Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Tabanlı Öğrenme Hazırlayan: Habil UZAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Tabanlı Öğrenme Hazırlayan: Habil UZAN"— Sunum transkripti:

1 Proje Tabanlı Öğrenme Hazırlayan: Habil UZAN

2 Neden Proje Tabanlı Öğrenme ?

3 ÇÜNKÜ Bilim ve teknoloji hızla gelişiyor bilgiler hızla yenileniyor ve değişiyor 3

4 Eğitimin Amacı öğrencilere (statik, durağan) bilgiyi aktarmaktan çok
onlara bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olmalı

5 Bu model, geleneksel bir sınıftan dönüşümü gerçekleştiriyor
ÇÜNKÜ Önceden cevabı belirlenmemiş bir problem, araştırma var Hata ve değişimi hoşgörüyle karşılayan bir ortam var Öğrenciler bir programa bağlı kalarak kararlarını veriyorlar Öğrenciler, bir çözüme ulaşmak için bir dizi işlem tasarlıyorlar Öğrenciler, aktiviteleri etkilemek ve biçimlendirmek şansına sahipler Değerlendirme sürekli olarak yapılıyor Sonunda bir ürün tasarlanıyor ve kalitesi değerlendiriliyor ve sunuluyor

6 Ve En Önemlisi Bu model talimatları izlemekten öğrenim aktivitelerine;
ezberlemekten ve tekrar etmekten, keşfetmeye, tümleştirmeye ve sunmaya; dinleyip tepki vermekten iletişim kurmaya ve sorumluluk almaya; gerçeklerin, terimlerin ve içeriğin oluşturduğu bilgiden,; işlemleri anlamaya teoriden, teorinin uygulamalarına; öğretmene bağlı olmaktan pratikte güçlü olmaya geçiştir.

7 Proje tabanlı öğrenmenin karakteristik özellikleri
Öğrenenler öğrenme görevlerini belirleyebilirler. Öğrenenler çözüm sürecini kendileri tasarlarlar. Öğrenenler çözüm için bilgileri toplamak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Öğrenenler düzenli olarak yaptıklarını arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşırlar. Sınıf ortamı değişim ve hataları gözardı edebilecek şekilde oluşturulmuştur. Süreç değerlendirme için önemlidir (Global SchoolNet Foundation, 2000).

8 Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
Öğrenme Odaklı bir süreçtir. (Öğretme Değil)

9 PROJE TABANLI ÖGRENME

10 (Yapılandırmacı Görüş)
Dayandığı Görüş Constructivism (Yapılandırmacı Görüş)

11

12 Öğretmenlerin karşı karşıya geldikleri zorluklar nelerdir?
Proje tabanlı öğrenmeyi sınıfa getiren öğretmenler, başarılı olmak için yeni öğretim stratejileri benimsemek zorunda kalabilirler. Öğretmenin bir rehber ya da kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi, çoğu eğitimciye öğretilen bir tarz değildir.

13 PROJE TABANLI ÖĞRENME ÖĞRENCİ MERKEZLİDİR

14 ÖĞRENME ÖĞRENCİ GRUPLARINDA MEYDANA GELİR
ÖĞRETMENLER YÖNLENDİRİCİ VE REHBERDİR EKİPLE ÇALIŞMAYI SAĞLAR ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR 14

15 öğrenci fiziksel, biyolojik, psikolojik ve teknolojik dünya hakkında deneyim yaşama, varsa sorularına cevap bulma girişimiyle aktif katılım ve aktif öğrenme gerçekleştirir.

16 Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenme; öğrencilerin veri analizi, problem çözme, karar verme vb. özelliklerini de içeren üst düzey bilişsel becerilerini geliştirir fiziksel ve sosyal çevrelerine karşı sorumluluk duygularının artmasını sağlar

17 Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: 1. Hedeflerin belirlenmesi.
Proje Tabanlı Öğrenmede işlem basamakları ise aşağıdaki gibi özetlenebilir Proje tabanlı öğrenmede temel adımlar: 1. Hedeflerin belirlenmesi. 2. Yapılacak işin ya da ele alınacak konunun belirlenip,tanımlanması. 3. Takımların oluşturulması. 4. Sonuç raporunun özelliklerinin ve sunuş biçiminin belirlenmesi.

18 5. Çalışma takviminin oluşturulması.
6. Kontrol noktalarının belirlenmesi. 7. Değerlendirme ölçütlerinin ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. 8. Bilgilerin toplanması. 9. Bilgilerin örgütlenip, raporlaştırılması. 10. Projenin sunulması

19 PROJE AŞAMALARI PROJE KONUSUNA KARAR VERMEK
ZAMAN KULLANIMI VE SÜREÇ ŞEMASI HAZIRLAMAK PROJE BASAMAKLARINI HAZIRLAMAK DEĞERLENDİRME KRİTER VE ÖLÇÜTLERİNİ BELİRLEMEK PROJEYE İLK ADIMI ATMAK ÖĞRENME KAYNAKLARINI TANIMLAMAK VE ULAŞMAK PROJEYİ SÜRECİNİ PLANLAMAK VE KULLANMAK PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK

20 Proje tabanlı öğrenme süreci
. Soru-Sorun Aşaması: gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici bir soruyla başlanmalıdır. Bu sorunun öğrenciler için önemli ve anlamlı olduğundan emin olunmalı Planlama aşaması: öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla belirlemelidir. Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir. Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir. Değerlendirme (Assessment) aşaması: Değerlendirme otantik (özgün) olmalı, kullanılan değerlendirme araçları çeşitlendirilmeli, öz değerlendirme araçları (rubrikler) kullanmalıdır. Değerlendirme (Evaluation) Aşaması: Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı, duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır. Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.

21 PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE KULLANILAN STRATEJİ VE YÖNTEMLER
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ YAPILANDIRMACILIK PROBLEME DAYALI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA KURAMI

22 Proje Tabanlı Öğrenmede Değerlendirme Yöntemleri
22

23 Çalışma Uygulayan Öğretmen Kriterler Problemi tanımlama
Hipotezleri ortaya koyma Olası yolları tartışma Bir yol belirleme

24 Seçki Dosyası (Portfolio)
Uygulayan Öğretmen ve uzmanlar Kriterler Konuyla ilgili kavramları belirleme Sağlıklı veri toplama Problem çözme ve karar vermede sistematik düşünme Yansıtıcı düşünme Kavramsallaştırma

25 Seçki Dosyası (Portfolio)
Uygulayan Uzmanlar Kriterler Ürün dizaynı Sunum dizaynı Pazarlama ve reklam Takımın sözel sunumu

26 Kendini Değerlendirme
Uygulayan Öğrenciler Kriterler Takım toplantılarına katılma Takım üyelerini dinleme Grupça çalışabilme Takım içindeki girişkenlik Projede katıldığı görev sayısı Takım etkinliklerine katılım Projenin okul yaşantısına etkisi Grup içindeki sosyal durumu ve Öğretmenle iletişimi

27 Proje Tabanlı Öğrenme Proje tabanlı öğrenme;
bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal koşullar altında problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşama transfer edebilmesi, her gün karşılaştıkları yeni problemlerle baş edebilmeleri için kullanılabilir.

28 Proje Tabanlı Öğrenme, müfredatın birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilmiş ve çağdaş ülkelerde uygulanmakta olan bir öğretim ve öğrenim modelidir. Bu model bir yada daha fazla alanın temel kavramları ve prensipleri üzerine odaklıdır ve bir ders senaryosu içinde mümkünse birden fazla dersin öğrenme hedeflerini kapsar.

29 Proje Tabanlı Öğrenmenin Farkı
Proje tabanlı öğrenme ile geleneksel öğrenme arasında nasıl bir fark vardır?

30 Proje Tabanlı Öğrenme ve Öğrenci
Proje tabanlı öğrenme öğrenciye neler kazandırabilir?

31 Proje Tabanlı Öğrenme ve Sınırlılıklar
Proje tabanlı öğrenmenin ne gibi dezavantajları olabilir?


"Proje Tabanlı Öğrenme Hazırlayan: Habil UZAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları