Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Sunum Planı Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi SGB’lerin Rolü Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz Yol Haritamız

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı 33 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Kamu mali yönetim sistemi alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Doğrudan alt sistemlere yönelik çözümler sistemin bütünlüğünü bozar ve alt sistemleri farklılaştırır.

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 44 Stratejik Planlama Performans Programı Çok Yıllı Bütçeleme Yönetim Kontrolleri (İç Kontrol) İzleme ve Değerlendirme İç Denetim ve Faaliyet Raporları Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Alt Sistemler

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 55 Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Mevzuat ile zihniyet değişmiyor Uygulama başarısız ise oluşturulan strateji de başarısızdır (Geoff Mulgan) Stratejik hareket etme isteği tek başına yeterli değil Fikirlerin eyleme dönüştürülmesi önemli

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Yönetişim  Yukarıdan aşağı tek yanlı bir yönetim tarzı yerine hep birlikte yönetmeyi öngören bir sistemi önermektedir.  Kamu-özel sektör işbirliği,  Saydamlık,  Vatandaşa karşı sorumluluk ve hesap verme yükümlülüğü,  Katılımcılık,  Devletin rolünde değişim (üretici devlet yerine, düzenleyici devlet),  İletişim,  Organizasyonel esneklik, kurumsal yönetişimin temel öğeleridir. Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 77 SGB’lerin Rolü SGB’ler yeni yönetim anlayışının idarelerde uygulanması için, stratejik düşünebilen, idarenin performansını ölçen ve değerlendiren, kaynakları daha etkin kullanabilecek şekilde analiz eden ve yöneten bir yapı olarak tasarlandı.

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 88 SGB’lerin Rolü Fonksiyonlar Stratejik yönetim ve planlama Performans ve kalite ölçütleri geliştirme Yönetim bilgi sistemi Mali hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama İç kontrol

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 99 Diğer SGB’lere öncülük ediyoruz… Uzun vadeli düşünüyoruz… İnsan kaynaklarına ve sisteme yatırım yapıyoruz… Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz Kaynaklarımı ve sunmam gereken hizmetleri planlamalıyım! Kaynaklarımı yönetmeliyim! Kaynaklarımı ve kurumun performansını kontrol etmeliyim!

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 SGB Kurumsal Portalı  Bir kurumun,  çalışanları,  stratejik ortakları ve  yararlanıcıları arasında entegrasyonu sağlayan anahtar teknoloji haline gelmiştir.

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 SGB Kurumsal Portalı  Var olan bilgi ve birikimin paylaşıldığı  Yeniden kullanıma izin veren  Entegrasyona açık  e-devlet yapısını destekleyen  Bilgi ekonomisini yaygınlaştıran bir ortam yarattık.

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 Maliye SGB.net Sistemi Bakanlığımız merkez ve taşradaki tüm mali ve mali olmayan süreçlere ilişkin verileri yöneten Maliye SGB.net Sistemini kurduk. Diğer kamu idarelerinin kullanımına açtık.

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 Maliye SGB.net Sistemi SGB.net ► “ Ölçebiliyorsan, yönetebilirsin ”

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 Etkin Karar Alma için Bilgi Sistemi Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım.. SGB.net Fonksiyonları

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Ödeme Emri Belgesi Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Yönetim Bilgi Sistemi Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler e-Bütçe Maliye SGB.net e-Bütçe Maliye SGB.net say2000i e-Denetime imkan sağlanmıştır. Uygulama birliği gerçekleştirilmiştir. Gider süreçleri kısaltılmış ve kolaylaştırılmıştır. Belge düzeni elektronik ortamda oluşturulmuştur. Bilgiye erişilebilirlik artırılmıştır. Birimler arası harcama karşılaştırmaları yapılmıştır. Fiyat ve ürün mukayesesi yapılmıştır.

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Entegrasyon Modeli Say2000i E-bütçe KİK ASKİ TEDAŞ SGB.net SGK GİB

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 e-fatura Uygulaması say2000i

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı 20 Maliye SGB.Net Sistemi Ne Getiriyor… Harcama standartlarını oluşturduk Harcama standartlarını oluşturduk Tüm harcama süreçleri elektronik ortamda Tüm harcama süreçleri elektronik ortamda Mal ve hizmet hareketlerinin anlık takibi Mal ve hizmet hareketlerinin anlık takibi Taahhütlerin takibi Taahhütlerin takibi Geleceğe yönelik harcama planlaması Geleceğe yönelik harcama planlaması İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, GİB, Telekom, TEDAŞ, SGK ve ASKİ) İlgili kurumlarla entegrasyon (e-bütçe, KİK, GİB, Telekom, TEDAŞ, SGK ve ASKİ) Kaynak kullanımında mukayese Kaynak kullanımında mukayese E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi E-fatura ile birlikte otomatik ödeme emri belgesi Yönetim Bilgi Sistemi

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 SGB Çağrı Merkezi 444 1 197   Kamu iletişim ağını Türk Telekom altyapısı ile güçlendirdik.   Merkez ve taşra arasında anında ve güvenli iletişimi sağladık.   Bürokratik süreçler azaltılarak Bakanlığın hizmet kalitesini arttırdık.

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Felaket Merkezi  Bilgi sistemlerinin bütünlüğünün, güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Türk Telekom işbirliğiyle “felaket merkezi”ni kurduk.

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 Yol Haritamız-I Karar verme mekanizmasını güçlendirmek Analiz kapasitesi oluşturmak Stratejik yönetim anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak Kamu ve özel sektörde birlikte çalışabilirliği artırmak Kurumsal kaliteyi artırmak Başarıyı değerli kılmak

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 Yol Haritamız-II Kurallı maliye politikasına katkı Mali hesaplarımızın şeffaflık ve ulusal standartlara uyumu Mali yönetim ve iç kontrol alanlarında teknik ve idari kapasitemizin artırılması Politika analizi, fayda-maliyet analizi ve harcama analizi kapasitelerinin inşa edilmesi

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Planlama ve bütçeleme süreçlerinin güçlendirilmesi Performans esaslı bütçe ile analitik bütçenin bütünleştirilmesi 25 Yol Haritamız-III

26 Teşekkür Ederim... ahmet.kesik@sgb.gov.tr


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları