Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küçük Grup eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küçük Grup eğitimi."— Sunum transkripti:

1 Küçük Grup eğitimi

2 Amaç Bu sunum sonunda katılımcıların küçük grup eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

3 Hedefler Bu oturum sonunda katılımcılar;
Küçük grupların özelliklerini sayabilmeli, Küçük grupların eğitsel özelliklerini tanımlayabilmeli Küçük grup eğitimlerinin uygulanma şekillerini açıklayabilmeli Küçük grup yöneticilerinin rol ve sorumluluklarını tanımlayabilmeli Avantajlarını sıralayabilmeli, Küçük grup eğitiminin yaşam döngüsünü belirtebilmeli.

4 Grup Nedir? Küçük Grup nedir?
Ortak bir hedefe ulaşmak ya da ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkileşimde bulunan ve birbirine bağlı olan, iki ya da daha fazla sayıda bireyden meydana gelen topluluktur.

5 Öğrenen sayısı? Değişkenlik gösterir. Ancak en az 3-4 öğrenen gereklidir. Bununla birlikte çok sayı olması yıkıcı etki yapar. Eğiticiler genellikle 5-10 arası öğrenen olmasını tercih ederler.

6 Grup üyeleri Ön bilgi düzeyleri, eğitimsel ilgi alanları, gruptaki çalışma yetenekleri bakımından kendi aralarında farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar; ilginç fikir ve tartışmaları ortaya çıkarabileceği gibi grup içi çatışmalara da yol açabilir.

7 Küçük gruplarda ortak öğrenme amaçlarının varlığı kritik bir işlev görür ve temel harekete geçirici güçtür. Grup üyelerini motive eder, yapılandırır, uyumlu çalışmayı ve grup üyelerinin dayanışmalı bir şekilde sorumluluk geliştirmelerini sağlar.

8 Grup lideri? Grubun uygun şekilde işlev görmesi iyi bir lidere bağlıdır. Liderler farklı özellik gösterebilirler. Ancak bu beceriler uygun eğitim ve uygulama fırsatı ile geliştirilebilen becerilerdir.

9 Liderin özellikleri, görev ve sorumlulukları;
Grupta sosyal uyumu oluşturmak, Grubu hedefe odaklamak, Amacı belirlemek, Görev dağılımlarını belirlemek, Grubun olgunlaşmasına yardım etmek, Grup kimliği ve normlarını yerleştirmek, Kaynaklarla ilgili yol gösterici olmak

10 Liderin özellikleri, görev ve sorumlulukları;
Çatışma çıkması durumunda yol gösterici ve çözümleyici olmak, Tartışma durumunda öğrenenlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, Grup içinde iç gözlem yapmak, Grubun performansını değerlendirmek, Danışman görevi yürütmek.

11 Küçük Gruplarda teknikler;
Brainstorming (Beyin fırtınası) Snowballing (Kar topu) Rol Playing Journal club Tutorial/Seminer PDÖ (Problem Based Learning) TBL (Team Based Learning) Klinik eğitim

12 Grup Nedir? Karşılıklı bağımlılık Etkileşim İşbirliği
Bir Grubu Herhangi Bir Topluluktan Ayıran En Önemli Özellikleri: Karşılıklı bağımlılık Etkileşim İşbirliği Paylaşılan ortak amaçların olması

13 Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw)
Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup oluşur Yeni grup üyeleri çalışma yapar Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.

14 Küçük grup oturma düzeni

15

16

17 Küçük grup eğitimi yaşam döngüsü
uzlaşma kapanış çatışma uyum

18 Uyum Grup üyelerinin birbirlerini tanıması ile başlar,
Her üyenin kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi gerekir, Öğrenme amaçları tanımlanmalı, Grup kimliği ve kuralları oluşturulmalı.

19 Çatışma Grup üretkenliği için vazgeçilmezdir,
Yaratıcı gerilim aşamasıdır, Grup üyeleri ortaya çıkan hipotezleri test etmeli, analiz edebilmeli, Diğer grup üyelerinin önerilerini değerlendirmelidir.

20 Uzlaşma Görüş birliğine varma, Alternatif fikirleri ele alma,
Çatışma aşamasını sonlandırma.

21 Kapanış Son şekil verilir, Ortak paydada buluşulur, Karar desteklenir,
Bireysel farklılıklardan vazgeçilir. Karmaşık görevler durumunda gerekirse oturumlar arttırılır.

22 Küçük gruplardaki fırsatlar ve zorluklar
Öğrenenler arası değişkenlik; bireysel farklılıklar zorluk oluşturabileceği gibi fırsata da dönüştürülebilir. Grup yönetimi becerileri; grubun etkin şekilde işlev görmesi iyi bir lidere bağlıdır. Ortak bir zeminde buluşmak, İçerik ve öğretim materyali Zaman, Sınama

23 Küçük Grup Çalışmasının Ugyulanması
Küçük grup aktivitesi öncesi Aktivite süreci Aktiviteyi sonrası

24 Aktivite Öncesi İyi planlandığı takdirde efektif olur,
Hangi tip aktivite olacağına önceden karar verilmelidir ( Brainstorming, snowballing). Öğrenci sayısı belirlenmeli ve 12 ‘yi aşmamalıdır.Optimum kabul edilebilir sayı 7-8’dir.

25 Grubun oturma düzeni katılımcıların birbiriyle maksimum etkileşim içinde olabileceği şekilde olmalıdır. Öğrenme ortamı gürültüden arınmış olmalı, Dikkatleri dağıtacak şekilde olmamalıdır. Lider grup içi dinamiğini sağlamalıdır. Beklenen öğrenim çıktılarına göre planlama yapmalıdır. Gerekli kaynaklar ; video klip, basılı materyal, simule hastalar…önceden sağlanmalıdır.

26 Aktivite süresince Gruptaki öğrenenler ;beklentilerini, hedeflerini bilmelidir. Birbirleriyle tanışıp kaynaşmalı,beklentilerini belirtmelidirler. Saygılı olmalıdırlar, Zamanı iyi değerlendirmeli, Kurallar önceden belirlenmeli, herkes görüş bildirebilmeli, fakat herkes aynı anda konuşmamalı.

27 Karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde pozitif bir öğrenme ortamı sağlanmalıdır.
Grup yöntemleri , öğrenme çıktıları üzerinde uzlaşılmalıdır. Grupta herkesin görevi olmalı, işbirlikçi hareket edilmelidir. Uygun şekilde tartışılmalı, sıkıcı ya da içinden çıkılmaz şekilde zor olmamalı. Bir sonraki toplantı için hazırlık yapılmalı; ne yaptık? Ne yapmalıydık? Ne oldu?

28 Aktivite sonrası Her bir toplantı birbirini takip etmeli, bir önceki toplantıdan çıkan kararlar uygulanmalı, Öğrenme fırsatları oluşturulmalı, Öğrenenlerin kendi deneyimlerini yansıtmalarına izin verilmeli Grup üyeleri birbiriyle iletişim içinde olmalı, Öğrenen geri bildirimleri mutlaka alınmalı, Küçük grup eğitiminin geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde çalışılmalı, Öğrenenler de değerlendirilmeli.

29 Küçük grup eğitiminin avantajları
Grup üyeleri, öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirlerinin teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımını sağlarlar.

30 Sınıflarda grupların etkisi, yarışmacı bir ortamda gerçekleşir(Öğrenciler sınıf geçmek için, yüksek not almak için, birbirleriyle yarışırlar). Öğretim Üyesi sınıfında grubun etkisinin yarışmacı değil, daha çok işbirlikli ve demokratik bir biçimde gerçekleşmesi için önderlik etmelidir.

31 Analiz ve problem çözme gibi yüksek düzey bilişsel süreçleri destekleyen aktif ve işbirliği içinde öğrenmeyi sağlar. Sorumluluk paylaşımını sağlar. Bireyleri birebir değerlendirmeyi sağlar. Herkesin katılımına fırsat verir. Farklı öğrenme tekniklerinin kullanımına olanak verir.

32 Kuramsal yapıya paralel olarak bireysel ustalığın ötesinde anlamlı düzeyde işbirliği gerktiren öğrenme etkinlikleri için bu eğitim türü en fazla yarar görülür; Proje temelli ve olgu temelli öğrenme Karmaşık klinik senaryolar PDÖ süreci

33 Özet Küçük grup eğitiminin fazları nelerdir? Uyum Çatışma Uzlaşma
Kapanış. Aktif ve işbirliği ile öğrenmeyi destekler. Yönlendirici grubun sosyal sorumluluğunu sürdürmek ve grubu hedefe odaklı tutmaktır.

34 Küçük grup eğitimleri nasıl uygulanır?
Küçük grup yöneticilerinin rol ve sorumlulukları nelerdir? Küçük grup eğitimlerinin avantajları nelerdir?


"Küçük Grup eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları