Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: RÜZGAR ENERJİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: RÜZGAR ENERJİSİ"— Sunum transkripti:

1 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: RÜZGAR ENERJİSİ
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu’nun tanımına göre yenilenebilir enerji, sürekli olarak yenilenen doğal süreçlerden elde edilen enerji olarak tanımlanmıştır.

2 Enerji Kaynakları ve Sınıflandırılması

3 Yenilenebilir Enerji Türü Kaynak veya yakıtı
Rüzgar Enerjisi Güneş Enerjisi Jeotermal Enerjisi Hidrolik/Gelgit/Dalga Enerjisi Biokütle/Bioyakıt Enerjisi Hidrojen Enerjisi Atmosfer hareketi Güneş Yer altı suları Su potansiyel ve kinetik en. Biyolojik artıklar Su ve hidroksit

4

5

6 Ülkemizde Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç

7 Üretim Kaynaklarına Göre Birim Enerji Üretim Maliyeti
Yakıt Maliyet ($-cent/kWh) KÖMÜR 4,8-5,5 GAZ 3,9-4,4 HİDROLİK 5,1-11,3 BİOMASS 5,8-11,6 NÜKLEER 11,1-14,5 RÜZGAR 4,0-6,0

8 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN
Kanun Numarası : /5/2005 Yayımlandığı Resmi Gazete : 18/5/2005 tarih ve sayı Revize tarihi : 29/12/2010 Yayımlandığı Resmi Gazete : 08/01/2011 tarih ve sayı

9 Kanunun amacı: Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesidir.

10 RÜZGAR ENERJİSİ Güneş ışınları, yeryüzünde farklı sıcaklık, basınç ve nem oluşturur,Bu oluşumdan dolayı rüzgar enerjisi meydana gelir.Yani güneş enerjisinin dolaylı bir ürünüdür.

11 NEDEN RÜZGAR ENERJİSİ Sürekli geliştirilmektedir.
Çok eskiden beri bilinen bir enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlarla rekabet edebilmektedir.

12

13

14

15 RÜZGAR ENERJİSİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞÜM ŞEMASI

16 Rüzgar Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları : temiz ve emisyonsuz bir enerji kaynağıdır, emisyonu olmadığı için sera gazları oluşturmaz ve küresel ısınmaya katkı yapmaz Yakıt maliyeti yoktur ve işletme masrafları çok azdır. Dışa bağımlı olmayan ve çevresel koşullar uygun olduğunda sürekli enerji oluşturan bir kaynaktır Rüzgar türbinleri karmaşık olmayan ve otomatik makinalardır ve periyodik bakımlar sonucu yıllık ömürleri boyunca sorunsuz çalışırlar İşletmeye almak ve kullanmak üç ay gibi kısa bir sürede mümkün olabilmektedir. Dezavantajları: Enerji üretimi rüzgara bağımlı olduğundan rüzgar kesilmesi veya azalması ile enerji kaybı oluşur Türbin maliyetleri yüksek olabilmektedir ancak gittikçe azalan bir maliyet durumu söz konusudur Büyük dönel bir makine oluşundan ötürü çevrede kuş ölümlerine neden olabilmektedir Rüzgar türbinlerinin meydana getirdiği ses şiddeti çevreye gürültü olarak yansıyabilir Türbinler; elektromanyetik dalgayı etkileyebilir

17 Dünya’da rüzgar enerji santrallarının gücünün artışı (MW)

18 Kıtalarda rüzgar enerjisi kurulu gücün paylaşımı

19

20 Türkiye’de rüzgâr enerjisi yatırımları 1998 yılından itibaren, daha çok küçük ölçeli yap-işlet-devret modeli ile uygulamalar artmaya başlamıştır. Türkiye de halen faaliyette olan Rüzgâr Santralleri Tablo 1. de verilmiş olup, ilgili verilere göre Türkiye deki toplam kurulu güç 13 santral ile MW tır. Bu haliyle ülkemizde rüzgâr enerjisinin payı %1 seviyesinin altındadır.

21 SONUÇ Ülkemiz için en uygun alternatif enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli 200 milyar kWh/yıl dır (2013 yılında elektrik enerjisi tüketim miktarımız 239,3 milyar kWh dir.) Rüzgar potansiyelimizin bu kadar büyük olmasına rağmen, ülkemizde bu potansiyelin sadece %3,7 sı kullanılmaktadır. Buna karşın hammaddesini ithal ettiğimiz doğal gaz santralleri ile 2013 yılı elektriğimizin %31,6’sini ürettik. Bu yanlış üretim yöntemlerine mümkün olduğunca kısa sürede son vererek sadece rüzgar potansiyelimizin %50 sini kullansak 2013 yılı elektrik enerjisi tüketimimizin %41,8 sini üretebilirdik. Buna karşın sadece %3,1 ini rüzgar enerjisinden karşılıyoruz.


"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: RÜZGAR ENERJİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları