hasta Hakları Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliğiİl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Ambulanslar ve Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi Arşiv Mevzuatı Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı KanunuBilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Kurumlarla Yapılan Protokoller Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarihli Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Konulu Başbakanlık Genelgesi

25 DOKÜMANLARIN UYGULANMASI VE KULLANIMINDA ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU
Doküman dağıtımı İstasyon/KKM sorumlularına veya sorumlu adına uygun bir personele yapılır, İstasyon/KKM sorumluları Dokümanları çalışanlara tebliğ etmek ve içeriğiyle ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Tebliğ edilen tüm bilgileri edinmek ve uygulamak çalışanların sorumluluğundadır.

26 DOKÜMANLARIN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Dokümanlar ihtiyaçlar değiştiğinde ve uygun talepler geldiğinde yenilenebilir veya içeriğiyle ilgili revizyonlar yapılabilir. Bu konuda talebi ve önerisi bulunan personellerin, sorumlularına veya Kalite Ofisine başvurmaları durumunda talepler değerlendirilecek ve uygun görülen konularda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

27 TEŞEKKÜRLER 


"ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları