Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

3 Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri
Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin toplumsallaştırılmasının yolu nedir? Eski Türklerde örgün eğitim kurumları var mıydı? Edebi eserler yoluyla eğitim mümkün müdür? Yetiştirilmek istenen insanın fiziki ve ahlaki özellikleri nelerdir? Bilinen en eski belgeler (yazılı) hangi döneme aittir? Cinsiyet ayrımı konusunda tutumları nasıldı?

4 İslam Öncesi Eğitiminin Özellikleri
Toplumların eğitim anlayışı, yaşam biçimlerinin etkisiyle şekillenmiştir Çocukların ve gençlerin toplumsallaştırılması ve eğitiminde “Töre”nin önemli etkisi olmuştur. Medeniyetlerinin düzeyi, örgün eğitim kurumları olduğunu göstermektedir. Ancak bu kurumlar hakkında henüz sağlam bilgiler yoktur. Dönemin edebi eserlerinde öğretici amaç güdülmüştür. Eserlerde daha ziyade toplumsal düzen ve ahlaki ilkeler öne çıkmaktadır. Alp insan tipi, cesur ve bilge özellikleri yönüyle önemli görülmüştür. Cinsiyet ayrımı gözetilmeden güçlü bir çocuk sevgisi vardır. Eğitimde mesleki eğitimin yerinin ağırlıklı olduğu görülür. Tarihi bilinen en eski yazılı belgeler bu döneme aittir.

5

6 Hunların Eğitimi Hakkında Neler Söylenebilir?
Savaşçılık, yöneticilik, el sanatları, çocuk yetiştirme önemlidir. Hunlar çocuklara isim vermekte neden acele etmezdi? Hunlarda askeri ve mesleki eğitim nasıldır? Dini inançların, Hunların hayatındaki yeri nedir? Şaman nedir? Şamanların kehanetinin Hunlara etkisi nedir? Çocuk sevgisi konusunda neler söylenebilir?

7

8 Göktürklerin Eğitimi Konusunda Neler Söylenebilir?
Yaşam biçimlerinin Hunlardan farkı nedir? Eğitimde törenin yeri nedir? Örgün eğitim kurumları var mıydı? Alfabe kullanmışlar mıdır? Yetiştirilmek istenen insan tipinin özellikleri nelerdir? Orhun Anıtları nedir? Ne zaman dikilmiştir? Kültigin, Bilge Kağan, Tonyukuk ( ) Göktürk hükümdarının Çin Hakanlarına mektup yazması neyin kanıtıdır? Yenisey mezar taşları Orhan Abidelerinden önce mi sonra mıdır? Orhun Abideleri ne zaman kim tarafından okunmuştur? Orhun Abidelerinde eğitimle ilgili hususlar nelerdir?

9

10

11 Orhun Anıtları Hakkında Neler Biliyoruz?
732 yılında Kültegin, 735 yılında Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtları dikilmiştir. Anıtlarda yaklaşık 6000 kelime vardır. Türkçenin ilk yazılı belgeleri “Yenisey” mezar taşlarıdır. Bu taşlar, Orhun anıtlarından daha eski olmakla birlikte tarihleri kesin olarak bilinememektedir. O nedenle Orhun anıtları en eski yazılı belgeler olarak kabul edilir. Anıtlar ilk defa, Danimarkalı dilbilimci Thomsen tarafından 1893 tarihinde okunmuştur. Anıtlara yer alan bazı Çince yazılar, bunların kesin olarak tarihlenmesine yardımcı olmuştur.

12

13 Orhun Anıtlarının Eğitim Açısından Önemi
Orhun anıtlarında; Çinlilerin özellikleri, Türklerin sosyal hayatı ve kişilik özellikleri, Topluluklar arasındaki ihtilaflar, Türk hükümdarlarının sahip olması istenen özellikler, Tarihten çıkarılması gereken dersler, Sonsuza kadar var olma arzusuna ilişkin bilgiler mevcuttur.

14 Uygurların Eğitimi Hakkında Neler Biliyoruz?
Yaşam biçimlerinin Hun ve Göktürklerden farkı nedir? Örgün eğitim kurumları var mıdır? Yetiştirilmek istenen insan tipi nasıldı? Diğer kültürlerle ilişkileri nasıldı? Maniheizm dininin ne gibi etkisi olmuştur? 14 Harfli Soğd alfabesi kullanmalarının anlamı nedir? Matbaa kullanımı söz konusu mudur? Okur-yazarlık oranı nasıldır? Önemsenen meslekler hangileridir? Katiplik, bürokratlık, danışmanlık hizmetlerini önemsemeleri ne anlama gelmektedir?

15

16 Eski Türklerin Eğitimi Başka Kültürlerden Etkilenmiş Midir?
Hakanlar Çin prensesleriyle evlenmiş, şehzadeler Çin kültürünün etkisinde kalmıştır Çin’den kaçıp Türklere sığınan aydınlara devlette görev verilmiştir Ülkeler arası ilişkiler, elçilikler etkili olmuştur Türk şehzadeleri Çin’e eğitim görmek için gitmiştir Çin bürokrasisinde Türk uzmanlar görev almıştır. Çinceden çeşitli tercümeler yapılmıştır. Savaşlar, ticari ilişkiler farklı kültürleri tanıtmıştır

17

18 Eski Türklerde Öğretim Araç-Gereçleri
Kitaba; “Bitig”, katibe “Bitigçi” derlerdi. Taş, kiremit, küp, süs eşyaları, silah, deri, tahta, ipek vb. üzerinde yazı yazmışlardır. Göktürk yazısı, kalem, fırça ila kağıda yazmaktan çok, sert yüzeylere kazımaya müsait idi. Uygurlar ise daha ziyade kalem, fırça ve kağıt kullanmışlardır. Kırmızı ve siyah mürekkep kullanılır, kitaplara deriden, sanat değeri yüksek ciltler yapılırdı. Uygurlar kalıp baskıyı, ve kağıdı kullanmıştır. Kan-Su bölgesinde, Uygur matbaa harfleriyle basılı Uygurca kitaplar bulunmuştur. Uygurların matbaayı bulup kullandıkları, Çinlilerin Uygurlardan bu tekniği aldığı iddia edilmektedir. Çinlilerin matbaa harflerini demirden yaparak daha kullanışlı hale getirdikleri söylenmektedir.

19


"Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları