Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK"— Sunum transkripti:

1 HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK
Başarınız için yanınızdayız...

2 HAKKIMIZDA Firmamız 2011 yılında Elazığ’da kurulmuş olup genç mühendis kadrosu ile danısmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda tarafsız yol gösterici rolüyle tecrübelerini aktarmakla birlikte, verilen hizmetin verimliliğini ve günlük hayata entegrasyonundaki basarısını HTÇ Danısmanlık garantisi altında sunar. Başarınız için yanınızdayız...

3 HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK
MİSYON VİZYON Türkiye’de profesyonel iş anlayışının yerleşmesi için ihtiyaç duyulan tartışma ve bilgi paylaşımı platformları yaratmak. Bilgi, iletişim, Yönetim, Mühendislik, Eğitim, Danışmanlık konularında optimum alternatifler sunan, seçilen alternatifin hizmetini kullanım ömrü boyunca denetleyen, çözüm ortaklığı konusunda koşulsuz güvenle danışılan kurum kimliğimizi korumak. Başarınız için yanınızdayız...

4 Htç, müşterilerine değer katar…
Görevimiz değer yaratmaktır En önemli varlığımız adımıza duyulan güvendir İşimizin garantisi, çalışanımızın kalitesidir Geleceğimizin güvencesi, sürekli öğrenme tutkumuzdur Yaşam kalitesini yükseltmede bilim ve teknolojiden yararlanırız Hayal gücünün, yaratıcılık ve atılımın temeli olduğuna inanırız Htç, müşterilerine değer katar…

5 Yönetim ve Değişim Danışmanlığı Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır

6 HTÇ, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ…
Yönetim ve Değişim Danışmanlığı, Kurumların Stratejik ve Organizasyonel yapılanma süreçleri ve iş yapma yöntemleri çerçevesinde yaşanan sorunların çözülmesi ve sistemlerin oluşumu için destek olmak amacını taşımaktadır… HTÇ, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ…

7 Kalite Mühendisliği Ve Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi
Üretim Yönetimi Kalite Mühendisliği Ve Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Performans Yönetimi Proje Yönetimi Stratejik Teknoloji Yönetimi HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI…

8 İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Pazarlama Yönetimi
Ar-Ge Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Pazarlama Yönetimi Bilgi sistemleri tasarımı Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi Mühendislikte Uygulamalı İstatistik HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI…

9 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
ÜRETİM YÖNETİMİ KALİTE MÜHENDİSLİĞİ VE YÖNETİMİ Üretim yönetiminin Esasları, Üretim sistemleri, Ürün tasarımı, Proses tasarımı, Montaj hatları, Transfer hatları, Esnek üretim sistemleri, Atelye tipi üretim, Tam zamanında üretim, Üretim sistemlerinde karar verme süreci. Üretim planlama süreci, Proses seçimi, Kapasite planlama, Talep tahminleri, Toplu planlama, Kaynak çizelgeleme, Çizelgeleme algoritmaları ve kuralları, Üretim Kaynakları Planlama (MRP II), İşletme Kaynakları Planlama (ERP), Tam zamanında üretim (JIT). Toplam Kalite Yönetimi felsefesi; İstatistiksel kalite kontrol; Ürün ve hizmet tasarımında kalite mühendisliği, Kalite Fonksiyonları Yükleme (QFD) yaklaşımı; Taguchi kalite mühendisliği felsefesi; ISO 9000 Kalite Standartları.

10 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PERFORMANS YÖNETİMİ Hammadde temininde bitmiş ürün dağıtımına bütün sürecin incelenmesi; tedarik zincirlerinin tasarımı ve kontrolü; envanter yönetimi; üretim lojistiği kavramları; dağıtım stratejileri; bilgi paylaşımı, koordinasyon ve karar destek araçları; tedarik zinciri yazılımlarının incelenmesi. Performans ölçütlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, Performans yönetimi ve motivasyon ilişkisi, Bireysel, grup ve organizasyonel performans ölçümü, Performansa dayalı kariyer yönetimi, Performans esaslı teşvik sistemleri, Uygulama örnekleri

11 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
PROJE YÖNETİMİ STRATEJİK TEKNOLOJİ YÖNETİMİ projelerinin sınıflandırılması, proje yöneticisi, proje takımı, proje organizasyonu, pazarlıklar ve anlaşmazlıkların çözümü, projelerin bütçelendirilmesi (maliyet tahmini ve teklif hazırlama), proje çizelgeleme ve kontrolü, kaynak dağıtımı, malzeme dağıtımı ve lojistik, projelerde insan kaynaklarının yönetimi, bilgisayar destekli proje yönetimi sistemleri, proje sonuçlandırma ve tetkiki, örnek uygulamalar. Çok operasyonlu firmalarda teknolojik değişimlerin planlanması; yeni teknolojilerin analizi ve firma stratejisiyle bütünleştirilmesi; yeni teknolojilerin yeni ürün ve hizmet üretiminde uygulanması, teknolojik değişimlerin ekonomik etkilerinin öngörülmesi, teknolojik değişimlerin öngörümü ve araştırmaların planlanması.

12 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
AR-GE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Ar-Ge tanımı, Teknoloji tanımı, kavramları ve teknoloji yönetimi terminolojisi, teknoloji ve endüstri yapısı, otomasyon yönetimi, rekabet stratejileri, Teknolojiinin üretilmesi, teknolojinin elde edilmesi, teknoloji transferi, teknoloji tahmin yöntemleri, Ar- Ge de kullanılan çeşitli yöntemler, AR-GE politikaları, AR-GE için stratejik planlama, proje geliştirme, bir AR-GE projesi için teklif hazırlama ve geliştirme, proje yönetimi, takım oluşturma, teknoloji haritasının oluşturulması, İmalat sektöründe Ar-Ge uyulmalrına örnekler  Karar verme, iletişim, örgütsel etkinlik, Zaman yönetimi, Stres yönetimi, Çatışma ve kriz yönetimi, Uzlaşma sanatı, Örgütsel sosyalizasyon, kütür vb., Kariyer planlama, Kendini geliştirme, Özgeçmiş ve dilekçe hazırlama, Tavırlar, katılımlar, değerler, semboller ve önemi, Grup davranışları, Performans değerlendirme, Örgütlerde eğitim, İş güvenliği.

13 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI Teknoloji bazlı firmalarda pazarlamanın genel fonksiyonu- burada özellikle endüstriyel ürünler vurgulanmaktadır. Pazarlama stratejisinin genel değerlendirilmesi. Ürün stratejisi (buna fiyat politikası, promosyon, ürün miksi, satış ve dağıtım kararları dahil) üzerine çalışmalar; olay çalışmaları. Yönetim, bilgi ve sistem kavramları, Bilgisayar yapısı (donanım ve yazılım), Sistem ömrü döngüsü (SLC), SLC araç ve teknikleri, bilgi tabanı kavramı, Bilgi tabanı yönetim sistemi (DBMS) ve uygulamaları, Bilgi iletişimi.

14 HTÇ, EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ
MALİYET ANALİZİ MÜHENDİSLİKTE UYGULAMALI İSTATİSTİK Maliyet faktörleri; maliyetlerin muhasebeleştirilmesi; faaliyet bazlı maliyetlendirme; faiz/zaman-para ilişkileri; yatırım alternatiflerinin karşılaştırılması; finansal analiz ve planlama teknikleri; mühendislik projelerinin finans yöntemleri; sermaye bütçeleme/portföy analizi; amortisman/gelir vergisi/enflasyon; başa baş/duyarlılık/risk analizleri; örnek vakıa analizleri Mühendisler için temel istatistiksel kavramlar, normal dağılım, hipotez testleri, örnekleme yöntemleri, işletme performans verilerinin istatistiksel analizi, istatistik paket programlarının kullanımı, ürün ve süreç tasarımında deneysel tasarım, kalite mühendisliği için Taguchi yöntemleri.

15 HTÇ, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ…
Zemin Etüdü Kuyu ve Çed Raporu Su Sondajı Baraj-Tünel Enjeksiyonları Jeolojik-Jeoteknik Etüdler Maden Arama HTÇ, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ…

16 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

17 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

18


"HTÇ DANIŞMANLIK-EĞİTİM VE MÜHENDİSLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları