Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması"— Sunum transkripti:

1 Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması
Öğr. Gör. Kadir HALTAŞ Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ Doç. Dr. Harun Reşit YAZAR Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER Okt. İ. Akın ÖZEN

2 Akış Niye Uzaktan Eğitim Nasıl Başlanmalı?
Uzaktan Eğitimle İlgili Ne Yaptık? Değerlendirme Anketi Sonuçları

3 Niye Uzaktan Eğitim? Çağa ayak uydurmak
Bilgiye mekandan ve zamandan bağımsız doğru ve hızlı erişmek Eğitim kaynaklarını tasarruflu ve etkin kullanmak Eğitim materyallerini zaman sınırlaması olmadan kullanmak Öğrenci ile öğretim elemanı arasında 7 gün 24 saat etkileşim sağlamak Örgün eğitimde , eğitim açısından önemi olan ve kolaylıkla elde edilemeyen verileri elde etmek.

4 Nasıl Başlanmalı? İhtiyaçların Belirlenmesi Altyapının Oluşturulması
Öğretim Elemanlarının Bilgilendirilmesi

5 İhtiyaçların Belirlenmesi
Örnek kurumlar incelendi Uzman görüşleri alındı İncelemeleri değerlendirmek için toplantılar yapıldı Bu yapılan çalışmalar sonucunda üniversitemizin ihtiyaçları belirlendi.

6 Altyapının Oluşturulması
Uygulamanın hayata geçebilmesi için gerekli olan ekipman ve personel ihtiyacı giderildi. Bunun için üniversite bilgi işlem dairesinden destek alındı ve üniversitede uzaktan eğitim koordinatörlüğü kuruldu. Profesyonel bir yazılım firmasından LMS(Öğretim Yönetim Sistemi) alındı. LMS ‘ye ek olarak yine profesyonel bir firmadan sanal sınıf yazılımı alındı.(Adobe Connect) Faaliyetlerin geliştirilmesi için gönüllü bir ekip tarafından üniversite bünyesinde BAP önerisi verildi.

7 Öğretim Elemanlarının Bilgilendirilmesi
İhtiyaçların belirlenmesi ve altyapının hazırlanması sistemin faaliyete geçmesi için tek başına yeterli olmayacaktır. Öğretim elemanlarının da bu faaliyetlerden haberdar edilmesi gerekir. Bu amaçla üniversitemizde öğretim elemanlarına yönelik seminer ve konferanslar düzenlendi. Ayrıca öğretim elemanlarımızın yeterliliklerini artırmak için kalkınma projeleri kapsamında eğitim faaliyetleri düzenlendi

8 Uzaktan Eğitimle İlgili Ne Yaptık?
Belirlediğimiz yol haritasına göre uzaktan eğitimde tecrübe kazanmamız gerekliliği ortaya çıktı. Bunun için öncelikle uzaktan eğitimi örgün eğitim programlarında faaliyete soktuk. Burada dikkat edilen husus sisteme dahil edilecek derslerin yönetiminin kolay olmasıydı. Bu nedenle servis dersleri olarak adlandırdığımız derslerde uzaktan eğitimi kullanmaya karar verdik. Sonuç olarak 7 birimde 3 farklı derste 1840 dan fazla öğrenciye toplam 9 öğretim elemanı tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile ders vermeye başladık.

9 Uzaktan Eğitimle İlgili Ne Yaptık?
Bu sistemde önem verdiğimiz nokta senkron ve asenkron dersler oldu. Sınavları yüz yüze test yöntemi ile yaptık. Sistemin verimliliğini ölçmek için tüm öğrencilere 52 sorudan oluşan ve isteğe bağlı bir anket uyguladık. Toplamda 700’e yakın öğrenci bu ankete katıldı. Sonuçta öğrencilerin genel olarak sistem ile ilgili olumlu düşündüğü ortaya çıktı..

10 Anket Sonuçları Soru: “Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi” Genel olarak değerlendirildiğinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin yarısından fazlası (% 54,4) hazırlanan dersin içeriklerinin amaçlarının belirtilmesinin çok iyi ve iyi seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Dersin içerik ve amaçlarının yetersiz olduğunu belirten ve bunu kötü ve çok kötü olarak niteleyenlerin oranı ise %15.98 olarak belirlenmiştir.

11 Anket Sonuçları Soru: “ Dersin güncel konularla desteklenmesi ”
Uzaktan eğitim alan öğrencilerin büyük bir kısmı (% 50,92) dersin güncel konularla desteklenmesinin çok iyi ve iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kötü ve çok kötü olduğunu ve yetersiz bulduğunu beyan edenler ise %16,61 olarak tespit edilmiştir.

12 Anket Sonuçları Soru: “Dersin bilgi ve becerilerini geliştirmesi””
Verilerden de anlaşılacağı üzere dersin bilgi ve becerilerinizi geliştirmesi ile ilgili soruya uzaktan eğitim alan öğrencilerin % 45,06 ’sı uzaktan eğitim ile aldıkları derslerin bilgi ve beceri düzeylerini çok iyi ve iyi bir seviyede arttırdığını belirtmişlerdir. Toplam içerisinde öğrencilerin % 24,15’i dersin bilgi ve becerilerini geliştirmesini yetersiz bulmuş, kötü ve çok kötü olarak değerlendirmişlerdir.

13 Anket Sonuçları Soru: “ Öğretim elemanının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile derse katılımı özendirmesi “ Öğretim elemanlarının derste farklı düşünce ve yorumlara yer vermesi ile kendilerini derse katılıma özendirmesi ile ilgili soruya verilen cevaplara göre uzaktan eğitim alan öğrencilerin (%79,30)’u öğretim elemanlarının derste farklı düşünce ve yorumlara yer verdiğini ve kendilerinin derse katılımının özendirildiğini belirtmişlerdir.

14 Anket Sonuçları Soru: “Öğretim elemanının öğrencilerle iletişimi“
Öğretim elemanın öğrencilerle iletişimi ile ilgili verilere bakıldığında öğrencilerin büyük bir kısmı (% 64,03) öğretim elemanının öğrencilerle iletişiminden iyi ve çok iyi derecede memnun olduğunu belirttikleri görülmektedir. Orta seviyede olumlu görüş bildirenler ile beraber bu oran %82,30 olmaktadır.

15 Anket Sonuçları Soru: “Uzaktan eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat vermektedir.” Uzaktan eğitim alan öğrencilerin yarısına yakını nerede ise her iki öğrenciden biri (% 49,73) uzaktan eğitim daha fazla bilgiye ulaşmaya fırsat vermektedir cümlesine katıldıkları görülmektedir.

16 Anket Sonuçları Soru: “Uzaktan eğitimle bilgiyi istediğim zaman ve yerde öğrenebilmek benim için avantajdır.” Dikkat çeken husus ankete katılan öğrencilerin (%61,37) gibi büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle bilgiyi istediği zaman ve yerde öğrenebilmeyi kendileri için önemli bir avantaj olarak değerlendirmeleridir.

17 Anket Sonuçları Soru: “Uzaktan eğitim yolu ile ders alarak bilgi teknolojilerinin nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldum.” Öğrencilerin yarıdan fazlası % 58,58’i uzaktan eğitim yolu ile ders alarak bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenmiş olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 2,29’u ise uzaktan eğitim yoluyla ders alarak bilgi teknolojilerinin nasıl kullanılacağını öğrenmelerine herhangi bir katkısının olmadığını belirtmişlerdir.

18 Anket Sonuçları Soru: “Uzaktan eğitimle ders almakla diğer derslerime daha fazla vakit ayırabilme şansım oldu.” Öğrencilerin % 58,79’u uzaktan eğitimle ders almakla diğer derslere daha fazla vakit ayırabilme şansı olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 21,32’si ise böyle bir avantajlarının olmadığını düşünmektedir.

19 Anket Sonuçları Soru: “Uzaktan eğitimle aldığım dersin içeriğinin her zaman ulaşılabilir olması öğrenme sürecimi kısalttı.” Öğrencilerin % 54,81’i uzaktan eğitimle aldığı dersin içeriğinin her zaman ulaşılabilir olmasının öğrenme sürecini kısalttığını, % 22,45’i ise öğrenme sürecini kısaltmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin yarıdan fazlası (% 54,81) uzaktan eğitimdeki ders bilgilerine ulaşım kolaylığının öğrenme süreçlerini kısaltarak bu süreci olumlu yönde etkilediğini ifade etmişlerdir.

20 Soru ve Önerileriniz ? Teşekkürler…


"Örgün Eğitimde Verimliliğin Uzaktan Eğitim İle Artırılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları