Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

2 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE YAPISAL ÖZELLİKLER KÜMESİNİN ŞARTLARI YERİNE GETİRME DERECESİDİR, (ISO 9000:2000) TEMELDİR, KULLANIMA UYGUNLUKTUR, (JURAN) ŞARTLARA UYGUNLUKTUR, (CROSBY) İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLME ORANIDIR. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİDİR. İSTENEN ÖZELLİKLERE ; İLK DEFADA, ZAMANINDA, HER DEFASINDA, UYMAKTIR. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Klasik görüş kaliteyi, sağlık hizmetleri sisteminin çeşitli öğelerinin, standartlara uygunluk ya da mükemmellik derecesi olarak tanımlanmaktadır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

5 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SONAZZURA’YA GÖRE KALİTE, Hastanın mümkün olabilecek en iyi fonksiyonel ve psikososyal iyileşmesini sağlayan teknik ve bilimsel olanaklarla, iyi insan ilişkilerinin bir araya konmasıdır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

6 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AMERİKA SAĞLIK ÖRGÜTLERİ AKREDİTASYON KOMİTESİ’NE GÖRE, Günün bilgileri ışığında verilen bakımın, Hastalardan istenen sonuçların alınmasını arttırma ve Muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

7 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DONABEDİAN’a göre ise, Sağlık konusunda kalite, tamamen açıklanması güç belki de imkansız olan bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinin yedi özelliği kaliteyi belirlemektedir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

8 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bu özellikler; Etkinlik : Sağlık durumunu yükseltebilecek en iyi bakımı sağlayabilme derecesidir. Etkililik : Sağlık durumunda sağlanabilir iyileştirmeyi gerçekleştirme derecesidir. Verimlilik : Sağlıkta ulaşılabilir ilerlemeleri azaltmaksızın bakım maliyetini düşürme yeteneği. Optimallik : Maliyet ve yararlar arasında en iyi dengenin sağlanması. Kabul edilebilirlik : Hasta-hekim ilişkileri, kolay hizmet kullanabilme, bakım maliyeti vb. açılardan hastanın tercihlerine ve isteklerine uygunluk. Meşruluk : Yasal ve etik olarak yapılan işlemlerin kabul edilebilir olması. Eşitlik : Yardıma ihtiyacı olan herkesin aynı koşullarda yardım alabilmesi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

9 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bu koşullarda sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi; Uluslararası geçerliliği olan göstergelerdeki standartlara uygun tanı-tedavi-bakım hizmetlerinin yanısıra Tüm hizmet süreçlerinde hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması olarak tanımlayabiliriz. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
Kalite: Yapısal özellikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi Sistem: Birbiriyle ilgili veya etkileşimli elemanların kümesi Yönetim sistemi: Politika ve hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflere ulaşılması için sistem Kalite yönetim sistemi: Kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

11 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kuruluşlara sağladığı yararlar: Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, Etkin bir yönetim, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol, Tedavi hizmetlerinde tekrarların azaltılmasını, Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlar, BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE PLANLAMASI Kalite hedeflerinin saptanmasına odaklanan, gerekli çalıştırma proseslerini ve kalite hedeflerini yerine getirmek için ilgili kaynakları belirleyen kalite yönetiminin parçası. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

13 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE İYİLEŞTİRME Kalite yönetiminin, kalite şartlarının yerine getirilmesi yeteneğini arttırmaya odaklanan bir parçası. Şartlar; etkinlik, verimlilik veya izlenebilirlilik gibi her unsur ile ilgilendirilebilir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

14 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİNLİK Planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve planlanmış sonuçların elde edilme derecesi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

15 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VERİMLİLİK Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynak arasındaki ilişki. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

16 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

17 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRÜN Bir prosesin sonucu. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

18 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ürün Türleri Genel olarak kabul edilen dört ayrı ürün türü vardır. a) Donanım b) Yazılım c) Hizmetler d) İşlenmiş Maddeler BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

19 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜŞTERİ Bir ürünü kabul eden (alan) kuruluş veya kişi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

20 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Müşterinin şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından hissedildiği tatmin derecesi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

21 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KALİTE VE VERİMLİLİK ÖNLEM AL PLANLA Kaliteli ve daha verimli üretim ancak standardizasyon ve sürekli kaynak iyileştirilmesi (makina, teçhizat, insan, prosedür, sorumluluk ve yetkiler, iyileştirme faaliyetleri, hedefler v.b.) ile mümkün olabilir. KONTROL ET UYGULA O HALDE STRATEJİMİZ ; HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK SURETİYLE DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETMEK OLMALIDIR. 25 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

22 Sürekli Kalite İyileştirmenin Temel İlkeleri
Yönetimin liderliği Hasta odaklılık Sürekli gelişim Süreçlerin yönetimi ve sürekli iyileştirilmesi Sürekli eğitim BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

23 Sürekli Kalite İyileştirmenin Temel İlkeleri
Katılımcı yönetim Kurum kültürü Tam katılım İnsan faktörü ve birey kalitesine verilen önem Hataları ve olası riskleri önlemeye dönük yaklaşım BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

24 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Aşamaları
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

25 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Aşamaları
Üst yönetim ve liderlerin bu felsefeye inanması, görüş birliği ve kararlılığı Bu kararlılığın amaç, politikalara ve hedeflere dönüştürülmesi (vizyon, misyon, stratejiler vb.) Mevcut durumun tespiti ve kaynakların gözden geçirilmesi (tesis, kadrolar, eğitim vb.) Süreçlerin tasarımı ve iş akışlarının oluşturulması BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

26 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Aşamaları
Üst yönetim ve liderlerin kalite yönetimi ve hasta güvenliği konusundaki sorumluluklarının belirlenmesi Süreçlerin, birimlerin, kadroların organizasyonu Eğitimlerin planlanması Çalışma gruplarının ve görevlerinin belirlenmesi (Kalite departmanı, kalite konseyi, komiteler) BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

27 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Aşamaları
Doküman sisteminin oluşturulması Denetim kadrolarının oluşturulması ve denetim sürecinin tasarlanması Sürekli iyileştirme programının oluşturulması Hastane planlarının oluşturulması Tıbbi cihaz yönetim sisteminin oluşturulması Sistemin kurulması, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

28 KALİTE BİRİMİ FAALİYETLERİ
Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi Kurulması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarımız; Yataklı Tedavi Kurumlarına Yönelik Çalışmalarımız; BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

29 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi Kurulması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarımız BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

30 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN ÇALIŞMALAR Temmuz 2006 tarihinde ISO 9001 çalışmalarına başlandı. Mevcut durum analizi yapıldı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

31 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumun sektör ve faaliyet durumu standartın gereklerine göre yorumlandı. Atıfta bulunulan yasal, mevzuat şartlar tespit edildi. Süreçler ve KYS kapsamı belirlendi. Proje planı oluşturuldu. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

32 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alındı. KYS genel prosedür listesi oluşturuldu. Dış Prosesler tespit edildi. Dış kaynaklı dokümanlar tespit edildi, listelendi. Destek dokuman listesi oluşturuldu, güncel olarak takibine başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

33 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Ekipleri oluşturuldu. Dokümantasyon Eğitimi alındı. Dokümantasyon tipleri tespit edildi. Doküman formatları belirlendi. Doküman kodlamaları belirlendi Süreçlerin dokümante edilmesine başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

34 Hazırlanan Prosedürler
Ruhsat/Açılış/Onay Prosedürü Dış Denetim Prosedürü Veri Toplama ve Analiz Prosedürü Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Destek Prosedürü Eğitim Prosedürü Organizasyon Prosedürü Planlama Prosedürü Satınalma Prosedürü Ambar/Ayniyat Prosedürü Personel Prosedürü BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

35 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki Zorunlu Prosedürler oluşturuldu. Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü İç Denetim Prosedürü Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Kontrolü BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

36 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Talimatları Bakım – Onarım Talimatı Kurum Hekimi Çalışma Talimatı Santral Çalışma Talimatı Arşiv Çalışma Talimatı Evrak Kayıt Çalışma Talimatı Giriş Kontrol Talimatı BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

37 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Talimatları Belirleme ve İzlenebilirlik Talimatı Depolama Talimatı Öneri Sistemi Talimatı Şikayet ve İtiraz Dilekçesi Kabul ve Takip Talimatı KİT Komisyonu Toplama Talimatı Sevk İşlemleri Talimatı Sosyal Destek Çalışmaları Talimatı Diğerleri BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

38 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan kalite planları ile ilgili taslak çalışmalar yapıldı, kalite kriterlerinin belirlenmesi adına konu başlıkları oluşturuldu. Süreçler kapsamında kalite hedefleri taslak olarak tespit edildi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

39 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzün organizasyon yapısı ile ilgili çalışmalara başlandı. Görev tanımları, sorumluluk yetkilerin belirlenmesi için birimlerle koordinasyon oluşturuldu. Taslak görev tanımları oluşturulmaya başlandı. Müdürlüğümüzün organizasyon şeması oluşturuldu. Vekalet matrisleri oluşturuldu. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

40 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2007 yılı ilk yarıyılı için eğitim planı oluşturuldu. İç tetkikçi eğitimleri alındı. Satın alma, tedarikçi değerlendirme ve depolama ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

41 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan memnuniyeti ve hizmet alanların memnuniyetine yönelik olarak anket çalışmalarına başlandı. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik eğitimler verilerek uygulama aşamasına geçildi. Misyon – Vizyon ve kalite politikasını revize etmek üzere çalışanlarımıza form dağıtılarak görüş alındı. Motivasyon eğitimi yapıldı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

42 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILMASI GEREKENLER Tüm çalışanların katılımının sağlanması Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan prosedürler, talimatlar, kalite planlarının yayına hazır hale getirilmesi Dokümanların yayınlanması Eğitimlerin verilmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

43 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite yönetim sistemi genel gerekliliklerin yönelik uygulamaların tüm çalışanların katılımıyla tam olarak devreye alınması DÖF uygulaması Eğitimlerin plana uygun bir şekilde ve kayıtları tutulmak suretiyle verilmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

44 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite hedeflerinin genelleştirilerek tüm çalışanlar tarafından bilinip buna uygun çalışılması Misyon – Vizyon –Kalite Politikasının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi Kalite çemberleri uygulamasının yapılması BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

45 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Panoların kurulması Öneri ve Şikayet kutularının kurulması Belirleme ve izlenebilirlik ile ilgili esasların belirlenmesi Kalibrasyonların yaptırılması Tedarikçilerin değerlendirilmesi Giriş kontrol uygulamasının devreye alınması BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

46 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Afet yönetimine uygun olarak eksikliklerin giderilmesi Verilerin Analizi Süreç Şemasının hazırlanması Proses Etkileşim Tablosunun hazırlanması KEK’in yayınlanması Veri analizi İç Denetim Yönetimin Gözden Geçirmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

47 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYONUMUZ; Kurumumuz, Çalışanlarına Mutlu, Huzurlu ve Rahat Bir Çalışma Ortamı Sağlayan, Toplumun Sağlıklı Olmasını Esas Alan, Kaliteli, En Yüksek Teknolojiyi Kullanan, Sağlık Hizmeti Organizasyonunu Yapan, Yenilikçi ve Değişime Açık Yönetim Anlayışına Sahiptir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

48 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYONUMUZ; Ülkemizde, Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Projeler Üretip, Sağlık Düzeyi Ölçütlerini Gelişmiş Ülkeler Seviyesinin Üstüne Çıkarmaktır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

49 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLERİMİZ; Sağlık Hizmetlerinin Ekip İşi İle Olması Gerektiğine İnanıyoruz. Bilginin Paylaşıldıkça Çoğalacağına İnanıyoruz. Çalışanlarımızın Motivasyonu Sağlandığında, Hizmet Alanın Memnuniyetinin Artacağına İnanıyoruz. Kurumlar Arası İşbirliğinin Gerekliliğine İnanıyoruz. Sevgi ve Güler Yüzün Gücüne İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Hızlı Gelişeceğine İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Sağlıklı Bireylerle Oluşabileceğine İnanıyoruz. SAĞLIKLI TOPLUMUN SAĞLIKLI ÇOCUKLARLA OLUŞABİLECEĞİ BİLİNCİYLE ÇOCUK SAĞLIĞINA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

50 Yataklı Tedavi Kurumlarına Yönelik Çalışmalarımız
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

51 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İç Hizmet Yönergesi” uyarınca ilimizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarında Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Yönerge doğrultusunda kurumlarımız Kalite Yönetimi İç Hizmet Yönergelerini hazırlamışlar ve Müdürlüğümüz tarafından “Temel Kriterler Değerlendirme Çalışmaları” yapılmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

52 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
“Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesinde ” yapılan değişiklik sonucunda kurumlarımızın kalite iç hizmet yönergeleri incelenerek uygun bulunanlar onaylanmış, diğerleri için gerekli açıklamalar yapılarak ilgili hastanelere bildirilmiştir. Toplam 20 Yataklı Tedavi Kurumu, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin İç Hizmet Yönergesi onaylanmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

53 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2005 Yılında “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” doğrultusunda “Temel Kriterler Değerlendirme” çalışmaları Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları ve ilgili raporlar İl İdare Kurulu’nun onayına sunulmuş ve onay alındıktan sonra değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar hazırlanarak kurumlara bilgi verilmiştir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

54 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi’ne Göre Yapılan Değerlendirme Sonuçları BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

55 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumların Kalite Yönetim Temsilcileri ile düzenli olarak “Bilgilendirme ve Bilgi Paylaşımı Toplantıları” yapılmaktadır. Kurumların üst yönetimlerine (başhekim, başhemşire, hastane müdürü ve kalite yönetim temsilcisi) “Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon” konulu eğitim toplantısı yapılmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

56 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
tarihinden geçerli olmak üzere “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge ile ilgili olarak kurumlarımızın Kalite Yönetim Temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yönerge ile ilgili olarak Sağlık Grup Başkanları ve Sağlık Ocakları Sorumlu Hekim Toplantılarında bilgi verilmiştir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

57 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz öncülüğünde Hastanelerimiz Kalite Temsilcileri’nden “Dokümantasyon Çalışma Grubu” oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. 2007 Yılı 2. Döneminde uygulanacak olan “Kurum Alt Yapı Değerlendirme” çalışmasına Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte başlanmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

58 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİM…


"T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları