Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA"— Sunum transkripti:

1 Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA
İŞ PLANI Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA

2 Yarını inşa etmeyen, bugünü elinden kaçıracaktır.
PLANLAMA ? ? ? ? Neden Planlama? ? ? ? ? Yarını inşa etmeyen, bugünü elinden kaçıracaktır.

3 İşimizin geleceğinin yeniden planlanmasıdır.
İŞ PLANI Yeni iş fikrinin planlamasıdır İşimizin geleceğinin yeniden planlanmasıdır. veya ? Ne? Nasıl? ? ? ? ? ? ?

4 İş planı hazırlayacak kadar vaktim yok!
İŞ PLANI İş planı hazırlayacak kadar vaktim yok!

5 İŞ PLANININ YARARLARI Yapılması düşünülen iş ile ilgili tüm unsurların analiz edilip, belirsizlikler durumunda etkin stratejiler hazırlanmasını sağlar. İşletmenin eleştirel ve objektif bir bakış açısı ile görülmesini sağlar. İşletmenin başarısı için yapılacak ekonomik ve finansal varsayımların oluşturulmasını sağlar. İşletme stratejilerinin incelenmesini sağlar. Amaçların değerlendirilebilmesi için, varsayımlar ve sonuçların karşılaştırılması konusunda ölçütler oluşturur. Pazar potansiyeli ve pazar payları hakkında bilgi verir. İşletmenin ihtiyacı olan nakit / sermaye ihtiyacını belirler.

6 İŞ PLANI KİMLER İÇİN HAZIRLANIR?
Finansman Kaynakları (Bankalar, Risk Sermayesi Kurumları, Kredi Garanti Kurumu, Eximbank) Olası Ortaklar (Amcalar, aile, sermayedarlar gibi) Destek Sağlayanlar (KOSGEB, BEBKA, TÜBİTAK, AB fonları gibi) İşletme Sahibi / Girişimci (kendiniz için!)

7 İŞLETME SAHİBİ / GİRİŞİMCİ İÇİN
İş planı; iş fikrimizin işletmeye dönüşmesinde kullanacağımız ve işimizin önemli unsurlarını organize edebileceğimiz, mantıklı ve gerçekçi olarak değerlendirebileceğimiz bir el kitabı olmalıdır. Bu amaçla; Amaçları tanımlamak, belirlemek Güncelleştirmek, yenilemek, Ölçümlemek ve değerlendirmek İşletmeye değer belirleyebilmek iş planının kapsamı içindedir.

8 İŞ PLANI HAZIRLAMA Mini İş Planı Çalışma Planı Sunum Planı
(Ön fikir vermek için, herhangi bir iş amacıyla kullanılmadan önce) Çalışma Planı (Her an elimizin altında, paydaşlarımız, üst kademe yöneticilerimiz için) Sunum Planı (Finansman kaynakları, destekler, ve muhtemel yatırımcılar için, en iyi sunum teknikleri ile cilalanmış) Bilgisayardaki İş Planı (Kendimiz için, karalama kağıtları, tutarsız düşünceler, alternatifler, çıkış planları, en stratejik kararlar için)

9 İŞ PLANI HAZIRLAMA İş Planı Hazırlama Kısa ve öz olmalıdır.
Anahtar noktalar ortaya koyulmalıdır. Organize/birbirini tamamlar olmalıdır. Gelecekle uyumlu olmalıdır. Abartı, yanlış bilgi ve bilimsel veriye dayanmayan bilgi içermemelidir. Risklere açıklık getirmelidir. Hedef pazar ve dilimleri net olarak belirlenmelidir.

10 İŞ PLANI HAZIRLAMA İş Planı Hazırlama Süreçleri
İş planını planla, amacını tanımla İş planı kapsamını tanımla Gerekli bilgileri tanımla ve topla Zaman planını hazırla, hedef günler belirle Kritik kararları belirle ve karar ver Gerekli hesaplamaları yap İş planı yazımına başla Yardım ve destek kaynaklarını belirle, katılım sağla Hukuk Finansman / vergi Pazarlama

11 İŞ PLANI HAZIRLAMA İş Planı İçeriği İş planı özeti İşletme bilgileri
İşletme sahibi girişimcinin (girişimcilerin) tanıtımı       İşletmenin strateji ve hedefleri İşletmenin yasal yapısı ve ortaklar   Ürün / hizmet bilgileri   İş fikrinin piyasa ve talep yapısının araştırılması İş planının uygulamaya sokulması izlenmesi ve güncellenmesi  

12 İŞ PLANI HAZIRLAMA İşletmenin pazarlama planının geliştirilmesi
Temel üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması ve üretim planının geliştirilmesi     Örgütlenme ve yönetim süreçlerinin araştırılması ve yönetim planının geliştirilmesi    İşletmenin finansman yapısının araştırılması ve tahmini finansal tabloların hazırlanması İş planının uygulamaya sokulması izlenmesi ve güncellenmesi  

13 İŞ PLANI NEDİR?  İŞ PLANI: Girişimcilerin karşı karşıya oldukları; "yeni iş kurma ya da işletme geliştirme süreçlerini" çok çeşitli araştırma, değerlendirme, planlama, karar verme ve uygulama aktivitelerinin doküman haline getirilmesidir.

14 İŞ PLANI ÖZETİ İşletmenin kısa tanıtımı Ürün/hizmetlerin kısa tarifi
İş planın hazırlanma nedenleri ve gelişim hedefleri     

15 İŞLETME BİLGİLERİ İşletmenin kuruluş dönemi bilgileri
İşletmenin kuruluşundan bugüne yaşadığı gelişmeler  İşletmenin bugünkü durumu    İşletmenin gelecek planları ve beklentileri 

16 İŞLETME SAHİBİ GİRİŞİMCİNİN (GİRİŞİMCİLERİN) TANITIMI

17 İŞLETMENİN STRATEJİ VE HEDEFLERİ
İşletmenin vizyonu        İşletmenin misyonu       İşletmenin kısa dönemli hedefleri          İşletmenin orta dönemli hedefleri         İşletmenin uzun dönemli hedefleri      

18 İŞLETMENİN YASAL YAPISI VE ORTAKLAR

19 ÜRÜN / HİZMET BİLGİLERİ
Ürün/hizmetin genel tanımı ve ilgili standartlar              Ürün/hizmet kimler tarafından, hangi alanlarda kullanılır          Ürün/hizmetin rekabet özellikleri ve teknoloji / pazar gelişmelerine göre gelecekteki durumu           

20 İŞ FİKRİNİN PİYASA VE TALEP YAPISININ ARAŞTIRILMASI
Sektörel özellikleri          İşletmenin ilişkide olduğu piyasalar ve genel özellikleri Ürün ya da hizmetlerin müşteri kitlesi ve  talebin özellikleri        Ürün ve hizmetlerin sunumunu yapan diğer firmalar ve rekabet ortamı               Ürün ve hizmetlerin hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak temel özellikler

21 İŞLETMENİN PAZARLAMA PLANININ GELİŞTİRİLMESİ
Satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedefler          Rekabete yönelik önlemler       İşletmenin tahmini satış planı   Ürün ya da hizmetlerinizin satış bedelleri            Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye ulaştırma metotları            Ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye tanıtma metotları               İşletmeniz için yapacağınız pazarlama çalışmalarının aktivite planı         

22 TEMEL ÜRETİM VE HİZMET SÜREÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ÜRETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ    
Ürün ya da hizmet üretiminin iş akışı    Makine ekipman ihtiyacı              Üretim girdilerinin türleri, miktarları ve özellikleri            Ürün ya da hizmet üretimi için gerekli işgücünün nicelik ve nitelikleri     Yerleşim yeri seçimi ve işyeri özellikleri    

23 ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM SÜREÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE YÖNETİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ   

24 İŞLETMENİN FİNANSMAN YAPISININ ARAŞTIRILMASI VE TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI   
İşletmenin mevcut finansman özelliklerinin incelenmesi             İş fikrinin başlangıç yatırım ihtiyacının araştırılması           İşletme giderleri ve işletme sermayesinin belirlenmesi               Toplam yatırım ihtiyacının ve finansman kaynaklarının araştırılması       Kredi geri ödemesi hesaplaması            Finansal hareketlerin ve işletme karlılığının araştırılması            

25 İŞ PLANININ UYGULAMAYA SOKULMASI İZLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ
İŞLETMENİN YASAL YAPISI VE ORTAKLAR   İŞ PLANININ UYGULAMAYA SOKULMASI İZLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ  

26 “Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.”

27 Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA
TEŞEKKÜRLER Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA


"Fatih Tuncer HATUNOĞLU İletişim Yazılım Genel Müdürü Mart, 2013 BURSA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları