Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM"— Sunum transkripti:

1

2 PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM

3 NELER KONUŞACAĞIZ Program Yönetimi Proje Yönetimi Yönetişim

4 ÖNCE TANIMLAR PROJE: Özgün ürün, hizmet veya sonuç yaratmak amacıyla ortaya konulan geçici çaba. PROGRAM: Tek tek yönetilmesinden daha fazla fayda sağlanması amacıyla, kontrol ve koordine edilerek yönetilen birbirleri ile ilgili projeler topluluğu. PORTFÖY: Faaliyetlerin etkin yönetilerek stratejik iş hedeflerine ulaşmak amacıyla, projeler, programlar ve diğer işlerin bir araya getirilmesi. Portföy içerisindeki proje veya programların birbirleri ile bağlantılı ve ilgili olması her zaman gerekmeyebilir.

5 BAĞLANTILAR FAYDA(LAR) Vizyon HEDEF(LER) Operasyonlar Misyon
Kurumsal Stratejiler ve Hedefler Program Planlama ve Yönetimi Portföy Planlama ve Yönetimi Operasyonlar Proje Yönetimi Kurumsal Kaynaklar Vizyon FAYDA(LAR) HEDEF(LER)

6 BAĞLANTILAR PORTFÖY PROGRAM PROJE OPERASYON

7 PROJELER DÜNYASI İŞ DÜNYASI
BAĞLANTILAR İŞ DÜNYASI Portföy Yönetimi İş Stratejileri Program Yönetimi Yönetişim Proje Yönetimi

8 NEDİR - NE DEĞİLDİR? Büyük çaplı projeleri ≠ Program = Σ Alt projeler
Devlet tarafından desteklenen sosyal programlar ≠ Program Yönetimi Program yönetimi ile, bireysel projelerden beklenen tek tek faydaların bütünleştirilmesi sağlanabilir. Bir Programın içerisindeki tüm projeler ortak bir amaç doğrultusunda ilişkilidir. Projeler farklı amaçlara sahip ve yalnızca ortak finansman, teknoloji, paydaşlar veya kaynaklar a bağlı ise bunları bir Portföy altına toplama daha uygun olur.

9 NEDİR - NE DEĞİLDİR? Portföy; örgütün yürütülen projelerinin, seçildiği zamanki örgüt hedeflerini yansıtan, bir fotoğrafıdır. Portföy; örgütün, amaç, yön ve ilerlemesinin belirlenmesinde kullanılan en güvenilir ölçütlerden biridir. Yatırım kararları buna göre yapılır, kaynaklar buna göre önceliklendirilir ve ayrılır. Örgütün stratejisine uymayan portföy bileşenleri onaylanmaz.

10 Program Yönetimi Süreçleri
PROGRAM – PROJE İLİŞKİLERİ Program Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Süreçleri Proje Başlatma Planlama Uygulama İzleme ve Kontrol Kapanış Program Hedefleri Faydalar Yönetim Yaklaşımı Proje Riskleri Değişiklik Talebi Anahat Değişiklikleri Sorunlar

11 PROGRM YÖNETİMİ PROGRAM YÖNETİMİ, stratejik amaç ve yararlarını elde etmek için bir programın merkezi koordinasyon ile yönetimidir. Program hedeflerine ulaşmak için birden fazla projenin uyumlu yürütülmesini ve entegre maliyet, zaman ve çabanın optimize edilmesini sağlar.   Program Yönetiminde, bileşenler arasındaki bağlantıların entegre edilmesi, izlenmesi ve kontrolü önemlidir: Bileşenlerin, işlerin veya süreç sonuçlarının koordinesi Dahili programlarda birkaç projeyi etkileyen kaynak kısıtları / çatışmalarının çözümü Birden çok bileşene etki eden risklerin yönetilmesi Örgütsel / Stratejik yön belirleme Problemlerin ve kapsam / maliyet / takvim / kalite değişikliklerinin ortak yönetişim ile çözümlenmesi Program yönetimi süreçlerinin uyarlanması.  

12 ProgramIn başlangIcInda
PROGRAM YÖNETİMİ Program Yönetimi; ilintili projeleri, stratejik fayda, koordineli planlama, karmaşık bağlantılar, ve teslimat kalemi entegrasyonu gibi ana faktörleri dikkate alarak yönetmek için gerekli çerçeveyi sağlar. Program Yöneticisi projelerdeki çabayı koordine eder ancak, projeyi doğrudan yönetmez. ProgramIn başlangIcInda Sonrakİ aşamalarda Program Projeler (Bileşenler) Projeler (Bileşenler) Program Bilgi Bilgi

13 YÖNETİŞİM Program ömür döngüsünün ayrı bir süreci olmamakla birlikte yönetişim, tüm süreçlere yayılmıştır. Program Yönetişimi, programın ilerlemesini ve faydaların bileşenlerden koordineli sağlandığını genel olarak izler. Program yönetişimi, risklerin, paydaşların, faydaların, kaynakların ve kalitenin yönetilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, uygun örgüt alt yapısı, politika ve süreçlerin oluşturularak, resmi program gözden geçirme toplantıları ile program çıktılarına destek olur.

14 YÖNETİŞİM Programların genel izleme yaklaşımı, ilerlemelerin önceden belirlenmiş kilometre taşlarında (örn. süreç gözden geçirmeleri) izlenmesidir. Özellikle yeni ürün geliştirme programlarında ortak olan bu yaklaşım, stratejik uygunluğun, yatırım kararlarının, fırsat ve tehditlerin izleme ve kontrolü, fayda değerlendirmesi ve genel olarak programın çıktılarının izlenmesinde kullanılır.

15 YÖNETİŞİM Program Yönetişimi Program Ömür Döngüsü G1 G2 G3 G4
Fizibilite ve Yönetişim Modelinin Belirlenmesi Programın Başlatılması Programın Planlanması Program Faydalarının Sağlanması Programın Kapatılması G1 G2 G3 G4 Program Ömür Döngüsü Program Yönetişimi

16 SÜREÇLER / ARAÇLAR / METRİKLER
YÖNETİŞİM ÖRGÜTSEL YÖNETİŞİM STRATEJİK PLANLAMA PROJELERLE YÖNETİM OPERASYONLARIN YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ PROGRAM YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİ SÜREÇLER / ARAÇLAR / METRİKLER

17 TEŞEKKÜR EDERİM B. Fırat DENGİZ bfdengiz@tai.com.tr bfdengiz@gmail.com
+90 (312) x 2197 +90 (532) Linkedin


"PROGRAM – PROJE YÖNETİMİ YÖNETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları