Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Türklerine Anadillerinde Sağlanan Açık ve Uzaktan Öğrenme Olanakları Yard.Doç Dr. Mehmet Emin Mutlu Öğr grv. Nermin Çetinöz I.Uluslararası Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Türklerine Anadillerinde Sağlanan Açık ve Uzaktan Öğrenme Olanakları Yard.Doç Dr. Mehmet Emin Mutlu Öğr grv. Nermin Çetinöz I.Uluslararası Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Türklerine Anadillerinde Sağlanan Açık ve Uzaktan Öğrenme Olanakları Yard.Doç Dr. Mehmet Emin Mutlu Öğr grv. Nermin Çetinöz I.Uluslararası Eğitim ve Kültür Bağlamında Avrupalı Türkler Kongresi 22-23 Şubat 2008 – Anvers/Belçika

2 Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türkler Yurtdışında yaşayan 4.700.000’in üzerindeki Türk’ün 3.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Bunların 2.5 milyonu Almanya’da bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan 4.700.000’in üzerindeki Türk’ün 3.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır. Bunların 2.5 milyonu Almanya’da bulunmaktadır. Halen Batı Avrupa’da 540.000’i Almanya’da olmak üzere ilk ve ortaöğretime devam eden 1 milyon Türk öğrencisi bulunmaktadır. Yüksek öğrenim gören Türklerin sayısı 44.000’e ulaşmıştır. Sadece Almanya’da işçi çocuğu 24.000 Türk üniversite öğrencisi mevcuttur. Halen Batı Avrupa’da 540.000’i Almanya’da olmak üzere ilk ve ortaöğretime devam eden 1 milyon Türk öğrencisi bulunmaktadır. Yüksek öğrenim gören Türklerin sayısı 44.000’e ulaşmıştır. Sadece Almanya’da işçi çocuğu 24.000 Türk üniversite öğrencisi mevcuttur. Avrupa genelinde 80.000 Türk işvereni 35 milyar Euro’luk toplam cirolarıyla 420.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Avrupa genelinde 80.000 Türk işvereni 35 milyar Euro’luk toplam cirolarıyla 420.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

3 Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türklerin Eğitim Durumu Türk öğrencilerin okullaşma oranı her eğitim kademesinde akranları ülke vatandaşlarının ve diğer göçmen gruplara mensup öğrencilerin gerisinde bulunmaktadır. Türk öğrencilerin okullaşma oranı her eğitim kademesinde akranları ülke vatandaşlarının ve diğer göçmen gruplara mensup öğrencilerin gerisinde bulunmaktadır. Batı Avrupa ülkeleri içinde en çok Türkün bulunduğu Almanya örneğine bakarsak, Almanya’da okul öncesi eğitim gören Türk çocuklarının okullaşma oranı gayrı-resmi tahminlere göre %70 iken bu oran, Alman çocuklarında %90’ın üzerine çıkmaktadır. Batı Avrupa ülkeleri içinde en çok Türkün bulunduğu Almanya örneğine bakarsak, Almanya’da okul öncesi eğitim gören Türk çocuklarının okullaşma oranı gayrı-resmi tahminlere göre %70 iken bu oran, Alman çocuklarında %90’ın üzerine çıkmaktadır. Özel eğitim okullarına Türk öğrencilerin %6.7’si(30.000 öğrenci) devam ederken Alman öğrencilerin %3.7’si bu okullara kayıtlı bulunmaktadır. Özel eğitim okullarına Türk öğrencilerin %6.7’si(30.000 öğrenci) devam ederken Alman öğrencilerin %3.7’si bu okullara kayıtlı bulunmaktadır. Almanya’da mesleki eğitim gören 8200 Türk öğrencisi mevcuttur. Almanya’da mesleki eğitim gören 8200 Türk öğrencisi mevcuttur.

4 Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türklerin Eğitim Sorunları Öğrenme güçlüğü olmadığı halde çoğunlukla dil yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle çok sayıda Türk çocuğunun özürlü çocukların gönderildiği Sonderschulelere gönderildiği görülmektedir. Bu okullardaki Türk öğrenci oranı %7 dir. Öğrenme güçlüğü olmadığı halde çoğunlukla dil yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle çok sayıda Türk çocuğunun özürlü çocukların gönderildiği Sonderschulelere gönderildiği görülmektedir. Bu okullardaki Türk öğrenci oranı %7 dir. Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin verdikleri Türkçe Türk Kültürü derslerinin zorunlu ders kapsamına alınmayarak, ders saatleri dışında kurs niteliğinde verilmesi, sınıf geçmede bir rol oynamaması derslere öğrencilerin katılımını azaltmakta, Türkçe eğitiminin yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye’den gönderilen öğretmenlerin verdikleri Türkçe Türk Kültürü derslerinin zorunlu ders kapsamına alınmayarak, ders saatleri dışında kurs niteliğinde verilmesi, sınıf geçmede bir rol oynamaması derslere öğrencilerin katılımını azaltmakta, Türkçe eğitiminin yaygınlaşmasını zorlaştırmaktadır.

5 Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türklerin Eğitim Sorunları Alman Yüksek Öğretim Çerçeve Yasası’na göre gençlerin yüksek öğretim kurumlarına alınmalarında AB üyesi ülkelerle üçüncü ülke gençleri arasında ayırım gözetilmekte, bu kurumlara AB üyesi ülkelerin gençleri Alman gençleri ile eşit koşullarda kabul edilirken, Türk gençleri üçüncü ülke vatandaşları için ayrılan %6-8 oranındaki kontenjan çerçevesinde mütalaa edilmektedir. Alman Yüksek Öğretim Çerçeve Yasası’na göre gençlerin yüksek öğretim kurumlarına alınmalarında AB üyesi ülkelerle üçüncü ülke gençleri arasında ayırım gözetilmekte, bu kurumlara AB üyesi ülkelerin gençleri Alman gençleri ile eşit koşullarda kabul edilirken, Türk gençleri üçüncü ülke vatandaşları için ayrılan %6-8 oranındaki kontenjan çerçevesinde mütalaa edilmektedir. Eğitim alanındaki bu durum Türklerin iş piyasasına girmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. En çok vatandaşımızın bulunduğu Almanya’da genel işsizlik oranı %12 iken, bu oran Türkler arasında %24’e çıkmaktadır. İşsiz Türklerin %90’ından fazlasını vasıfsız işçiler oluşturmaktadır Eğitim alanındaki bu durum Türklerin iş piyasasına girmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. En çok vatandaşımızın bulunduğu Almanya’da genel işsizlik oranı %12 iken, bu oran Türkler arasında %24’e çıkmaktadır. İşsiz Türklerin %90’ından fazlasını vasıfsız işçiler oluşturmaktadır

6 MEB ve Ana. Ü. Tarafından Batı Avrupa’da Sunulan Uzaktan Eğitim Olanakları-Açık ilköğretim Okulu Özellikle Batı Avrupa da yaşayan ancak, herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamamış yurttaşlarımıza, uzaktan öğretim yöntemi ile ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olma olanağı sağlamak üzere MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında 03.11.1999 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Özellikle Batı Avrupa da yaşayan ancak, herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamamış yurttaşlarımıza, uzaktan öğretim yöntemi ile ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olma olanağı sağlamak üzere MEB ile Anadolu Üniversitesi arasında 03.11.1999 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre, 2000-2001 öğretim yılında açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi uygulamaları, yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Köln, Hamburg, Frankfurt, Münih, Berlin ve Stuttgart şehirlerinde sürdürülmektedir Bu protokole göre, 2000-2001 öğretim yılında açık ilköğretim okulu ve açık öğretim lisesi uygulamaları, yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Köln, Hamburg, Frankfurt, Münih, Berlin ve Stuttgart şehirlerinde sürdürülmektedir

7 Açık İlköğretim Okulu Batı Avrupa programı Açık İlköğretim Okulu, ilköğrenimini tamamlayamayan, ilkokuldan sonra okuma olanağı bulamayan ya da çeşitli nedenlerle ortaokulların/ilköğretim okullarının her hangi bir sınıfından ayrılarak iş yaşamına atılan 15 yaşın üstündeki yetişkinlere, zihinsel engelliler hariç, ilköğrenimlerini tamamlama olanağı vermek amacıyla kurulmuştur. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye Cumhuriyeti güvencesinde eğitim veren bu okula kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler. Açık İlköğretim Okulu, ilköğrenimini tamamlayamayan, ilkokuldan sonra okuma olanağı bulamayan ya da çeşitli nedenlerle ortaokulların/ilköğretim okullarının her hangi bir sınıfından ayrılarak iş yaşamına atılan 15 yaşın üstündeki yetişkinlere, zihinsel engelliler hariç, ilköğrenimlerini tamamlama olanağı vermek amacıyla kurulmuştur. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye Cumhuriyeti güvencesinde eğitim veren bu okula kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler.

8 Açık İlköğretim Okulu Batı Avrupa programı Program müfredatı ve verilen dersler uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Müfredatın içeriği Türkiye’dekiyle aynıdır. Program müfredatı ve verilen dersler uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir. Müfredatın içeriği Türkiye’dekiyle aynıdır. Programda öngörülen koşulları yerine getirenlere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Diplomasi verilir. Bu diplomanın Türkiye’deki örgün eğitim yapan okullardan alınan diplomalara denkliği yasal olarak güvence altına alınmıştır. Yurtdışında da 8 yıllık eğitim veren ilköğretim okulları diplomasına denk kabul edilmektedir. Programda öngörülen koşulları yerine getirenlere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Diplomasi verilir. Bu diplomanın Türkiye’deki örgün eğitim yapan okullardan alınan diplomalara denkliği yasal olarak güvence altına alınmıştır. Yurtdışında da 8 yıllık eğitim veren ilköğretim okulları diplomasına denk kabul edilmektedir.

9 2002/2003 AOL ÖĞRENCİLİK DURUMLARINA VE CİNSİYETE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI ERKKIZTOP AKTİF4555100 DONUK111728 MEZUN4610 TOPLAM6078138 2002-2003 yılı verilerine göre Açık İlköğretim okulu Batı Avrupa programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 138 mezun öğrenci sayısı ise 10’dur.

10 Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı Alman eğitim sistemi içindeki Türk öğrencilerin başarı durumu ve yükseköğretime geçiş yapan okul türlerine seçilmelerindeki yetersiz sayısal dağılım, bu ülkedeki çocuk ve gençlerimize alternatif yollar sunma gerekliliğini yaratmıştır. Açıköğretim Lisesi programları ile öğrencilerin çok küçük yaşta adeta ellerinde olmayan nedenlerle kaybettikleri eğitim şansını yeniden elde etmeleri ve Almanya ‘da Türk Milli Eğitim Sistemine göre “ lise “ öğretimi görmeleri mümkün hale gelmiştir. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı adı ile yürütülen bu sisteme kayıt olmak isteyen öğrenci adaylarının ortaokul ve dengi mezunu olmaları ve Anadolu Üniversitesi’nin Köln’de bulunan Batı Avrupa Bürosuna başvurmaları yeterli olmaktadır.

11 1990-1991 öğretim yılından bu yana, çoğunluğu Almanya’dan yaklaşık 3000 dolayında kişinin yararlandığı bu programdan 1500 öğrenci mezun olmuştur. 1990-1991 öğretim yılından bu yana, çoğunluğu Almanya’dan yaklaşık 3000 dolayında kişinin yararlandığı bu programdan 1500 öğrenci mezun olmuştur. Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır. Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programının Sağladığı Olanaklar

12 Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Almanya’ya göç eden ve Almanya’da zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, genel ya da mesleki eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla Alman iş yaşamında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile Almanya’da iş, eğitim ve yaşam olanaklarını artırmaktadır. Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Almanya’ya göç eden ve Almanya’da zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, genel ya da mesleki eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla Alman iş yaşamında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile Almanya’da iş, eğitim ve yaşam olanaklarını artırmaktadır. Türkiye’ye kesin dönüş yapma zorunda veya isteğinde olan, ailelerin Almanya’da ortaöğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır. Türkiye’ye kesin dönüş yapma zorunda veya isteğinde olan, ailelerin Almanya’da ortaöğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programının Sağladığı Olanaklar

13 Alman eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, mesleki eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır. Alman eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, mesleki eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır. Almanya’daki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır. Almanya’daki Türk gençliğinin Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır. Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programının Sağladığı Olanaklar

14 T.C Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Yükseköğretim Programı Anadolu Üniversitesi İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri’nin yürüttüğü 2ve 4 yıllık yükseköğretim Batı Avrupa programları şunlardır: Anadolu Üniversitesi İşletme, İktisat ve Açıköğretim Fakülteleri’nin yürüttüğü 2ve 4 yıllık yükseköğretim Batı Avrupa programları şunlardır: İşletme Fakültesi: İşletme Fakültesi: - İşletme Bölümü İktisat Fakültesi: İktisat Fakültesi: - İktisat Bölümü - Kamu Yönetimi Bölümü Açıköğretim Fakültesi Açıköğretim Fakültesi - Dış Ticaret Ön lisans Programı - Turizm ve Otelcilik Ön lisans Programı - Halkla İlişkiler Ön lisans Programı - Bilgi Yönetimi Ön lisans Programı.

15 T.C Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Yükseköğretim Programı Kayıtlı öğrencilerin ülkelere ve cinsiyete göre dağılımı Kayıtlı öğrencilerin ülkelere ve cinsiyete göre dağılımı ÜLKELERERKEKKIZTOPLAM Almanya 456376 832 Avusturya 4521 66 İsviçre 283159 Hollanda 2218 40 Fransa81927 Diğer393069 TOPLAM5984951093

16 Batı Avrupa Yükseköğretim Programında Sunulan Öğretim Ortamları Sunulan tüm öğretim materyalleri biçim ve içerik açısından öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde bugün ders kitapları, televizyon programları, akademik danışmanlık hizmetleri, e- öğrenme hizmetleri ve video-konferans uygulamaları ana öğretim materyallerini oluşturmaktadır. Sistemde buna ek olarak sınav ve öğrenci destek hizmetleri de yer almaktadır. Öğrencilerin temel öğrenme materyali ise basılı kitaplardır. Sunulan tüm öğretim materyalleri biçim ve içerik açısından öğrencinin kendi kendine öğrenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi’nde bugün ders kitapları, televizyon programları, akademik danışmanlık hizmetleri, e- öğrenme hizmetleri ve video-konferans uygulamaları ana öğretim materyallerini oluşturmaktadır. Sistemde buna ek olarak sınav ve öğrenci destek hizmetleri de yer almaktadır. Öğrencilerin temel öğrenme materyali ise basılı kitaplardır.

17 Batı Avrupa Yükseköğretim Programında Sunulan e-Öğrenme Ortamları Öğrencilerin İnternet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti 'Açıköğretim e-Öğrenme Portalı' adı altında sunulmaktadır. Öğrencilerin İnternet üzerinde istedikleri zamanda ve istedikleri yerde ders çalışmalarını sağlayan bir dizi elektronik öğrenme hizmeti 'Açıköğretim e-Öğrenme Portalı' adı altında sunulmaktadır. Alıştırma yazılımları (e-Alıştırma, e-Ders) Alıştırma yazılımları (e-Alıştırma, e-Ders) Elektronik ders kitapları (e-Kitap) Elektronik ders kitapları (e-Kitap) Deneme Sınavları (e-Sınav) Deneme Sınavları (e-Sınav) Sesli Kitaplar (e-Sesli Kitap) Sesli Kitaplar (e-Sesli Kitap) Televizyon Eğitim Programları (e-Televizyon) Televizyon Eğitim Programları (e-Televizyon) Akademik Danışmanlık Hizmetleri (e-Danışmanlık) Akademik Danışmanlık Hizmetleri (e-Danışmanlık)

18 e-Ders Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile katılımcılara öğretici ders içeriği sunulmaktadır.. Etkileşimli animasyonlar ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra çeşitli örnek olaylar ve ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, katılımcıların içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır.

19 e-Kitap İnternette ders çalışan katılımcıların kitaplara kolayca erişebilmelerini sağlamak amacıyla ders kitapları internet ortamında sunulmaktadır. Kağıda basılmaya ihtiyaç duymadan, bir bilgisayar yardımıyla okunabilen elektronik kitaplar, basılı kitaplara göre pek çok avantaj ve kolaylık sağlamaktadır. e-Sınav hizmeti, öğrencilerin resmi sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amacıyla sunulmaktadır. Bir derste birkaç deneme sınavı gerçekleştiren katılımcı, o anda resmi sınava girdiğinde alacağı sınav notuna benzer sonuçlarla karşılaşabilmektedir.e-Sınav hizmetine girildiğinde sorular, ilgili derse ait soru bankasından her ünite için rassal olarak seçilerek ekrana gelmektedir. e-Sınav

20 e-Sesli Kitap e-Sesli Kitap hizmeti, görme engelli ve kitaplarını dinleyerek çalışmayı tercih edecek katılımcılara yönelik olarak sunulmaktadır. Bu hizmet sayesinde katılımcılar sesli kitapları, MP3 formatıyla internet üzerinden bilgisayarlarına indirerek dinleme olanağına sahiptirler. e-Sesli Kitap hizmetinde, profesyonel seslendirme sanatçıları, kitapları radyofonik bir biçimde seslendirmekte ve ses efektleri ile kitaplar zenginleştirilmektedir.

21 e-Televizyon Katılımcıların kolay erişimini sağlamak amacıyla televizyon programları internet ortamında sunulmaktadır. Katılımcılar ders videolarını bilgisayarına indirerek daha esnek çalışma saatlerine sahip olabilirler. Katılımcılar programları bir kez bilgisayarına yükledikten sonra, istediği dersin istediği ünitesini zamana bağlı kalmadan seyredebilirler.

22 e-Danışmanlık e-Danışmanlık hizmeti, katılımcıların derslerle ilgili sorularını dersin akademik danışmanına sorarak birkaç gün içinde yanıt alabileceği bir hizmettir. Her dersin bir akademik danışmanı ve bir moderatörü bulunmaktadır. Danışmanlara gönderilen bu sorular bir moderatör tarafından incelenerek, geçersiz olanlar iptal edilmekte, ilgisiz olanlar doğru kanala yönlendirilmekte ve akademik içerikli olanlar ise ilgili danışmana yanıtlaması amacıyla iletilmektedir. Danışman tarafından yanıtlanan soru ve yanıtlara bütün katılımcılar erişebilmektedir

23 BAP Seçme Sınavı Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da altı ülkede toplam on bir merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa Programları Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları (BAP) için Avrupa’da altı ülkede toplam on bir merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa’daki Açık Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp 160 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve başvuru sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilmektedirler. Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa’daki Açık Yükseköğretim Programlarında öğrenim görmek isteyen, fakat BAP Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar da, Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp 160 veya daha üzerinde bir puan almışlarsa ve başvuru sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli bir oturma iznine sahipseler, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda bulunabilmektedirler.

24 İkinci Üniversite Başvurusu Örgün bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar veya öğrenci olanlar Batı Avrupa açık yüksek öğretim programlarına sınavsız girebilmektedirler. Bunun için iki yıllık bir yüksek öğretim programında öğrenci olan veya mezun olanlar ise Batı Avrupa’daki açık yükseköğretim programları içinden iki yıllık veya dört yıllık programa seçme sınavına katılmaksızın kayıt yaptırabilirler. YÖK tarafından tanınmış, yurtdışındaki üniversitelerde öğrenci veya mezun olan adayların bu uygulamadan faydalanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan adayların Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmeleri için BAP Seçme Sınavına katılıp en az 160 puan almaları gerekmektedir. Örgün bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar veya öğrenci olanlar Batı Avrupa açık yüksek öğretim programlarına sınavsız girebilmektedirler. Bunun için iki yıllık bir yüksek öğretim programında öğrenci olan veya mezun olanlar ise Batı Avrupa’daki açık yükseköğretim programları içinden iki yıllık veya dört yıllık programa seçme sınavına katılmaksızın kayıt yaptırabilirler. YÖK tarafından tanınmış, yurtdışındaki üniversitelerde öğrenci veya mezun olan adayların bu uygulamadan faydalanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan adayların Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmeleri için BAP Seçme Sınavına katılıp en az 160 puan almaları gerekmektedir.

25 Batı Avrupa Programlarındaki Haklar ve Olanaklar BAP’tan alınan diplomalar Türkiye’de aynı alanda eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile eşdeğerdir. BAP’tan alınan diplomalar Türkiye’de aynı alanda eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile eşdeğerdir. Yurtdışında yaşayan mezunlar ise bulundukları ülke mevzuatına göre denklik işlemi yaptırabilmektedir. Örneğin önlisans diplomaları Almanya’da “Allgemenie Hochshulreife” düzeyinde, lisans diplomaları ise “Lisans Diploması” olarak tanınmıştır. Yurtdışında yaşayan mezunlar ise bulundukları ülke mevzuatına göre denklik işlemi yaptırabilmektedir. Örneğin önlisans diplomaları Almanya’da “Allgemenie Hochshulreife” düzeyinde, lisans diplomaları ise “Lisans Diploması” olarak tanınmıştır. Bu diplomalarla daha ileri bir eğitim programına da başvurmak mümkündür. Programlara kayıtlı öğrenciler öğrenciler öngörülen dikey geçiş kayıt koşullarını yerine getirmek kaydıyla, ikinci sınıftan sonra diledikleri bir Alman üniversitesine de kayıt yaptırabilirler. Çok sayıda öğrencimiz bu haktan yararlanarak çeşitli Alman üniversitelerine yatay geçiş yapabilmişlerdir. Bu diplomalarla daha ileri bir eğitim programına da başvurmak mümkündür. Programlara kayıtlı öğrenciler öğrenciler öngörülen dikey geçiş kayıt koşullarını yerine getirmek kaydıyla, ikinci sınıftan sonra diledikleri bir Alman üniversitesine de kayıt yaptırabilirler. Çok sayıda öğrencimiz bu haktan yararlanarak çeşitli Alman üniversitelerine yatay geçiş yapabilmişlerdir.

26 Batı Avrupa e-Sertifika Programlar Çeşitli alanlarda eğitim almak isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren en az lise ve dengi okul mezunu vatandaşlarımızın eğitim taleplerini karşılamak üzere aşağıda listelenen, Batı Avrupa e- Sertifika Programları açılmıştır. Çeşitli alanlarda eğitim almak isteyen ve yaşamlarını Avrupa’nın değişik ülkelerinde sürdüren en az lise ve dengi okul mezunu vatandaşlarımızın eğitim taleplerini karşılamak üzere aşağıda listelenen, Batı Avrupa e- Sertifika Programları açılmıştır. Batı Avrupa Perakendecilik Sertifika Programı Batı Avrupa Perakendecilik Sertifika Programı Batı Avrupa İşletmecilik Sertifika Programı Batı Avrupa İşletmecilik Sertifika Programı Batı Avrupa Pazarlama Sertifika Programı Batı Avrupa Pazarlama Sertifika Programı Batı Avrupa Girişimcilik Sertifika Programı Batı Avrupa Girişimcilik Sertifika Programı Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı Batı Avrupa Perakendeciliğe Giriş Sertifika Programı Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı Batı Avrupa Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı Türkçe Sertifika Programı A1, A2, B1,B2 düzeyi. Türkçe Sertifika Programı A1, A2, B1,B2 düzeyi.

27 Batı Avrupa e-Sertifika Programları Programların işleyişi ve öğrenme ortamlarında basılı materyal e- öğrenme ortamı kullanılmaktadır. Öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında verilen e-Alıştırma, e-Kitap, e- Televizyon, e-Danışmanlık ve e-Sınav hizmetlerinden yararlanarak sınavlara hazırlanabilmektedir. Program kayıt yaptırdıktan sonra 12 haftalık bir ders çalışma süresini kapsamaktadır. Sertifika sınavları Bahar, yaz ve güz olmak üzere yılda 3 kere tarihte Almanya/Köln’de gerçekleştirilmektedir. Programların işleyişi ve öğrenme ortamlarında basılı materyal e- öğrenme ortamı kullanılmaktadır. Öğrenciler uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitapları ve internet ortamında verilen e-Alıştırma, e-Kitap, e- Televizyon, e-Danışmanlık ve e-Sınav hizmetlerinden yararlanarak sınavlara hazırlanabilmektedir. Program kayıt yaptırdıktan sonra 12 haftalık bir ders çalışma süresini kapsamaktadır. Sertifika sınavları Bahar, yaz ve güz olmak üzere yılda 3 kere tarihte Almanya/Köln’de gerçekleştirilmektedir.

28 Ana. Ü. Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa’da yaşayan öğrencilere farklı eğitim düzeyinde uzaktan eğitim görme olanağı sunan tek eğitim kurumudur. Ana. Ü. Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa’da yaşayan öğrencilere farklı eğitim düzeyinde uzaktan eğitim görme olanağı sunan tek eğitim kurumudur. Açıköğretim Fakültesinin sunduğu bu hizmetlerin geliştirilmesi için yeni araştırma çalışmaları yapılmalıdır Açıköğretim Fakültesinin sunduğu bu hizmetlerin geliştirilmesi için yeni araştırma çalışmaları yapılmalıdır Batı Avrupa’da yaşayan Türk işveren örgütleri ile işbirliğine girilerek sertifika ve lisans programlarında bu ülkelerin işgücü ihtiyacına yönelik yeni programlar geliştirilmelidir. Batı Avrupa’da yaşayan Türk işveren örgütleri ile işbirliğine girilerek sertifika ve lisans programlarında bu ülkelerin işgücü ihtiyacına yönelik yeni programlar geliştirilmelidir. Açıköğretim Fakültesinin sahip olduğu gelişmiş e-öğrenme olanakları kullanılarak, Batı Avrupa’da yaşayan her yaştan ve eğitim seviyesinden Türklerin kendi kültür ve anadillerini öğrenmeleri ve geliştirmelerine yönelik programlar geliştirilmelidir. Açıköğretim Fakültesinin sahip olduğu gelişmiş e-öğrenme olanakları kullanılarak, Batı Avrupa’da yaşayan her yaştan ve eğitim seviyesinden Türklerin kendi kültür ve anadillerini öğrenmeleri ve geliştirmelerine yönelik programlar geliştirilmelidir. Sonuç ve Öneriler

29 Ana. Ü. Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa’da yaşayan öğrencilere farklı düzeylerde uzaktan eğitim olanağı veren tek eğitim kurumudur. Ana. Ü. Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa’da yaşayan öğrencilere farklı düzeylerde uzaktan eğitim olanağı veren tek eğitim kurumudur. Açıköğretim Fakültesinin sunduğu bu hizmetlerin geliştirilmesi için yeni araştırma çalışmaları yapılmalıdır Açıköğretim Fakültesinin sunduğu bu hizmetlerin geliştirilmesi için yeni araştırma çalışmaları yapılmalıdır Batı Avrupa’da yaşayan Türk işveren örgütleri ile işbirliğine girilerek sertifika ve lisans programlarında bu ülkelerin işgücü ihtiyacına uygun yeni programlar geliştirilmelidir. Batı Avrupa’da yaşayan Türk işveren örgütleri ile işbirliğine girilerek sertifika ve lisans programlarında bu ülkelerin işgücü ihtiyacına uygun yeni programlar geliştirilmelidir. Açıköğretim Fakültesinin sahip olduğu gelişmiş e-öğrenme olanakları kullanılarak, Batı Avrupa’da yaşayan her yaştan ve eğitim seviyesinden Türklerin kendi kültür ve anadillerini öğrenmeleri ve geliştirmelerine yönelik programlar geliştirilmelidir. Açıköğretim Fakültesinin sahip olduğu gelişmiş e-öğrenme olanakları kullanılarak, Batı Avrupa’da yaşayan her yaştan ve eğitim seviyesinden Türklerin kendi kültür ve anadillerini öğrenmeleri ve geliştirmelerine yönelik programlar geliştirilmelidir. Sonuç ve Öneriler

30 Özetlemiş olduğumuz bu olanaklar ile Batı Avrupa veya Türkiye’de örgün öğretime başlayamamış ya da öğreniminin herhangi bir aşamasında örgün öğrenimini sürdürememiş bireylere açıköğretim ile öğrenimlerini tamamlama olanağı sağlanmaktadır. Açıköğretim’in herhangi bir seviyesinden örgün eğitime veya tersi yönde geçiş yapmak isteyen öğrencilere esnek olanaklar ve fırsat eşitliği sağlanması için Batı Avrupa ülkeleriyle hükümetler nezdinde işbirliğine gidilmelidir. Öğretimine Türkiye’de veya Batı Avrupa’da devam etmek isteyen açıköğretim öğrencileri için denklik konusunda çok açık ve fırsat eşitliğini bozmayan geçiş koşulları oluşturulmalıdır.

31 Daha iyi eğitim.. Daha iyi gelecek.. Better Education… Better Future… Anadolu Üniversitesi 2008


"Avrupa Türklerine Anadillerinde Sağlanan Açık ve Uzaktan Öğrenme Olanakları Yard.Doç Dr. Mehmet Emin Mutlu Öğr grv. Nermin Çetinöz I.Uluslararası Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları