Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GES Yatırımlarında Finansman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GES Yatırımlarında Finansman"— Sunum transkripti:

1 GES Yatırımlarında Finansman

2 Enerji Sektörü’ne Kısa Bir Bakış
Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan durgunluk sonrası artan ekonomik büyüme ve endüstriyel yatırımlar enerji ihtiyacını üst seviyelere çıkardı. Enerji sektöründeki liberalleşmeye rağmen arz hala talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yapılan varsayımlar, enerji sektöründeki yatırımlar hız kazanmaz ve belli bir üretim seviyesi yakalanamaz ise ileride Türkiye’de enerji sıkıntısı yaşanacağını göstermektedir. Enerji yatırımları genellikle büyük tutarda yatırım ve uzun vadeli finansman ihtiyacı gerektirmektedir ve bu noktada bankacılık ve enerji sektörü bir araya gelmektedir.

3 Güneş Enerjisi’nde Daha Çok Yolumuz Var !
Türkiye Almanya Toplam yıllık güneşlenme süresi ortalama 2,640 saat Toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi ~7 MW Toplam yıllık güneşlenme süresi ortalama 1,800 saat Toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesi ~ 35,000 MW

4 Yüksek Yatırım Potansiyeli
Elektrik talebinde yıllık ortalama %6 - %8 artış bekleniyor. Avrupa’da beklenen talep artışı yalnızca %1 2023 itibariyle yenilenebilir enerjinin toplam enerji kapasitesi içindeki payının 30%’a çıkarılması hedefleniyor, mevcut durumda yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı sadece 5% civarında (*) Yeni enerji kanunu ile elektrik piyasasında 30% civarında olan özel sektör payının 75%’e çıkarılması hedefleniyor Mevcutta 65 GW (**) olan elektrik üretim kapasitesinin 2023 yılı itibariyle iki katına çıkarılması hedefleniyor, yenilenebilir enerji kaynakları burada önemli bir rol oynayacak Lisanslı güneş enerjisi üretimi için açılan ihaleye 600 MW kapasiteye karşın, 9GW talep geldi Not (*) Yenilenebilir + rüzgar + jeotermal toplamı ( (**) itibariyle

5 Dünya’da Uygulanan Destek Mekanizmaları
Sabit Fiyat : Sabit fiyat garantisi, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üreten ve sisteme veren üreticilere üretimlerinin Belirlenmiş bir sabit fiyattan satın alınmasına ilişkin güvence verilmesini ifade etmektedir. Sabit fiyat garantisi belirli bir sure için verilmekte, ülkeden ülkeye değişmekle beraber çoğunlukla yenilenebilir üretim tesisinin faaliyete geçtiği andan itibaren ilk yıllık donemi kapsamaktadır. Kota : Pek çok ülkede uygulanmakta olan kota sistemi; tüketici, tedarikçi ya da üreticilere tüketim, satış ya da üretim portföylerinin belli bir yüzdesinin yenilenebilir kaynaklardan oluşması yönünde kota verilmesini içermektedir. Kota uygulamasının işleyebilmesi, üretimin gerçekten ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen yenilenebilir kaynaklara dayalı olarak gerçekleştirildiğinin resmi olarak belgelenmesini gerektirmektedir. Farklı ülkelerde “yeşil sertifika”, “yeşil etiket” ya da “yenilenebilir belgesi” gibi adlar altında verilen bu sertifikalar, kotası olan taraflar için bir ispat aracı olmaktadır. Kota yaklaşımı, çoğunlukla söz konusu sertifikaların organize ya da tezgah üstü piyasalarda alınıp satılması ile bir arada uygulanmaktadır Vergi Teşviki : Yenilenebilir enerjiye dayalı üretimleri bazı ilgili vergilerden muaf tutmak ya da vergilerde indirim uygulamak, vergilerin uygulama tarzı ve düzeyiyle bağlantılı olmak üzere söz konusu sektörü yatırımcılar için cazip hale getirebilmektedir. Yatırım Teşvikleri : Yenilenebilir yatırımları için verilen sübvansiyonlar, düşük faizli krediler, yatırım dönemine özel bazı vergi avantajları, yatırım teşvikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bazı ülkelerde yatırım bedelinin %40’ına varan sübvansiyonlar uygulanmaktadır.

6 Türkiye’de Uygulanan Destek Mekanizmaları
Minimum Fiyat Uygulaması 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için 10 yıl süre ile 13,3 cent (USD) / kWh Yerli Üretim Teşviği 31/12/2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektromekanik aksamın yurtiçinde imal edilmiş olması halinde 5 yıl süreyle uygulanır Ör. panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı için + 0,8 cent (usd) Vergisel Avantajlar Ör. teşvikli işlemlerde 1% Kira KDV’si avantajı Yatırım Teşvikleri Ör. enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk 10 yılında izin ve kira bedellerinde 85% indirim 31/12/2015’ten önce devreye girmiş ve YEK Mekanizmasına tabi olan üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektronik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde bu tesislerde üretilen elektrik enerjisi için yerli katkı ilavesi uygulanması düzenlenmiştir. Buna göre, tesisin tipi ve kullanılan aksamın nevine göre belirlenmiş ve Kanun ekindeki II Sayılı Cetvelde tanımlanmış olan katkı miktarları, yine Kanun ekindeki I Sayılı Cetvelde tanımlanmış olan sabit fi yat garantisi rakamlarına ilave edilecektir Orman veya Hazine’nin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her turlu taşınmazın tesis, ulaşım yolları ve şebekeye bağlantı noktasına kadarki enerji nakil hattı için kullanılacak arazilere ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından bedeli karşılığında izin verilmesi, kiralama yapılması, irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi mümkün kılınmıştır Mevcut durumda işletmede olanlar dahil, 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dahil enerji nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanması öngörülmuştur. Bu tesislerden ayrıca orman arazilerinde ORKOY ve ağaçlandırma özel ödenek gelirleri alınmamaktadır. YEK Belgeli üretim tesisleri için 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2’nci maddesi uyarınca alınan %1’lik Hazine payının alınmaması öngörülmüştür.

7 Artık Kendi Elektriğimizi Üretebileceğiz…
Kendi elektriğimizi kendimiz üretmek düşüncesi güneş enerjisi sayesinde artık gerçeğe dönüştü 1 MW’a kadar lisans almadan, şirket kurmadan, yasalar çerçevesinde elektrik üretme hakkımız var !

8 Hızla Büyüyen Bir Sektör
Ekipman Üreticileri EPC Firmaları Tedarikçiler Finansörler Yatırımcılar Tüketiciler

9 Finansman Önem Kazanıyor
Yatırım Teşvikleri Yüksek Talep Finansman Bankalar Yurtdışı Fonlar Satıcı Finansmanı Leasing Türkiye’de henüz satıcı finansmanı alternatifi yok TSKB : Enerji, verimlilik ve çevre alanlarındaki ucuz kredileriyle bilinen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Sanayileşme Fonu’ndan sağladığı kredilere aracılık ediyor. TSKB Proje Finansmanı ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Bala Yücel, 2011 sonu itibariyle toplam kurulu gücü 3 bin MW olan 93 yenilenebilir enerji projesini finanse ettiklerini açıklıyor. Bu projelerin 80’i HES (hidroelektrik santrali), 8’i RES (rüzgar elektrik santrali), 3’ü bio-kütle, 2’si de JES (jeotermal elektrik santrali) şeklinde. Toplam yatırım tutarı 6 milyar dolar olan bu projeler için taahhüt edilen finansman miktarı 1.8 milyar dolar oldu. Bu tutarın 1.2 milyar doları fiilen kullandırıldı. TKB : Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının enerji alanındaki kredilerine aracılık ediyor. Bunlardan örneğin, İslam Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredilerin alt limiti 500 bin, üst limiti ise 10 milyon dolar. TKB Genel Müdür Yardımcısı Metin Pehlivan, Dünya Bankası’ndan önümüzdeki dönemde kullandırılmak üzere 400 milyon dolarlık yeni kaynak temin ettiklerini açıklıyor. TKB, Avrupa Yatırım Bankası’yla geçen yıl imzaladığı anlaşma doğrultusunda 75 milyon euro tutarında kaynak sağlamıştı. Enerji verimliliği projelerinde Apeks yöntemiyle kullanılmak üzere Alman Kalkınma Ajansı’ndan (KfW) da 50 milyon euro tutarında kaynak sağlanması planlanıyor. TKB, bu yıl enerji sektörüne yaklaşık 600 milyon TL’lik kredi kullandırmayı planlıyor. Pehlivan, asgari yüzde 25 özkaynak talep ederek toplam yatırım tutarının yüzde 50’si ile 75’i arasında kredi kullandırdıklarını söylüyor. TKB, bugüne kadar toplam 132 enerji projesini değerlendirip bunlardan 85’ine kredi tahsisi yaparak 2.78 milyar TL’lik kredi kullandırmış. İŞ BANKASI : TURSEFF’in katılımcı bankaları arasında yer alan İş Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı bünyesindeki Proparco’nun kredilerine de aracılık ediyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, kredi vadelerini projenin faaliyete geçtikten sonra yaratacağı gelirle ödeme imkanı verecek şekilde ve sponsorların taleplerini dikkate alarak belirlediklerini söylüyor. Ancak yatırım aşamasındaki geri ödemesiz dönemlerle birlikte vade 10 yılı aşabiliyor. İnce, projeye özgü teminat paketleri ve piyasa şartlarının imkan verdiği en uygun faiz oranlarını sunmaya çalıştıklarını vurguluyor. İş Bankası, geçen yıl 20 yenilenebilir enerji projesine yaklaşık 1.3 milyar dolar tutarında finansman sağladı. AKBANK : Akbank da TURSEFF’in katılımcıları arasında. Banka, bu kapsamda endüstriyel enerji verimliliği, binaların termal rehabilitasyonu ile jeotermal, güneş, biyo-kütle ve biyogaz dahil olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları için uzun vadeli finansman imkanı sağlıyor. Hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisi santralleri ve jeotermal enerji santralleri de proje finansmanlarında yer alıyor. VAKIFBANK : VakıfBank, yeşil projelere yönelik sunduğu kredilerin yanı sıra Dünya Bankası, Avrupa imar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı yatırım kredilerine aracılık ediyor. Bu kredilerin vadesi, projenin bitiş süresi ve yaratacağı fonlara bağlı olarak değişiyor. Ancak genelde 2-3 yılı anapara ödemesiz toplam 7-12 yıl oluyor. Faiz oranları da kullandırılan kredinin kaynağına ve piyasa şartlarına göre belirleniyor. Yabancı banka kaynaklı kredilerde belirli bir komisyon alınıyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bilgiç, geçen yıl yenilenebilir enerji alanındaki 13 projeye yaklaşık 129 milyon dolarlık kredi kullandırdıklarını açıklıyor. Toplam kurulu gücü yaklaşık 2 bin 400 MW olan bu projelerin bir kısmı diğer bankalarla konsorsiyum şeklinde finanse edilmiş. Bilgiç, bu yıl yenilenebilir enerji projeleri için milyon dolar arasında finansman sağlayacaklarını belirtiyor. HALKBANK : Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği finansmanında ağırlıklı olarak Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı gibi dış finans kuruluşlarından sağlanan fonlar kullanılıyor. Nitekim Halkbank da bu çerçevede geçen yıl Fransız Kalkınma Ajansı’yla 100 milyon euro’luk yeni bir kredi protokolü imzaladı. Halkbank Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Şahap Kavcıoğlu, bu protokol kapsamında firmaların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duydukları sermayeyi finanse ettiklerini belirtiyor. Söz konusu kaynağın 60 milyon euro’luk kısmı enerji verimliliği, 40 milyon euro’luk kısmı ise yenilenebilir enerji yatırımları için kullandırılacak. YAPI KREDİ : Yapı Kredi’nin kredi portföyündeki enerji projelerinin yüzde 76’sı yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Bankanın halen bu alanda kurulu güce ulaşan projelere 3 milyar dolar tutarında kredi taahhüdü bulunuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mert Güvenen, Avrupa Yatırım Bankası’yla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinde kullandırılmak üzere 200 milyon euro’luk 15 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlatıyor. Söz konusu anlaşma, Avrupa Yatırım Bankası tarafından Türkiye’deki özel bankalara verilen en uzun vadeli krediyi içeriyor. Amaç, çevreye duyarlı yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği yatırımlarına destek sağlamak. Yapı Kredi, 2011 yılında Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini de kapsayan 5 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştı. Banka, TURSEFF kapsamında da 12 yıl vadeli 75 milyon euro tutarında krediye aracılık edecek. Yapı Kredi iştiraki Yapı Kredi Lea-sing de Uluslararası Finans Kurumu, Alman Yatırım Bankası ve Güneydoğu Avrupa Enerji Verimliliği Fonu’ndan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği projelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 150 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi sağladı. GARANTİ BANKASI : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Alman Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan fonlara aracılık eden Garanti Bankası bugüne kadar 400 milyon dolar kaynak kullandırdı. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, farklı projelerin ihtiyaçları ve nakit akış projeksiyonları doğrultuşunda esnek çözümler sunabildiklerini söylüyor. Ardından da proje türlerine göre finansman sürecini şöyle anlatıyor: “Örneğin, projenin ilk yıllarında geri ödeme yükünü azaltmak amacıyla, artan anapara ödemeli krediler sağlıyor veya HES projelerinin yıl içindeki gelir dalgalanması nedeniyle anapara ve faiz ödemelerini yılın yağışlı dönemlerinde yapılacak şekilde ayarlayabiliyoruz. TEB : Türk Ekonomi Bankası (TEB), Fransız Kalkınma Ajansı’nın Türkiye’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine sağladığı kredilere aracılık ediyor. Banka, özellikle 15 milyon TL’den daha düşük ciroya sahip KOBl’leri hedefliyor. “Enerji verimliliği” başlığı altında minimum yüzde 15 enerji tasarrufu sağlayan her tür makine ve ekipman yenileme yatırımları; “yenilenebilir enerji” başlığı altında ise minimum yüzde 12 iç verim TCrR oranı sağlayan güneş, jeotermal, biyogaz/biyokütle ve 500 kWh kurulu gücün altındaki rüzgar enerjisi projeleri finanse ediliyor. FİNANSBANK : Finansbank, son 3 yılda toplam 4 bin 500 MW kurulu güce sahip 60 civarındaki hidroelektrik, rüzgar ve termik santral projesine 1.8 milyar dolarlık kaynak sağladı. Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ûmür Tan, finansman taleplerinin önemli bir kısmını projelerinin oluşturduğunu belirtiyor. Finansbank, finansman şartlarını yatırımcıyla mutabık kalarak belirlemeye özen gösteriyor. DENİZBANK : TURSEFF’in katılımcı bankaları arasında yer alan DenizBank, özel sektörün orta ölçekli yenilenebilir (HES, RES, JES, GES) enerji projelerine, enerji verimliliği projelerine ve atıktan enerji elde etme projelerine kredi sağlıyor. DenizBank Toptan Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Derya Kumru, kredi miktarının proje başına en az 10 milyon, en fazla 40 milyon euro olabildiğini söylüyor. Yenilenebilir enerji alanında kurulu gücü 5-50 MW arasında ve yatırım tutarı azami 50 milyon euro olan projeler bu kapsamda değerlendiriliyor. DenizBank’ın uzun vadeli kaynak sağladığı mevcut yenilenebilir enerji projelerinin kurulu gücü MW civarında. Kumru, faizlerin piyasa koşullarına paralel olduğunu belirtiyor.

10 Dünya’da Güneş Enerjisi Finansmanı
EPC Panel Sigorta Dünya’da finans kuruluşları Güneş Enerjisi yatırımlarında «beyaz liste» politikası izliyor. Önde gelen finans kurumları güvenilir ekipmanlar ile güvenilir EPC firmaları tarafından gerçekleştirilen projelere kaynak sağlıyor. AB’de yer alan banka & fonlarda «beyaz listede» yer alan firmalar öne çıkıyor Uzun vadeli sürdürülebilir yatırımlar için doğru EPC firmasını seçmek çok önemli

11 Fon Sağlayan Kuruluşlar
Dünya Bankası (IBRD) Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Alman Sanayileşme Fonu (KfW) Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi : Kredi tutarı 150 milyon ABD doları Kredi ile rüzgar, jeotermal ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretecek özel sektör yatırımları finanse ediliyor Hidroelektrik santrallarının kurulu güçlerinin 100 MW’nin altında olması gerekiyor Firmalara asgari vade 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl Bir projeye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 40 milyon ABD Doları Yatırım tutarının asgari %25’inin özkaynakla gerçekleştirilmesi gerekiyor Fransız Kalkınma Ajansı Çevre Kredisi: Kredi tutarı 50 milyon Euro Kredi ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliğini, artırma, doğal gaz dağıtımı ve endüstriyel kirliliği önlemeye yönelik özel sektör projeleri finanse ediliyor Bir projeye kullandırılabilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro Krediden yararlanacak firmalar için asgari vade bir yılı anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere 4 yıl AKKB Kobi Kredisi: Kredi ile KOBİ’lerin Türkiye çapında gerçekleştirdiği sabit sermaye yatırımlarının finansmanı gerçekleştiriliyor, çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları da finanse edilebiliyor • Kredi tutarı 100 milyon Euro, ABD doları olarak da kullanım mümkün • Bir projeye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 5 milyon Euro • Krediden yararlanan kuruluşlar için asgari vade 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere 5 yıl • Krediden yaralanacak kuruluşların KOBİ tanımına uyması gerekiyor AYB Kobi Kredisi: Kredi tutarı 105 milyon Euro, ABD doları olarak da kullanım mümkün • Bir projeye tahsis edilebilecek azami kredi tutarı 12.5 milyon Euro • Krediden yararlanan kuruluşlar için asgari vade 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere 4 yıl Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Uluslararası Finans Kurumu (IFC)

12 Fizibiliteye göre finansman modeli
Güneş Enerjisi’nde Proje Finansmanı Süreci Fizibiliteye göre finansman modeli DenizLeasing Teknik Danışman Raporu Kredi Onayı Yatırımcı Firma ile Sözleşme

13 Borç / Servis Karşılama Oranı
Projenin Finansal Analizi Yatırım Planlaması Satış Fiyatı OPEX Maliyetler Kredi Vadesi Finansman Maliyeti Borç / Servis Karşılama Oranı Elektrik Üretim Miktarı

14 Operasyon& Bakım Riskleri
Finansçı Gözüyle Riskler Yatırımcı Riski Tamamlanma Riski Tedarikçi Riski Finansal Risk Operasyon& Bakım Riskleri Mevzuat Riski ÇÖZÜM Doğru EPC firması Doğru ekipman Sigorta Teknik danışmanlık hizmeti Finansal analiz Tamamlanma Riski Projenin teknik olarak yapılabilirliği İnşaat firmasının performansı Yeterli finansman kaynağı ve uygun maliyet yapısı Tedarikçi Riski Tedarikçilerin teknik ve finansal kapasiteleri Fiyat dalgalanmaları Operasyon, Bakım ve Muhafaza Riskleri İşleticinin teknik ve deneyim ve bilgi düzeyi. Mevzuat Riski Mevcut yasaya uygunluk. Yasada olabilecek değişiklikler Yapılan anlaşmaların hukuksal uygunluk ve geçerliliği Finansal Riskler Devalüasyon, enflasyon, faiz ve likidite riski Yatırımcı Riskleri Yatırımcının sorumluluklarını yerine getirmemesi Yatırımcılar arasında anlaşmazlık

15 Sponsor Firma & Şahıs Kefaletleri
Finansman Koşulları Fizibiliteye Uygun Özkaynak % Hisse Rehni Proje Arsa İpoteği Sponsor Firma & Şahıs Kefaletleri Alacak Temliki Proje fizibilitesi paralelinde yatırımcı için doğru özkaynak – finansman oranını belirliyoruz ve bu doğrultuda ekli şartlarla finansman sağlayabiliyoruz. Ekipman 2. El Değeri ?

16 Sigorta Güvencesi Gelir Kaybı İş Durması
Grev Lokavt Kargaşalık Halk Hareketleri Kötü Niyetli Hareketler / Terör Yangın Deprem Hırsızlık Dolu Fiziki Zararlar Komşu Mali Sorumluluk

17 Proje Finansmanının Sağladığı Avantajlar
Uzun Vadeli Borçlanma Nakit Akışına Endeksli Geri Ödeme Bilanço Dışı Finansman (SPV) Risk Yönetimi ve Paylaşımı

18 Örnek Proje Finansmanı Modeli
Kapasite 1,000 kWp Yıllık Brüt Üretim : 1,600 (kWh / kWp) Yatırım Toplam Yatırım : 1,1 mio € 25% Özkaynak Finansman 75% Leasing Kredi Geri Ödeme Süresi : 10 yıl Faiz : Libor endeksli Ortalama Borç / Servis Karşılama Oranı : 1,20 Örnek fizibilite : 1 MW yatırım Yıllık ışınım değeri 1,600 25% özkaynak – 75% finansman Libora endeksli değişken faizli Ortalama 1,20’lik bir BSKO ile proje 10 yılda kendisini ödeyebiliyor

19 Leasing Süreci Proforma Fatura Kredi Satıcı Ödemesi Devir
Müşteri satıcı firma ile anlaşır Satın alınacak ekipmana ait fatura DenizLeasing adına düzenlenir Proforma Fatura Kredi onay süreci için gerekli evraklar DenizLeasing’e iletilir Kredi onayı sonrası üzerinde anlaşılan ödeme planını kapsayan Finansal Kiralama sözleşmesi imzalanır Kredi DenizLeasing sözleşme konusu ekipmanı satıcı firmadan alır ve ödemeyi yapar Satıcı Ödemesi Kiracı kira ödemelerini DenizLeasing’e yapar DenizLeasing kredi vadesi bitiminde sözleşme konusu ekipmanı kiracıya devreder Devir

20 DenizLeasing Pazar ve İş Geliştirme
0212 – Teşekkürler…


"GES Yatırımlarında Finansman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları