Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. İSO VE EN * ISO NEDİR? * 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. İSO VE EN * ISO NEDİR? * 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete."— Sunum transkripti:

1 KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

2 İSO VE EN * ISO NEDİR? * 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur. * TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir. * EN NEDİR? * EN (Europeane Norm),Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standardlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

3 NEDEN TS-EN-ISO 9000 * Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, * Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, * Etkin bir yönetimi, Enerjiyi Kurum hedef ve doğrularına yöneltmeyi, doğrularına yöneltmeyi, * Maliyetin azalmasını, * Çalışanların Memnuniyeti, * Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, * Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, * İadelerin azalmasını, * Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, * Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

4 KALİTE KAVRAMI VE TANIMLAR * Günümüzde, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarda yoğun rekabet yaşanmaktadır.kuruluşların en fazla zorlandıkları,istenilen kalitede ürün-hizmeti ilk defasında,zamanında ve doğru teslim etmektir.Bu hedefi gerçekleştirmek için;müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam ve doğru anlaşılması,değerlendirilmesi,kuruluşun ilgili fonksiyonlarına tam ve doğru olarak aktarılması,gerekli proseslerin planlanması,prosesler ve ürünler için çalışma kriterleri ve metotları ile kontrol kriterleri ve metotların belirlenmesi,bu kriterlerin izlenmesi,ürün-hizmetin talep ettiği şekilde teslim edilmesini yerine getirmek gerekir.

5 KALİTE * YAPISAL ÖZELLİKLER KÜMESİNİN ŞARTLARI YERİNE GETİRME DERECESİ. (ISO 9000:2000) * KULLANIMA UYGUNLUKTUR. (JURAN) * ŞARTLARA UYGUNLUKTUR. (CROSBY) * İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR.

6 KALİTE ŞARTLARA İLK DEFADA ZAMANINDA HER DEFASINDA UYMAKTIR. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR.

7 KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ * 1.Müşteri Odaklılık * 2.Liderlik * 3.Çalışanların Katılımı * 4.Proses Yaklaşımı * 5.Yönetimde Sistem Yaklaşımı * 6.Sürekli İyileşme * 7.Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı * 8.Tedarikçilerin Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler

8 KAYSERİ SANAYİ ODASI DEĞERLERİ * KALİTE POLİTİKAMIZ * MİSYONUMUZ * VİZYONUMUZ

9 KALİTE POLİTİKAMIZ * Tabi olduğumuz yasa çerçevesinde, Kalite Yönetim Sistemi şartlarını da yerine getirerek, Üyelerimize, eğitimli personelimiz ve modern iletişim araçlarımız vasıtasıyla beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmet sunmak, * Kalitemizi sürekli iyileştirerek, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir yapıya sahip olmak, * Hizmette doğruluğu, tarafsızlığı ve hızlılığı temel prensip olarak almak, * Üyelerimiz ve halkımızla ilişkilerimizde etkili iletişim, verimli hizmet, katılımcı davranış ve ekip çalışması anlayışlarına önem vermek, Prensiplerinden oluşmaktadır.

10 MİSYONUMUZ * Hizmet verdiğimiz bütün birimlerimizle;üyelerimize ve halkımıza dünya standartlarında doğru ve hızlı hizmet sunmak.

11 VİZYONUMUZ VİZYONUMUZ * Hizmet verdiğimiz bütün birimlerle; Yöresel, bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün oluşturulmasına, artırılmasına ve sürekli hale getirilmesine en üst düzeyde katkıda bulunmak, bununla birlikte yapmış olduğumuz ve olacağımız kaliteli hizmetlerle üye firmalarımızın ve sanayicilerimizin ufuklarına ufuk katarak; sanayici devlet, sanayici-halk, sanayici-çalışan, yerli ve yabancı sanayiciler arasında bir köprü oluşturarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

12 ORGANİZASYON ŞEMASI

13 KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ * DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTILARI AYDA 2 DEFA * * İÇ TETKİKLER YILDA 2 DEFA * YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI YILDA 2 DEFA * TSE TARAFINDAN YILDA BİR DEFA GÖZETİM TETKİKİ

14 DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTILARI DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTILARI ODAMIZDA AYDA İKİ DEFA YAPILAN DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTILANDA; * * DÜZELTİCİ FAALİYETLER * * ÖNLEYİCİ FAALİYETLER * * İYİLEŞTİRME VE ÖNERİLER * * KALİTE DEĞERLENDİRMESİ * * BEYİN FIRTINASI * * UÇUŞAN FİKİRLER

15 İÇ TETKİKLER * Kalite faaliyetlerine uyulup uyulmadığını,tarafsız bir şekilde doküman ve beyanlara uyulup uyulmadığıdır. * İç tetkik yılda iki defa Aralık-Temmuz ayında düzenli olarak yapılır. * İç tetkikte 5N+1K (NE,NEREDE,NE ZAMAN,NASIL,NİÇİN+KİM) yapılır.

16 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI-1 * YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI YILDA 2 DEFA YAPILMAKTADIR.

17 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI-2 GİRDİ * * Kalite politikası ve hedefleri * * İç tetkik sonuçları * * Müşteri geri bildirimi * * Düzeltici faaliyet sonuçları * * Önleyici faaliyet sonuçları * * İyileştirme önerileri * * Personel test ve anketleri * * Verilerin analizi ÇIKTI * * Kalite Yönetim Sistemi’nin ve sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi; * * Müşteri şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi * * Kalite Yönetim Sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan kaynaklar * * Çalışanlarla ilgili performans sonuçları

18 TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

19 KYS PRAMİDİ POLİTİK A KALİTE EL KİTABI PROSEDÜR TALİMAT,FORMLAR

20 YA… YA DA…. YA… YA DA…. * KALİTE HİÇ BİR ZAMAN SONA ERMEYECEK BİR SEYAHATTİR. * KALİTE ASLA BİR TESADÜF DEĞİLDİR,DAİMA AKILLI BİR GAYRETİN SONUCUDUR.

21 TEŞEKKÜRLER KAYSERİ SANAYİ ODASI KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SUNDU..


"KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. İSO VE EN * ISO NEDİR? * 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları