Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE KOM İ SYONU 30 Kasım 2013. KOM İ SYON ÜYELER İ BA Ş KAN Muhammet SARAÇ / İ ZAYDA Ş A. Ş. ÜYELER Bora ERGENE / Ba ş kan Yard. /MÜPA Tarım ve Gıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE KOM İ SYONU 30 Kasım 2013. KOM İ SYON ÜYELER İ BA Ş KAN Muhammet SARAÇ / İ ZAYDA Ş A. Ş. ÜYELER Bora ERGENE / Ba ş kan Yard. /MÜPA Tarım ve Gıda."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE KOM İ SYONU 30 Kasım 2013

2 KOM İ SYON ÜYELER İ BA Ş KAN Muhammet SARAÇ / İ ZAYDA Ş A. Ş. ÜYELER Bora ERGENE / Ba ş kan Yard. /MÜPA Tarım ve Gıda San. A. Ş. Mustafa ÇOBAN / Raportör/ Sümerler Tekstil M. Kenan SELÇUK / Solventa ş A. Ş. Cahit A Ş KIN / Ova Elektrik A. Ş. Hayrettin ÇAYCI /Sarkuysan A. Ş. Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

3 YAPILAN TOPLANTI SAYISI VE GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR TOPLANTI SAYISI: 2 GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR: Kom ş u illerdeki Odaların ( İ stanbul Sanayi Odası gibi) benzer İ htisas Komisyonları ile irtibata geçilerek ortak çalı ş malar yapılması, Komisyon olarak yasal uygulama zorlukları ve bu konudaki problemler üzerinde çalı ş ılması, Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

4 YAPILAN TOPLANTI SAYISI VE GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR: Ş ahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Yönetmeli ğ i gözden geçirilirken Komisyon Üyelerinin de görü ş ünün alınması, Çevre etkisi anlamında halkın bilinçlendirilmesi için bir sosyal sorumluluk çalı ş ması yapılması, Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

5 YAPILAN TOPLANTI SAYISI VE GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR: KSO Çevre Platformu ile ortak projeler yürütülmesi, (Komisyon ve platformun tek çatı altında birle ş mesi görü ş üldü. Aralık ayında ortak bir toplantı organize edilmesi karara ba ğ landı.) Odavizyon Dergisinde yarım veya bir sayfa «Çevre Kö ş esi» adıyla bir bölüm ayrılması, Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

6 YAPILAN TOPLANTI SAYISI VE GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR GÖRÜ Ş ÜLEN KONULAR: Çevre konularında bilinçlendirme çalı ş malarına sanayicinin katkısı hakkında görü ş üldü. Bu konuda Dumlupınar Ortaokulu ile ortak bir proje yapılması, Hava Kirlili ğ i ve Gürültü konularında yayımlanan Yönetmeliklerdeki sınır de ğ erlerin gerçekte uygulanmasının zor oldu ğ u, konuları görü ş üldü. Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

7 Üyelerimizin çevre konusundaki problem ve sorunlarına yardımcı olunması, Tüm Meslek Komitelerinden çevre konusunda gelen görü ş, öneri ve sorunların tartı ş ılması, Çevre platformu ile ortak hareket edilmesi, konuları önerilmektedir. 2014 YILI PROGRAMINA ALINMASI İ Ç İ N ÖNER İ LER

8 Kocaeli Sanayi Odası 30 Kasım 2013 - Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı Operatörlere yönelik e ğ itimler düzenlenmesi (özellikle uygulamalı olarak atık i ş lemleri, arıtma tesisi i ş letilmesi vb. konularda), Odavizyon Dergisinde Çevre Kö ş esi olu ş turulması, Çevre konularında bilinçlendirme çalı ş maları kapsamında Dumlupınar Ortaokulu ile ortak bir proje yapılması, konuları önerilmektedir. 2014 YILI PROGRAMINA ALINMASI İ Ç İ N ÖNER İ LER

9 TE Ş EKKÜR EDER İ Z.


"ÇEVRE KOM İ SYONU 30 Kasım 2013. KOM İ SYON ÜYELER İ BA Ş KAN Muhammet SARAÇ / İ ZAYDA Ş A. Ş. ÜYELER Bora ERGENE / Ba ş kan Yard. /MÜPA Tarım ve Gıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları