Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K alkınma Planlarının Uygulanması ve İzlenmesi Devlet Planlama Teşkilatı Çalışma Grubu 14.05.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K alkınma Planlarının Uygulanması ve İzlenmesi Devlet Planlama Teşkilatı Çalışma Grubu 14.05.2010."— Sunum transkripti:

1 K alkınma Planlarının Uygulanması ve İzlenmesi Devlet Planlama Teşkilatı Çalışma Grubu 14.05.2010

2

3 Çalışmanın Amacı ve Konusu: A2: Ülkemizin gelişme sürecine ilişkin plan, program, strateji gibi temel politika belgelerini bütüncül bakış açısıyla ve stratejik bir yaklaşımla, dinamik ve katılımcı bir anlayışla hazırlamak Kalkınma planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin COSO çerçevesinde; Mevcut durumun analizi Risklerin tespiti Önerilerin geliştirilmesi

4 Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın hedefini belirleme GZFT ve Risk Değerlendirmesi Risklerle İlgili kontrol faaliyetlerini tespit DPT uzmanlarıyla görüşme (8 uzman) Önceki gruplarla görüşme Gözden geçirme ve öneriler

5 Çalışmanın Kısıtları Kapsamın genişliği Konunun paydaşlarının çeşitliliği Yetersiz zaman

6 Mevcut Süreç Başbakanlık Genelgesi ÖİK’ların oluşturulması ÖİK raporlarının hazırlanması ÖİK raporları temelinde kalkınma planı hazırlanması Taslak kalkınma planının YPK’da görüşülmesi Bakanlar kurulu Plan ve Bütçe komisyonu TBMM kararı olarak resmi gazetede plan Uygulama; OVP, OVMP, Yıllık Programlar, Yıllık Yatırım Programı aracılığıyla gerçekleşmekte

7 Mevcut Durum Güçlü yönler ÖİK'lar aracılığıyla sağlanan geniş kapsamlı katılımcılık mekanizması Niteliksel ve niceliksel açıdan yeterli uzmanlık kapasitesi Sektörler arası ilişkinin gözetilmesi nedeniyle çeşitli alanlar arasında uyumun sağlanabilmesi Fırsatlar AB süreci Kamu idarelerinin beşeri kapasitelerindeki artış

8 Mevcut Durum (2) Zayıf Yönler Kalkınma Planının kapsamının genişliği nedeniyle stratejik odaklanma konusunda yaşanan sıkıntılar Kalkınma Planlarının hazırlığında bütçe kısıtının yeterince göz önünde bulundurulmaması Kalkınma Planlarında ulusal düzeyde, az sayıda, odaklanmış somut hedeflere ve performans göstergelerine yer verilmemesi Planın gözden geçirme mekanizmalarının tanımlanmaması Kalkınma Planına ilişkin risk analizi yapılmamaktadır. Etkin izleme mekanizmalarının kurulmaması Sektöre yönelik entegre istatistiki veri tabanlarının yeterince oluşturulmaması Kalkınma Planları ile diğer üst politika belgeleri ve stratejik planlar arasındaki kurgunun net olmaması Kalkınma Planına ilişkin hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin net tanımlanmamış olması Kalkınma Planının eksen yaklaşımı ile analitik bütçe kod yapısının uyumsuzluğu

9 Mevcut Durum (3) Tehditler Küresel düzeyde çıkabilecek krizler Çok aktörlü bir süreç olması nedeniyle hazırlık ve uygulama sürecinde yaşanan zorluklar Farklı izleme sistemleri arasında uyumun sağlanamaması

10

11 Risk Kaydı Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Hükümet değişikliğinin siyasi sahipliği azaltma riski Planın beklenmedik gelişmeler karşısında esnek olamaması riski Kalkınma Planının kamu idareleri tarafından bütünüyle uygulanamaması riski Kalkınma Planının güncellenememesi riski Kalkınma Planının eksen yaklaşımı ile analitik bütçe kod yapısının uyumsuzluğunun doğuracağı politikaların sonucunu etkin bir şekilde görememe riski Kalkınma Planı öncesi gerçekleştirilen ÖİK çalışmalarının mali boyutunun göz önünde bulundurulmamasının gerçekçi önerilerin üretilmesini engellemesi riski Bazı kuruluşların üst yönetiminin Kalkınma Planının hazırlanma sürecini sahiplenmeme riski ÖİK'larda yetkin ve yeterli temsilin sağlanamaması durumunda Plana etkili girdilerin sağlanamayıp katılımcı hazırlanamaması riski Katılımcıların ÖİK yeterli derecede etkin katılımının sağlanamaması riski Plan hazırlık sürecinin uzunluğunun verilerin güncelliğini yitirmesine neden olması riski Planın kamuoyuna yeterince tanıtılamaması riski

12 Temel Risk Uygulama Süreci Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Hükümet değişikliğinin siyasi sahipliği azaltma riski Planın beklenmedik gelişmeler karşısında esnek olamaması riski Risk Kaydı

13 Risk 1: Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski DPT’nin sektör uzmanları tarafından ilgili sektörlerdeki gelişmelerin izlenmesi Alt düzeyde hazırlanan yıllık ve üç yıllık plan, program ve stratejilerin hazırlanması ve uygulanması Hazırlık ve uygulama sürecinin ilgili idarelerle koordinasyon halinde gerçekleştirilmesi Mevcut Durum

14

15 Risk 1: Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Öneriler Üst Koordinasyon Komitesi (Sekretarya: DPT) Eksen Bazında Komite Eksen Bazında Komite Eksen Bazında Komite

16 Risk 1: Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Kontrol ortamı Planın genel yönetimi (overall management) için DPT üst yönetiminden oluşan bir üst koordinasyon komitesinin kurulması, Üst koordinasyon Komitesinin Plan sürecine dair yazılı yönlendirme sağlaması (Örneğin; Rapor formatlarının belirlenmesi) Risk Değerlendirmesi Kalkınma Planının ve daha alt düzeyde uygulanacak plan ve programlara ilişkin risk kayıtlarının hazırlanması Üst koordinasyon komitesini ve alt komiteler kendi risk kayıtlarını çıkarması, Üst koordinasyon komitesine gönderilen raporlarda hem eksen kapsamındaki gelişmeler izlenecek hem de risklere ilişkin gelişmelerin iletilecek

17 Risk 1: Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Kontrol Faaliyetleri Eksen bazında ilgili kurum ve kuruluşların temsil edildiği koordinasyon komitelerinin oluşturulması, Uygulama süreçlerinde komiteler üst koordinasyon komitesi tarafından belirlenmiş yazılı uygulama manueline göre hareket edecekler, Sekretarya görevinin Ekonomik Modeller Dairesine verilmesi, Alt düzeyde plan, program ve stratejiler hazırlanırken Kalkınma Planındaki performans göstergelerinin dikkate alınması, Eksen bazlı komitelerin 3 ayda bir, üst koordinasyon komitesi de eksen bazlı komitelerin raporlarını tamamlamasını müteakip toplanması,

18 Risk 1: Uygulama aşamasında Plandaki sapmalara karşı erken tedbir alınamaması riski Bilgi ve İletişim DPT tarafından raporların hazırlanmasının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerçekleştirilmesi Eksen bazlı raporların 3 ayda bir, üst koordinasyon komitesine iletilmesi İzleme İç denetim biriminin oluşturulması Sayıştay denetiminin gerçekleştirilmesi Denetim raporları alt ve üst komitelere iletilmesi Eksen bazında ilerleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanarak koordinasyon komitelerine sunulması

19 Sonuç COSO çerçevesinde; Standardize edilmiş İş akışları net tanımlanmış Algıların ötesine geçen Riski minimize eden Çok yönlü bakış açısı.

20


"K alkınma Planlarının Uygulanması ve İzlenmesi Devlet Planlama Teşkilatı Çalışma Grubu 14.05.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları