Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri"— Sunum transkripti:

1 HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri

2 Hz.Muhammed dönemi. Hicretin önemi. Medine dönemi. Bedir savaşının sonuçları. .Uhud savaşı Hendek savaşının sonuçları. Hudeybiye antlaşması. Hayberin fethi. Tebük savaşı. Dört halife dönemi. Dış olaylar HZ. Ömer dönemi. İç olaylar. Hz. Osman dönemi. Fetihler. Hz.Ali . Hakem olayı sonunda.

3 A İslamiyetin doğuşu ve Mekke dönemi
Hz. Muhammed Dönemi A İslamiyetin doğuşu ve Mekke dönemi Hz. Muhammed Mekkenin en ileri gelen ailesi olan haşimoğullarından abdullahın oğludur.kendisine herkes çok güvendiği için emin lakabı takılmıştır.25yaşına geldiğinde hz. Hatice ile evlendi40 yaşına geldiğinde hira dağında iken kendisine ilk vahiy geldi.

4 HİCRETİN ÖNEMİ İslamiyet daha kolay yayılma imkanı buldu
islamiyet bir devlet haline geldi medineli yahudiler ile bir anlaşma imzalandı Hz. Muhammed dini lider olarak ortaya çiktı islam devletinin temelleri atıldı.

5 B. Medine dönemi Hz. Muhammed in medineye hicreti başlayarak vefatına kadar geçen dönemdir. İslamiyet medinede daha hızlı yayılma göstermiş kısa zamanda müslümanlar büyük güç haline gelmişlerdir.

6 İslam’ın burda çabuk yayılmasında:
A . Akabe biatlarının etkisi B. Medinelilerin evs ve hazreç arasındaki mücadeleyi sona erdirmek istemesi C. Medinelilerin tek anlayışını yahudi ve hristiyanlardan öğrenmeleri.

7 Bedir Savaşının sonuçları
Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır. Mekke şehir devletinin prestiji sarsılmıştır. İslamiyet siyasi ve dini olarak daha güvenli bir ortama kavuşmuştur.

8 UHUD SAVAŞI Bedir savaşında perişan olan Mekkeliler bu yenilginin acısını çıkarmak için ebusüfyan komutasında Medineye yürüdüler.

9 UHUD SAVAŞI Savaş başlarında kureyş ordusu bozuldu. Bu durumu gören okçular yerlerini terk ettiler.Halid Bin Velid saldırıya geçerek İslam ordusunu iki ateş arasında bıraktı

10 HENDEK SAVAŞI (627) Medinelilerin son savunma savaşıdır.
Mekkeliler bu savaştan sonra müslümanları yok edemeyeceklerini anladılar. Mekkelilere yardım ettikleri gerekçesiyle bütün yahudiler medine dışına sürüldü. ÖNEMİ:Hendek savaşı mekkelilerin son saldırı savaşıdır.

11 HUDEYBİYE ANTLAŞMASI(628)
O yıl hac yapılmayacak.Bir sonraki yıl hac yapılabilecek. Müslüman olan mekkeliler medineye alınmayacak,fakat mekkeye gidenler alınacak. Her iki taraf birbiriyle on savaşmayacak.

12 HAYBERİN FETHİ(629) MUTE SAVAŞI(629) HUNEYN SAVAŞI(630)
Şam ticaret yollarının güvenliği sağlandı. MUTE SAVAŞI(629) Bizans ile yapılan ilk savaştır HUNEYN SAVAŞI(630) TAİF KUŞATMASI(630)

13 TEBÜK SAVAŞI (631) Gassaniler müslüman oldular. Bu sefer arap yarımadasında siyasal birliğin siyasal birliğin sağlandığını gösterir Hz. Muhammedin son seferidir.

14 DÖRT HALİFE DÖNEMİ ( )

15 Hz. Ebubekir dönemi (632-634) İç olaylar:
Hz. Muhammed öldükten sonra zekat vermeyen ve dinden dönenler ile mücadele edildi ve düzen sağlandı. Yalancı Peygamberler ortadan kaldırıldı. Kuran’ı Kerim kitap haline getirildi,

16 Hz. Ebubekir dönemi (632-634) Dış Olaylar:
Hz. Muhammedin gönderemediği ordu Suriye ye gönderildi. Bu seferle arap yarımadasında ilk fetih yapıldı. Yermük savaşıyla Bizans’ ın Suriye de ümidi kalmadı.

17 Hz. Ömer Dönemi ( ) Ecnadin savaşıyla Suriye fethedilmiş; ilk kez Anadolu ya komşu olunmuştur. Kudüs ve Filistin alınmıştır. Müslümanlar ilk kez Afrika kıtasında fetihlere başlamıştır. İslam orduları ilk kez farklı kültürle karşılaşmışlardır.

18 Hz. Ömer Dönemi (634-644) Sasaniler ortadan kaldırıldı.
İslam ordusu İran da Sasaniler le Suriye de ve mısırda Bizans ile Kuzey Afrika da ise berberilerle savaşmıştır.

19 Hz. Ömer Dönemi (634-644) İlk kez divan kuruldu.
Mali düzenlemeler yapıldı. Büyük iller oluşturuldu. Hicri takvim kullanılmaya başlandı. İkta sisteki kuruldu.

20 HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656) İslam dünyasında ilk karışıklıklar çıktı.
Hz. Osmanın şehit edilmesi iki önemli olayı doğurdu. 1. Yeniden islam dünyasında kabileler birbirlerine karşı geldiler. 2. Halifelik sorun oldu. Kuran-ı Kerim çoğaltıldı.

21 FETİHLER Kuzeyde 636 Erzurum alındı. Hazar Türkleriyle savaş başladı.
Kuzey Afrikada Tunusa kadar olan yerler fethedildi. Kıbrıs vergiye bağlandı.

22 HZ. ALİ DÖNEMİ(656-666) Hz .aişe hz. Alinin halifeliğini tanımadı.
Cemel vakasın da Hz. Aişe Hz. Aliye bağlılığını bildirdi. 637’de Muaviye ile sıffın savaşı yapıldı. Bu savaşta Hz ali Hz Muaviye kendilerini temsil etmek üzere birer hakem seçtiler.

23 Hakem olayıyla: 1.HZ.ALİ 2. MUAVİYE.
3.HARİCİLER olmak üzere islam toplumu üçe ayrıldı. 661 yılında Hz. Ali şehit edildi. NOT:HZ.Ali’nin öldürülmesiyle dört halife dönemi sona erdi.


"HZ. Muhammed ve Dört Halife Devri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları