Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERAL ÖZARSLAN BETÜL KUBAT ÖMER FARUK BAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERAL ÖZARSLAN BETÜL KUBAT ÖMER FARUK BAY"— Sunum transkripti:

1 MERAL ÖZARSLAN BETÜL KUBAT ÖMER FARUK BAY
ENTEGRE OFİS DERSİ’NİN WEB TABANLI İÇERİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ MERAL ÖZARSLAN BETÜL KUBAT ÖMER FARUK BAY

2 İÇERİK GİRİŞ WEB-TABANLI ÖĞRETİM
WEB-TABANLI ÖĞRETİM İÇERİĞİNİN TASARIMI SONUÇ

3 GİRİŞ İnternet altyapısının gelişimi, bilgiye erişimin, medya çeşitliliğinin, iletişimin, bilgi ve kaynak paylaşımının gelişimi ile birlikte eğitim yöntemlerinin gelişmesini de sağlamıştır. WWW, ses, görüntü ve veri aktarımı için etkileşimli, güçlü ve dinamik bir araç haline gelmiştir.

4 Bu çalışmada amaç, Entegre Ofis dersinin web tabanlı içeriğini tasarlamak, geliştirmek ve tamamlamaktır. Bu amaçla, kullanıcıya etkili bir şekilde öğrenim nesnelerinin aktarılabilmesi için, bilgileri sıralama, soruyu yanıtlama ve mouse hareketlerini video ortamında aktarma yöntemleri gibi etkileşim unsurları kullanılmıştır.

5 Web Tabanlı Öğretimin Kişiye Kazandırdığı Özgürlükler
Zamanının belirlenebilmesi, Yerinin belirlenebilmesi, Kişisel beceri ve yeteneklerine bağlı olarak süresinin belirlenebilmesi

6 WEB-TABANLI ÖĞRETİM Web-tabanlı öğretim, yazı, grafik, animasyon, video ve ses gibi kaynakların bir arada kullanıldığı bir öğretim programıdır. Web-tabanlı öğretim, öğrenimin teşvik edildiği ve desteklendiği anlamlı bir öğrenme ortamı oluşturmak için, WWW üzerindeki kaynakları kullanır.

7 İçeriğe ulaşmak için HTML sayfa yapıları düzenlenmekte,
İletişimin sağlanması ve sağlıklı olarak yürütülmesi için elektronik posta listelerinden ve duyuru bölümlerinden faydalanılmakta, Etkileşimin artırılabilmesi için sohbet ve tartışma grupları kullanılmaktadır.

8 Olumlu Yönleri Sanal bir yerleşke oluşturulması Eğitimin kişisel, öğrenci merkezli ve öğrenci yönelimli olarak gerçekleştirilmesi Rastlantısal öğrenmenin gerçekleştirilmesi Çoklu ortam tabanlı uygulamaların kullanımı Grup öğretimi veya kendi kendine öğrenme Her yerden bilgiye ulaşım Etkileşimli öğrenme Öğrencinin zihinsel faaliyetlerin arttırılması Araştırmaya teşvik edici özellikler taşıması

9 Olumsuz Yönleri İnternet bant genişliği,
Tarayıcı veya özel yazılımların gerekliliği, Teknik kapasitelerin gerekliliği, Bağlantı ve erişim problemleri, Öğrenicinin basit İnternet, bilgisayar ve teknoloji bilgisinin gerekliliği, Öğrenci ve öğretmene daha fazla sorumluluk düşmesi, Kullanıcı yorumları ve çevrim içi yardım konusunun önemi Kaliteli destek hizmetinin önemi  Bilginin sözlü ve resimli tiplerinin ard arda veya aynı anda işitsel ve görsel olarak aktarılmasıyla web-tabanlı öğrenmenin karmaşık psikoljik bir olgu haline gelmesi.

10 WEB-TABANLI ÖĞRETİM İÇERİĞİNİN TASARIMI
Eğitim Geliştirme Aşamaları Eğitim Hedefleri ve Hedef Kitleyi Belirleme Tasarım ve Akış Çizelgesi Geliştirme Eğitim Geliştirme / Üretim Kullanıcı Testleri Canlı Kullanım

11 Hazırlanan Dokümanlar:
Eğitim İçeriği İçindekiler Listesi Eğitim Hedefi Bölüm Hedefi ve Özeti Değerlendirmeler Görseller

12 Eğitim İçeriğinin Bileşenleri
Eğitim hedefleri Modüler içerik parçacıkları Etkileşimler Değerlendirmeler Gezinimler

13 İçeriğin Özellikleri Anlaşılır olarak sunulması Uygun görsel ve işitsel materyallerle desteklenmesi Kişilerin öğrenme tarzları ve algılama süreçleri göz önünde bulundurularak yapılandırılması Öğrenen kişinin bilgisayar ile olan etkileşiminin öğrenmeyi kolaylaştıracak yapıda gerçekleşmesi Dersin Genel Hedefleri, İçindekiler Tablosu, Bölüm Hedefleri, Konu Anlatımı ve Değerlendirme Sorularını içermesi

14 Öğrenene Etkili Bir Şekilde Öğrenim Nesnelerinin Aktarılabilmesi İçin Kullanılan Etkileşim Unsurları: Fare hareketlerini izleme Bilgileri sıralama Soruyu yanıtlama Görerek öğrenme için uygun resimler kullanma Zihinsel olarak etkin kılabilmek için animasyonlardan faydalanma Konuyla ilgili ödev verme Duyuru ile öğreneni bilgilendirme Tartışma grupları ile eş zamansız olarak panoya mesajlar gönderme

15 Konu Anlatımı İçerik Ağacı Akış Çizelgesi
Kısa veya maddeli metinler halinde, Öğrenci merkezli öğrenmeyi destekleyecek nitelikte, Öğrencileri zihinsel olarak etkin kılacak şekilde, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uyumlu ve akıcı olarak hazırlanmıştır. İçerik Ağacı Konunun üst başlığı ile alt başlıkları net bir şekilde gösterilmiştir. Akış Çizelgesi Eğitimin her ekranında nelerin yer aldığını ayrıntılarıyla tanımlayan Power Point dosyasıdır. Her yansıda bölüm adı, alt bölüm adı, sayfa başlığı, o sayfada yer alacak metnin ayrıntılı tarifi, o sayfada yer alan etkileşimlerin tarifi ve sayfa kodu yer almıştır.

16 Ders Materyallerinin Oluşturulması
Verilmek istenen mesaj ve anlatılmak istenen kavramlar konusuna açıklık getirilerek Grafik, şema, tablo, animasyon gibi öğelerle kolaylıkla anlatılacak şekilde konuların düz metinle anlatılmasından kaçınılarak Öğretici Akademik temelli Öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılabilecek nitelikte Konunun içeriğine hakim İlgi çekici Kolay ulaşılabilir nitelikte hazırlanmıştır.

17 Eğitim Geliştirme İşlemi
Hazırlanan senaryoya göre içerik ve öğrenme etkileşimleri birleştirilmiştir. Macromedia Captivate programı ile MS Word, Excel, Power Point ve Access programlarında yapılan işlemlerin fare hareketleri çekilmiş ve bu dosyalar Macromedia Flash programı ile animasyona dönüştürülmüştür. Öğrencinin dikkatini çekmek için bu tür uygulamaların arasında, konu anlatımını destekleyecek nitelikte Flash programıyla hazırlanmış animasyonlar ve konuyla ilgili resimler eklenmiştir. Macromedia Captivate programıyla fare hareketlerinin çekildiği animasyonlarda, yapılan işlemler ve açıklamalar metin kutuları içine yazılmıştır. Metin kutusunun taşınabilir olması da farenin ekranın bazı yerlerinde görünememe sakıncasını da ortadan kaldırmaktadır.

18 Değerlendirme Hazırlanan bu eğitimin deneme versiyonu ekip tarafından değerlendirilip gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra belirlenen pilot kullanıcı tarafından eğitim test edilmiştir.

19 SONUÇ Sisteme Giriş Örnek Ekranlar
Web-tabanlı Entegre Ofis dersi şu anda verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Hedef kitleden sohbet saatlerinde elde edilen verilere göre, içeriğin anlaşılır, animasyonların konuyu vermede son derece başarılı olduğu ve kendilerinin zihinsel olarak etkin bir şekilde dersi işledikleri bulgularına ulaşılmıştır. Belirlenen saatlerde sohbetlere katılma, e-posta yoluyla her zaman eğitici ve kendi aralarında iletişim kurma, konuların sonunda yer alan değerlendirme sorularını yanıtlama, yine konuların sonunda uygulama yapmalarını sağlayan ödevler verme aktiviteleri gerçekleştirilmektedir. Örnek Ekranlar ÖDEV Sisteme Giriş Çıkış

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


"MERAL ÖZARSLAN BETÜL KUBAT ÖMER FARUK BAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları