Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlar Kurulu Eylem Planı Alkol ile ilişkili zararların azaltılması amacına yönelik kapsamlı bir Topluluk stratejisinin geliştirilmesi İlgili tüm politika.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlar Kurulu Eylem Planı Alkol ile ilişkili zararların azaltılması amacına yönelik kapsamlı bir Topluluk stratejisinin geliştirilmesi İlgili tüm politika."— Sunum transkripti:

1 Bakanlar Kurulu Eylem Planı Alkol ile ilişkili zararların azaltılması amacına yönelik kapsamlı bir Topluluk stratejisinin geliştirilmesi İlgili tüm politika alanlarında bir dizi koordine Topluluk etkinliğinin gerçekleştirilmesi Üye Devletler ve WHO arasında işbirliği Komisyon, kapsamlı bir Topluluk stratejisine yönelik teklifler hazırlayıp sunacaktır

2 Gençler Tarafından Yapılan Alkol Tüketimi Konsey Tavsiyesi Aşağıdaki amaçlara ulaşmak amacıyla, Topluluk genelinde ve Üye Devletlerde stratejilerin ortak bir yaklaşım çerçevesinde geliştirilmesi: Alkol tüketiminin etkileri ile ilgili olarak bilinç düzeyinin artırılması ve olumsuz sonuçlarının önüne geçilmesi Gençlerin gençliğin sağlığı ile ilgili politika ve eylemlere katılım düzeyinin artırılması

3 Komisyon; Teklif edilen tedbirlerin uygulanmasını, tavsiye kararının kabul edilmesini müteakip en fazla dört yıl boyunca izlemek suretiyle rapor etmelidir.

4 DG Sanco Alkol Stratejisi Alkol ve Sağlık Faaliyet Grubu’nun Strateji Taslağı Faaliyet Grubu’nun Tavsiyeleri: STK’ların Rolü Komisyon Üye Devletler Endüstri

5 STK’ların Rolü Ticari iletişimin düzenlemeye tabi tutulması, alkol endüstrisinin pazarlama stratejilerinin izlenip rapor edilmesi ile denetim ve öz-denetim mekanizmalarının uygulanması için hedeflerin belirlenmesi.. Alkolden kaynaklanan zararların azaltılması ve bu türden politika ve eylemlerin uygulanması ile ilgili olarak ‘gözcülük’ yapılması için, elde edilen bulguların kolaylıkla anlaşılan politikalara ve uygulamalara dönüştürülmesi.

6 Komisyon Özellikle gençler arasında zararlı tüketime yol açtığı ispatlanmış olan belirli alkollü içeceklere özel bir tüketim vergisi uygulanması olasılığının değerlendirilmesi.

7 Üye Devletler Ç ocukları ve ergenleri alkol ile ilgili ticari iletişim araçlarından korumaya yönelik adımların atılması Gençler üzerinde etkili olan etkili fiyatlandırma politikalarının tesis edilmesi

8 İçecek Endüstrisi Alkollü içecekler üzerine koyulması düşünülen eğitici türdeki mesajların etikete yazılmadan önce hükümet tarafından atanan bağımsız bir halk sağlığı kuruluşuna sunulmak suretiyle gözden geçirilmesi Çocukları ve ergenleri cezbeden ya da hedefleyen ürünlerin üretiminin ve pazarlanmasının durdurulması Kendi davranış kurallarının alkol ve reklamcılık endüstrilerinden bağımsız bir kuruluş marifeti ile izlenmesine ve uygulanmasına rıza göstermesi

9 Eurocare’in Gündemi Sınırları daha geniş bir Avrupa bağlamında Alkol Politikası Ağı DG SANCO tarafından yapılan 1.2 milyon Euro’luk hibe ile 3 yıllık proje Tüm Üye Devletlerde temsilcilikleri bulunacak olan bir Avrupa Alkol Politikası Ağı’nın oluşturulması Üye Devletlerin Konsey’in Alkol ve Gençler ile ilgili tavsiyesinin uygulanması için teşvik edilmesi Alkol ile ilişkili zararların azaltılması amacıyla AB genelinde topluluk stratejisine yönelik kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesi Alkole karşı savunuculuk eğitimi verecek bir okulun kurulması

10 Eurocare’in Gündemi Avrupa Gençlik Forumu Alkol Politikası Çalışma Grubu Eylül / Ekim 2006 Raporu.

11 Eurocare’in Gündemi AB Alkol Stratejisi Alkol Ürünleri Reklamlarının ve Ticari İletişim Araçlarının Etkin Şekilde Kontrol Edilmesi Cephesiz Televizyon Direktifinin Revize Edilmesi Endüstriye ve Sosyal Özellik Gruplarına Gözcülük Edilmesi Yeni WHO Alkol Politikası çerçevesinin Desteklenmesi Siyasi bir İradenin Geliştirilmesi ve Teşvik Edilmesi

12 Hükümetler ve STK’lar Kamu Sağlığı Gözcülüğü Alkol ile ilgili Kamu Sağlığı politikalarının ticari çıkarlar devreye girmeksizin, Kamu Sağlığı Çıkarları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. WHO Bildirgesi, Stokholm 2001

13 EUROCARE - Rolü "Özellikle, alkolün bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkisi hakkında genellikle tutkulu ve bilgili bir şekilde konuşabilen aydınlanmış sivil toplum kuruluşları önemli bir rol oynayabilirler. Bu tür kuruluşlar, siyasi risklerin söz konusu olduğu durumlarda dahi görevlerin büyük bir azim ve enerji ile yerine getirebilmektedir.” Dr Asvall WHO Bölge Eski Müdürü, Avrupa

14 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN BEŞ ETİK İLKESİ 1.Tüm insanlar, kazalara, şiddete ve alkol tüketiminden kaynaklanan diğer olumsuz sonuçlara karşı korunan bir aile, toplum ve çalışma hayatı içerisinde yaşama hakkına sahiptir. 2.Tüm insanlar, erken yaşlardan başlamak üzere, alkol tüketiminin sağlık, aile ve toplum üzerindeki etkileri hakkında geçerli tarafsız bilgiler ve eğitim alma hakkına sahiptir. 3.Tüm çocuklar ve ergenler, alkol tüketiminin olumsuz sonuçlarına ve -mümkün olduğu ölçüde- alkollü içecek reklamlarına karşı korunan bir ortamda büyüme hakkına sahiptir.

15 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN BEŞ ETİK İLKESİ 4.Tehlikeli ve zararlı düzeylerde alkol tüketen tüm insanlar ve bu insanların aile mensupları, erişilebilir tedavi ve sağlık hizmetlerinden istifade etme hakkına sahiptir. 5.Alkol tüketmek istemeyen ya da sağlık veya başka nedenlerle alkol tüketmesi mümkün olmayan tüm insanlar, içki içmeye teşvik edici veya zorlayıcı baskılara karşı korunma ve içki içmeme tutumları ile ilgili olarak desteklenme hakkına sahiptir.


"Bakanlar Kurulu Eylem Planı Alkol ile ilişkili zararların azaltılması amacına yönelik kapsamlı bir Topluluk stratejisinin geliştirilmesi İlgili tüm politika." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları