Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi."— Sunum transkripti:

1

2 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi

3 Yeni Evrak Hazırlamaya Ba ş lıyoruz

4 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Evragı imzalayacak kullanıcılar Devlet Veritabanındaki Yazı ş ma Kurum Kodunuz Devlet Veritabanındaki Standart Dosya Planı Kodu ve Açıklaması Cevap Verilecek Son Tarihi Evrakla İ lgili Extra ÖzelliklerEvra ğ ın Detaylı Metin İ çeri ğ i

5 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Evrak Rotasının Olu ş turulması Evrak rotasında paraf ve imza yetkili kullanıcı ekleme ve listeleme

6 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi İ statisti ğ in Sütun Ba ş lı ğ ı Sütunların Veri Tipleri Eklenen Sütun Alanları Eklenen Sütunların Önizlemesi

7 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Okul Türlerin Belirlenmesi Evra ğ ın Gidece ğ i Kurumların Seçimi Evrak Da ğ ıtım Metninin Otomatik Olu ş turulması Evra ğ ın Olu ş turulması Ve Gönderim A ş aması

8 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Hazırlanan Evra ğ ın Resmi Yazı ş ma Kurallarına Göre Otomatik Olu ş turulması Evra ğ ın Kullanıcılar Tarafından İ mzalanıp Gönderilmesi

9 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi İ mza bekleyen evrak sayıları Evra ğ ın imzalanması ve gönderilmesi

10 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Evra ğ ın kaç kuruma gönderildi ğ i Gönderilen kurumlar listesi Evra ğ ın detayları

11 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Kuruma gelen yeni evraklar Yeni gelen evraklar sayısı

12 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Gelen Evra ğ ın Kim Tarafından Hazırlanıp İ mzalandı ğ ı Bölüm.

13 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Kurumdaki Evrak Kullanıcıları Havale edilen gere ğ i ve bilgisi olan kullanıcılar.

14 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi istatistik bilgi formuna verilerin giri ş i İ statistik verilerinin önizlemesi

15 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Kurumlardan gelen istatistik bilgi formlarının toplanması Toplanan bilgi formlarının grafik rapor olu ş turulma kriterleri

16 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Grafik Türleri Grafik hesaplama kriterleri Bilgi form grafik önizlemesi

17 Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi Evrak defter raporu

18


"Doküman Yönetimi Yazı ş ma ve İ statistik Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları