Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar Prof. Dr. Fevziye AKÖZ (YTÜ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar Prof. Dr. Fevziye AKÖZ (YTÜ)"— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİR UYGULAMA
Hazırlayanlar Prof. Dr. Fevziye AKÖZ (YTÜ) Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (YTÜ) Dr. Ayşe ERDÖLEN (YTÜ) Dr. Mustafa GÜRSOY (YTÜ), İnş. Yük. Müh. Güray ARSLAN (YTÜ)

2 I. YTÜ İşveren Anketleri’nin Değerlendirilmesi ve,
YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Üniversite genelinde başlatılan Eğitimde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Projesi (EKSİP) kapsamında, geçmişini irdelemek, bu günkü durumunu değerlendirmek ve geleceğini planlayabilmek amacı ile nesnel değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlayacak bir çalışma başlatmıştır. Çalışma “iki ana aşamadan” oluşmaktadır: I. YTÜ İşveren Anketleri’nin Değerlendirilmesi ve, II. YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Derslerinin Başarı Değerlendirmesi

3 I. YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi ve Değerlendirmesi
Çalışmanın ilk aşamasında yapılmış olanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Eğitim-Öğretim Yılı’nda bölümümüz “Eğitim Komisyonu” tarafından “YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi” ‘nin hazırlanması, Adı geçen anketlerin staj evrakı ile beraber işverenlere gönderilmesi, Geri dönüşü gerçekleşmiş olan anketlerin arasından rasgele olarak 180 adedinin seçilmesi, Niceliksel olarak değerlendirilebilecek ilk otuz (30) ve niteliksel olarak değerlendirilebilecek olan son beşinin (5) ayrılması ve bu beş soru için bir değerlendirme şablonu oluşturulması. Arkada, ilk otuz (30) soru ve bunlara verilen yanıtların sayısal dağılımı görülmektedir.

4 0: Fikrim Yok 3: Orta 1: Çok Zayıf 4: İyi 2: Zayıf 5: Çok İyi

5

6 Şekil 1: 4 no’lu soruya verilen cevapların yüzdelik dağılımları
Bu sorulardan örneğin 4. sıradaki “Mühendislik çözümlerinin toplum ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere duyarlılıkları” sorusuna verilen yanıtların dağılımı incelendiğinde; anket katılımcılarının %42,8 oranında YTÜ mezunları ve staj öğrencilerini “çok iyi”, %35,6 oranında katılımcı da “iyi” olarak derecelendirdikleri görülmektedir. Toplamda tüm yanıtların %78,4’ü niteledikleri grubu “ortalamanın üzerinde” olarak tanımlamışlardır (Şekil 1). Şekil 1: 4 no’lu soruya verilen cevapların yüzdelik dağılımları

7 Ankette 8. soruda yöneltilen “Bireysel çalışma becerileri” sorusuna verilen yanıtların dağılımı incelendiğinde; anket katılımcılarının YTÜ mezunları ve staj öğrencilerini %52,8 oranında “çok iyi”, %37,8 oranında “iyi” olarak derecelendirmişlerdir. Tüm sorular içerisinde verilen yanıtlar değerlendirildiğinde %90,6 ile mezunlarımızın ve öğrencilerimizin “ortalamanın üzerinde ” olduğu görülmektedir (Şekil 2). Şekil 2: 8 no’lu soruya verilen cevapların yüzdelik dağılımları

8 Arka sayfada verilen tabloda 31-35 numaralı soruların toplu değerlendirmesi görülmektedir.
Örnek olmak üzere 33. soruya ilişkin dikkat çekici noktalar olarak aşağıdakiler vurgulanabilir. Bir inşaat mühendisinin sahip olması gereken en önemli özellik olarak “dürüst ve disiplinli olmak” gösterilmektedir. İkinci sırada ise “iletişim kurma becerisi ve takım çalışmasına yatkınlık” gelmektedir. “Yeni teknolojilere ilişkin bilgi düzeyi” ve “yabancı dil bilgisi” gibi ilk bakışta çok öncelikli gibi görünen donanımlar ise kendilerine daha arka sıralarda yer bulabilmektedir.

9 31–35 numaralı sorulara verilen cevapların önceliklerine göre dağılımı
Tablo 2. “YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü İşveren Anketi” 31–35 numaralı sorulara verilen cevapların önceliklerine göre dağılımı

10 II. YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Derslerinin Başarı Değerlendirmesi
Bu aşamada yapılmış olanlar şu başlıklar altında toplanabilir: Eğitim-Öğretim Yılı’nda YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde verilen derslerin yılsonu başarı listelerinin derlenmesi, Bölümümüzde verilmekte olan dersler, ana ders gruplarına ayrılması. Bu gruplar: Zorunlu Meslek ve Mühendislik Dersleri, Seçimlik Meslek ve Mühendislik Dersleri, Seçimlik Proje Dersleri, Temel Meslek Dersleri, Temel Bilimler Dersleri, olarak YTÜ Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

11 Aşağıdaki örnek şekillerde görüldüğü gibi bölüm öğrencilerinin derslerdeki başarısı %50’inin üzerindedir. Bu çalışmada; her derste, dersi alan toplam öğrenci sayısı esas alınmış, eldeki veriler nedeniyle D+ (1,3) başarı sınırı kabul edilmiştir. Oysa, YTÜ Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre önkoşulsuz başarılı sayılmanın alt sınırı C’dir (2,0). Yukarıdaki durum dikkate alınarak yapılacak bir çalışma ile yeni bir başarı listeleme düzeni oluşturulmuş ve gelecek yıldan itibaren uygulanması planlanmıştır. Takip eden sayfalarda YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde verilmekte olan derslerden bazılarının başarı oranları örnek olması açısından verilmektedir.

12

13

14

15

16

17 III. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bölümümüz öğretim elemanlarından oluşan “Eğitim Komisyonu” tarafından hazırlanan “İşveren Anketi” sonuçları ve “Ders Başarı Oranları” bütünü ile değerlendirildiğinde, İşverenlerin YTÜ mezunu inşaat mühendisleri ve stajyer öğrencileri hakkındaki görüşleri olumludur. Dış paydaşlardan alınan verilerin daha sonraki bölümümüz eğitim-öğretim programımızı ve faaliyetlerimizi değerlendirmede önemli katkı sağlayacağı açıktır. Yabancı dile hâkimiyet ile ilgili soruya verilen yanıtlarda, orta ve ortanın altında kalanların toplamı, %43,9 oranındadır. Yabancı dil ile ilgili benzer duruma, işveren görüşlerinin alındığı yanıtlarda istek ve öneri olarak işaret edilmiştir. Yabancı dilin yalnızca ders olarak okutulduğu bölümümüzde bu beklenen bir sonuçtur. Buradan soruların ve yanıtlarının nesnel olduğu sonucu çıkarılabilir. Bölümümüzün başarı düzeyini inşaat mühendisliği eğitimi veren diğer üniversitelerle karşılaştıracak bir veri tabanına ulaşılamadığı için kıyaslama yapılamamıştır. Bölümümüzün sürekli kılmayı ve geliştirmeyi planladığı bu “özdeğerlendirme yöntemi” ile zaman içerisinde bir veri tabanı oluşturulacaktır.

18 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Dr. Mustafa GÜRSOY


"Hazırlayanlar Prof. Dr. Fevziye AKÖZ (YTÜ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları