Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karahanlılar Gazneliler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karahanlılar Gazneliler"— Sunum transkripti:

1 Karahanlılar Gazneliler
Başla Hunlar Göktürkler Uygurlar Karahanlılar Gazneliler Selçuklular 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 500 500 500 500 500

2 Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti Hunlardır
Yanlış 100 Türk adıyla kurulan ilk Türk Devleti Hunlardır

3 Hunların en önemli Hükümdarı Teoman’dır
200 Yanlış Hunların en önemli Hükümdarı Teoman’dır

4 Hunlar 300 Hunlar Orta Asya’daki Türkleri ilk defa bir çatı altında toplamıştır Doğru

5 MÖ 209 da başa geçen Mete Han kendi adıyla efsane yazdırmıştır
Hunlar Yanlış MÖ 209 da başa geçen Mete Han kendi adıyla efsane yazdırmıştır 400

6 Hunlar Doğru Hun Hükümdarlarından Çi-çi Çin hakimiyetine girmektense göç etmeyi tercih etmiştir 500

7 Göktürkler kendi adıyla bir alfabeye sahiptir
Doğru Göktürkler kendi adıyla bir alfabeye sahiptir 100

8 Göktürkler yerleşik yaşama geçişi başlatan Türk devletidir
Yanlış Göktürkler yerleşik yaşama geçişi başlatan Türk devletidir 200

9 Göktürklerin merkezi Ötüken’dir
Doğru Göktürklerin merkezi Ötüken’dir 300

10 Orhun yazıtlarının yazarı Tonyukuk’tur
Göktürkler Yanlış Orhun yazıtlarının yazarı Tonyukuk’tur 400

11 Göktürkler Yanlış Göktürklere ait olan Orhun Yazıtları günümüzde Rusya toprakları içindedir 500

12 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir
Uygurlar Doğru Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir 100

13 Uygurlar Yanlış Ergenekon destanı ile Uyguların Ergenekon’dan çıkışı ve yerleşik hayata geçişi anlatılmaktadır 200

14 Uygurlar surlarla çevrili şehirlere balık ismini vermiştir
Doğru Uygurlar surlarla çevrili şehirlere balık ismini vermiştir 300

15 Uygurlar Yanlış Uygurların manihezim dinini seçmesi savaşçılık kabiliyetlerinin artmasına neden olmuştur 400

16 Uygurlar 32 harften oluşan alfabeye sahiptirler
Yanlış Uygurlar 32 harften oluşan alfabeye sahiptirler 500

17 Karahanlılar ve Gazneliler
Doğru Karahanlılar Türk kültürünü vebenliğini kaybetmemek amacı ile Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir 100

18 Karahanlılar ve Gazneliler
Doğru Kaşgarlı Mahmut Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu belirtmek için Divan-ı Lügat’t Türk adlı eseri yazmıştır 200

19 Karahanlılar ve Gazneliler
Yanlış Kaşgarlı Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk Türk Hükümdarıdır 300

20 Karahanlılar ve Gazneliler
Yanlış Gazneliler Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir coğrafi bölgede kurulmuştur 400

21 Karahanlılar ve Gazneliler
Yanlış Gazneliler, Selçuklular ile yaptığı Dandanakan savaşından sonra yıkılmıştır 500

22 Selçukluların kurucusu Selçuk Bey’dir
Yanlış Selçukluların kurucusu Selçuk Bey’dir 100

23 Selçuklular Doğru Tuğrul ve Çağrı bey dönemlerinde yurt arama amacı ile Anadolu’ya seferler yapılmıştır 200

24 Selçuklular Yanlış 1048 Pasinler savaşından sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır 300

25 Selçuklular Yanlış Selçuklu Veziri Nizam-ül Mülk, devlet yönetimindeki tecrübelerini Kutadgu Bilig adlı eserinde toplamıştır 400

26 Selçuklular Doğru Nizam-ül Mülk hem Alparslan döneminde hem de Melikşah döneminde vezirlik yapmıştır 500

27 Yarışma sona ermiştir


"Karahanlılar Gazneliler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları