Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çark-ı Sosyal Oyunu Sorular Mehmet Kuraz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çark-ı Sosyal Oyunu Sorular Mehmet Kuraz"— Sunum transkripti:

1 Çark-ı Sosyal Oyunu www.sosyalbilgiler.biz Sorular Mehmet Kuraz
Öğretmenimizin katkıları ile hazırlanmıştır

2 Bol Şanslar Erkan İSANMAZ

3 50 45 25 15 100 55 75 10 65 PUAN PUANLAR YARIŞMACILAR ÇEVİR Soru Puan

4 Çark-ı Sosyal Soru Tablosu
1 6 11 16 21 26 2 2 7 12 17 22 27 3 8 13 18 23 28 4 9 14 19 24 29 5 10 15 20 25 30 Puan Durumu

5 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 14 15 26 24 27 28 30 29 22 23 17 16 19 18 20 21 CEVAP Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde, devlet işleri “kurultay” denilen mecliste görüşülürdü. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin varlığına kanıttır? A) Demokratik uygulamalar olduğuna B) Mutlakıyet yönetiminin olduğuna C) Bağımsız yaşama düşüncesinin olduğuna D) Gelenek ve göreneklerin uygulandığına.

6 A PUAN TABLOSU

7 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Arap üstünlüğü düşüncesi sona ermiştir. Türkler önemli görevlere getirilmiştir. Yukarıdaki olaylar aşağıdaki devletlerden hangisi zamanında gerçekleşmiştir? A) Emeviler B) Abbasiler C) Karahanlılar D) Uygurlar

8 B PUAN TABLOSU

9 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Talas Savaşı’nın sonunda; İslam, Türkler arasında hızla yayıldı. Türkler, Abbasi Devleti’nde çeşitli görevlere getirildi. Türk–İslam kültürünün karışmasıyla yeni bir kültür oluştu. Buna göre Talas Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türklerin İslam dünyasında lider olmalarını sağlamıştır. B)Bu savaşla Türk – İslam Tarihi başlamıştır. C)Bu savaşla Arap – İslam devletleri yıkılmıştır. D)İslam mimarisinin gelişmesi sağlanmıştır.

10 B PUAN TABLOSU

11 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Talas Savaşı sonunda kâğıdın ve kâğıt yapım tekniğinin batıya taşınması, dünyayı en çok hangi alanda etkilemiştir? A) Endüstri B) Ekonomi C) Askerlik D) Kültür

12 D PUAN TABLOSU

13 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İlk Türk devletlerinin göçebe yaşam sürmeleri, aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini engellemiştir? A) Ticaretin B) Ekonominin C) Mimarinin D) Askerliğin

14 C PUAN TABLOSU

15 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Malazgirt Savaşı aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir? A) 1171 B) 1071 C) 1077 D) 1176

16 B PUAN TABLOSU

17 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde görülen göçlerin en önemli nedenidir? A) Atın evcilleştirilmesi B) Türk beylerinin macera hevesleri C) Ekonomik sıkıntılar D) Tekerleğin bulunması

18 C PUAN TABLOSU

19 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İslam öncesinde Arapların yaşantısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticaret önemli gelir kaynağıdır. B) Mekke kutsal şehir olma özelliği taşır. C) Bilimsel faaliyetler vardır. D) Kan davaları görülür.

20 C PUAN TABLOSU

21 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İslamiyet öncesinde Türk devletleri ile Çin sürekli mücadele halinde olmuşlardır. Türk devletlerinin bu mücadelesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmek B)Çin’in kültürünü almak C)Çin halkını Türkleştirmek DÇin topraklarına yerleşmek

22 A PUAN TABLOSU

23 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 14 15 26 24 27 28 30 29 22 23 17 16 19 18 20 21 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi, sadece Dört Halife Dönemine ait bir özelliktir? A) Yöneticilerin seçimle belirlenmesi B) Yöneticilere halife denmesi C) İslam’ın yayılması D) Dinde aykırılıkların yaşanması

24 A PUAN TABLOSU

25 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde en çok benimsenen dindir? A) Gök Tanrı B) Maniheizm C) İslamiyet D) Musevilik

26 A PUAN TABLOSU

27 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Uygurlara kadar tapınak türü binalara rastlanmazdı. Yine bu dönemde hapis cezaları yoktu. Bunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Tapınak yapmayı bilmemeleri B) Göçebe hayat yaşamaları C) Ülkelerde suç işlenmemesi D) İnşaat yapmayı sevmemeleri

28 B PUAN TABLOSU

29 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Orta Asya Hunlarının kuzey kolunun batıya doğru göç etmesi ile başlayan ve tüm dünyayı etkileyen olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Hun Göçü B) Sanayi Devrimi C) Kavimler Göçü D) Fransız İhtilali

30 C PUAN TABLOSU

31 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdakilerden hangisi bir Türk destanı değildir? A) Ergenekon Destanı B) Türeyiş Destanı C) Oğuz Kağan Destanı D) İlyada Destanı

32 D PUAN TABLOSU

33 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İslamiyet öncesi Türk devletlerinde taşınabilir malzemeler yaygınken, Uygurlarla birlikte tapınak ve saray anlayışının ilerlediği görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Ekonomik açıdan zenginleşilmesiyle B) Çin’e komşu olunmasıyla C) Yerleşik hayata geçilmesiyle D) Ticaretin gelişmesiyle

34 C PUAN TABLOSU

35 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilinen ilk Türk devletidir. B) Çin’e seferler yapmışlardır. C) Anadolu’ya seferler yapmışlardır. D) Onlu sistemi kullanmışlardır.

36 C PUAN TABLOSU

37 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Müslümanların imzalamış olduğu ilk barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? A) Uhut Antlaşması B) Mute Antlaşması C) Hendek Antlaşması D) Hudeybiye Antlaşması

38 D PUAN TABLOSU

39 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 20 19 CEVAP Cemel (Deve) Olayı Hakem olayı Sıffın Savaşı Yukarıdaki olaylar hangi halife zamanında olmuştur? A) Hz. Ali B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ömer D) Hz. Osman

40 A PUAN TABLOSU

41 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Tıp ve felsefe alanında tüm dünyada tanınan Türk – İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaşgarlı Mahmut B) Biruni C) Farabi D) İbn-i Sina

42 D PUAN TABLOSU

43 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Tarihte bilinen ilk Türk alfabesi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kırgızlar B) Uygurlar C) Göktürkler D) Tatarlar

44 C PUAN TABLOSU

45 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammet Dönemi’nde gerçekleşmiştir? A) İspanya’nın fethi B) Mekke’nin fethi C) Türklerin İslamiyet’i kabulü D) Sıffın Savaşı

46 B PUAN TABLOSU

47 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Bizanslılar ile Selçuklular arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Pasinler Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Talas Savaşı D) Miryakefalon Savaşı

48 A PUAN TABLOSU

49 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Ali Şir Nevai’nin Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran eseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Divan-ı Lügati’t Türk B) Babürname C) Muhakemetü’l Lügateyn D) Taç Mahal

50 C PUAN TABLOSU

51 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Hun askerleri savaşlarda ok ve yay gibi hafif silahları tercih etmiş, ağır silahları fazlaca kullanmamışlardır. Hanlarla ilgili bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Orduda paralı asker olmaması Askeri masrafların azaltılması Ordunun atlı askerlerden oluşması Çin ordusunun örnek alınması

52 C PUAN TABLOSU

53 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bilgi Hunlarla ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisini göstermektedir? Çinlilerle ilişki içinde olduğunu Şehirler kurduğunu Hukuk kurallarına önem verdiğini Çin topraklarına yerleştiğini

54 A PUAN TABLOSU

55 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Kök Türklerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi göçebe hayat tarzının bir sonucu değildir? Yazılı kültürün gelişmemesi Ticaretle uğraşılması Şehirleşme düşüncesinin olmaması Hayvancılıkla ilgilenilmesi

56 B PUAN TABLOSU

57 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Dünyadaki tüm Müslümanlar için kutsal olan Kâbe aşağıdaki şehirlerden hangisindedir? A) Medine B) Mekke C) Cidde D) Taif

58 B PUAN TABLOSU

59 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İlk Türk devletlerinde “Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı yaygındı. Bu anlayış, Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? A) Savaşçı özellik kazanmalarına B) Yerleşik hayata geçmelerine C) Tarımla uğraşmalarına D) Kısa sürede yıkılmalarına

60 D PUAN TABLOSU

61 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Arapların İslamiyet’ten önceki yaşayışlarını yansıtmamaktadır? A) Kadın ve erkek eşitliği yoktu. B) Kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. C) Tek tanrı inancı vardı. D) Siyasi birlik yoktu.

62 C PUAN TABLOSU

63 25 9 8 10 11 13 12 7 6 2 1 3 4 5 30 14 24 15 26 27 29 28 22 23 21 16 18 17 19 20 CEVAP İpek Yolu, aşağıdaki ülkelerden hangisinin topraklarından geçmez? A) İran B) Mısır C) Çin D) Türkmenistan

64 B PUAN TABLOSU


"Çark-ı Sosyal Oyunu Sorular Mehmet Kuraz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları