Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ STKA/2011/EN İ / 70 Altı Nokta Körler Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi ‘’Gönül Gözüyle Görebilmek’’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ STKA/2011/EN İ / 70 Altı Nokta Körler Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi ‘’Gönül Gözüyle Görebilmek’’"— Sunum transkripti:

1 İ STKA/2011/EN İ / 70 Altı Nokta Körler Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi ‘’Gönül Gözüyle Görebilmek’’

2 PROJE GENEL 2012 yılı sonuna do ğ ru bitirmeyi hedefledi ğ imiz ‘’Ça ğ rı Merkezi Operatörlü ğ ü’’ e ğ itim projesi kapsamında istihdama yönelik e ğ itim faaliyetlerinin yanı sıra engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal geli ş imini hızlandıracak danı ş manlık hizmetleri veriliyor.

3 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerimiz Çağrı Merkezi –Mesleki Gelişim Eğitim Hizmetleri 24 görme engelli vatanda ş ımız 960 saatlik Ça ğ rı Merkezi Operatörlü ğ ü e ğ itim programını ba ş arıyla tamamlanması,

4 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerimiz Kişisel Gelişim Eğitim Hizmetleri 24 görme engelli vatanda ş ımız 480 saatlik ki ş isel&sosyal geli ş im e ğ itim programını ba ş arıyla tamamlanması,

5 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerimiz Hukuk Danışmanlığı Proje süresi boyunca 24 Görme engelli Kursiyerimiz ile birlikte 500’ ün üzerinde görme engelli vatanda ş ımıza kamusal haklara eri ş im ve engelli hakları alanında danı ş manlık deste ğ i verilmesi, Yakla ş ık 300 aileye engelli hukuku ve kamu hizmetlerine eri ş im danı ş manlı ğ ı verilmesi, Görme engellilere ve ailelerine yönelik halka açık 7 kez e ğ itim semineri verilmesi, Danışmanlık Hizmetleri

6 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetlerimiz Psikolojik Danışmanlık Yakla ş ık 500 aileye psikolojik danı ş manlık hizmeti verilmesi, Görme Engelli Kursiyerlerimizin Psikolojik geli ş imine destek olunması, Danışmanlık Hizmetleri

7 Destek ve Motivasyon Hizmetleri Müzik Grubu Altınokta körler derne ğ i bünyesinde ilk defa bir müzik grubu olu ş turulması, müzik grubu ile etkinlikler yapılması,

8 Destek ve Motivasyon Hizmetleri Belgesel FilmBaşarı Öyküsü Belgeseli Bir görme engellinin ba ş arı serüvenini ortaya koyan belgesel formatında film “Ba ş arı Hikayesi” hazırlanması hedeflenmektedir.

9 İŞTİRAKÇİLERİMİZ İş tirakçilerimizden Ş i ş li Belediyesi proje süresince; özellikle tanıtım kısmında ve görme engelli vatanda ş larımızın kamusal haklarına eri ş iminde bizlere lojistik destek sa ğ lıyorlar. Hedef kitleye ula ş ılmasında ve projenin yaygınla ş tırılması noktasında bizlere yardımcı oluyorlar.

10 iŞTİRAKÇİLERİMİZ Yine i ş tirakçilerimizden İŞ KUR İ stanbul İ l Müdürlü ğ ü, Kursiyer adayların belirlenmesi a ş amasında, projenin tanıtım ve yaygınla ş tırılması faaliyetlerinde, kursu ba ş arıyla tamamlayan adayların i ş e yerle ş tirilmesi konusunda bizlere destek oluyorlar.

11 İŞTİRAKÇİLERİMİZ Projeye Mayıs ayı itibariyle dahil edilen İ stanbul Üniversitesi Uzaktan E ğ itim Merkezi ( İ SUZEM) çekilecek olan Belgesel Filmin teknik kısmı ve yaygınla ş tırması kapsamında bizlere destek olacaklardır.

12 DANIŞMA KURULU Farklı kurumlardan sorumlu olarak atadı ğ ımız ki ş ilerle, kendi iç denetimimizi sa ğ lamak ve projenin yürütülmesini kolayla ş tırmak anlamında dönemsel olarak toplantı düzenliyor ve rapor hazırlıyoruz.

13 Altı Nokta Körler Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi T:0212 -291 91 71 F:0212-291 81 44 M:altinoktaistanbul@gmail.com www.altinoktaistanbul.org Tüm Proje Yararlanıcılarına Başarılar, Kolaylıklar Dileriz. Öneri ve desteklerinizi bekleriz.


"İ STKA/2011/EN İ / 70 Altı Nokta Körler Derne ğ i İ stanbul Ş ubesi ‘’Gönül Gözüyle Görebilmek’’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları