Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM Aracı Olarak STRATEJİK PLANLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM Aracı Olarak STRATEJİK PLANLAMA."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM Aracı Olarak STRATEJİK PLANLAMA

2 MODERN VE MODEL ŞEHİR 01 Yeni kamu yönetimi anlayışı ile; o Merkezilikten yerelliğe, o Dikey organizasyondan yatay organizasyona, o Bürokratik hantal yapıdan esnek yapılara, o Emredici, buyurgan anlayıştan katılımcı, şeffaf ve hesap vermeye doğru çevrilen bir yönetim biçimine geçiş başlamıştır Yeni Kamu Anlayışı…

3 MODERN VE MODEL ŞEHİR 02 Söz konusu yönetim biçimini tesis etme ve yürütmenin bilinen en iyi aracı stratejik yönetimdir. Stratejik Yönetim: Stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme ve değerlendirmeler ile yapısal ve motivasyonel önlemleri kapsayan süreçler toplamıdır. Neden Stratejik Yönetim?

4 MODERN VE MODEL ŞEHİR 02  Sadece üst yöneticilerin işi değildir.  Sadece üst yöneticiler gibi düşünmek değildir.  Alışılanı ve bilineni yapmak değildir.  Stratejik planlama değildir.  Kurumsallaşmış pasiflik ve bağımlılık değildir. Stratejik Yönetim Ne Değildir?

5 MODERN VE MODEL ŞEHİR 02 Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Bu Çerçevede;  Sonuçların planlanmasıdır  Değişimin planlanmasıdır  Gerçekçidir  Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur  Katılımcı bir yaklaşımdır  Günü kurtarmaya yönelik değildir  Bir şablon değildir Stratejik Planlama Nedir?

6 MODERN VE MODEL ŞEHİR 03  Stratejik planlama, eldeki kaynakları, “doğru işleri” “mümkün olan en düşük maliyetle” yapar.  Nihai amaca etkili, ekonomik ve verimli şekilde ulaşmayı mümkün kılar. Planlama Ne Kazandırır?

7 MODERN VE MODEL ŞEHİR 04 Stratejik Planlar; Değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir. Sonuçların elde edilmesi esastır Uygulamaya yönelik temel teşkil eder. Gerekli bir yönetsel araçtır. Geleceği de kapsar. Paydaş desteği için gereklidir. İletişimi teşvik eder.

8 MODERN VE MODEL ŞEHİR 05  Üst yönetimin kararlı olması gerekir.  Durum tespit analizinde rasyonel davranılması gerekmektedir.  Kurumun mali durumu, insan kaynakları, yönetim kültürü ve organizasyon yapısı dikkatle değerlendirilmeli, kurumun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmelidir.  Demografik, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel faktörler incelenmeli; kurumun karşı karşıya bulunduğu tehditler ve fırsatlar belirlenmelidir. Stratejik Plan Hazırlığındaki Kritik Noktalar:

9 MODERN VE MODEL ŞEHİR 06 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi

10 MODERN VE MODEL ŞEHİR 07 Stratejik Plan Başkanın Belediyeyi Nasıl Yöneteceğinin Resmi Belgesidir (5216/18 ve 5393/38/b) Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi Stratejik Planın 5 Yıllık Olması, Seçim Dönemini Kapsaması Bunun En Temel Argümanıdır. (Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Md. 7)

11 MODERN VE MODEL ŞEHİR 08 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı Bu Bağlamda; İlk Plan 2006 Yılında Hazırlamıştır.

12 MODERN VE MODEL ŞEHİR 09 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı Mart 2009 Yerel Seçimlerinin Ardından İkinci Plan Hazırlanmıştır

13 MODERN VE MODEL ŞEHİR 10 Stratejik Plan Uygulamasından Örnekler (Altyapı) İdare AdıKocaeli Büyükşehir Belediyesi Amaç Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması Hedef Ku.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin 2012 yılı sonuna kadar web ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri2011 Hedef 2011 Gerçekleşen 2012 Hedef 2012 Gerçekleşen 2013 Hedef 1 - Altyapı bilgisinin web üzerinden ilgili kurumlara açılması 100 % 60 %100 % Faaliyetler201120122013 1 - Altyapı haritalarının CBS’ye aktarılması √ √ 2 - Altyapı haritaları ve kazı ruhsatlarının eş zamanlı olarak Kocaeli Şehir Rehberi'nden yayımlanması √ 3 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin CBS’ye aktarılması √

14 MODERN VE MODEL ŞEHİR 11 Stratejik Plan Uygulamasından Örnekler (Sosyal Hizm.) İdare AdıKocaeli Büyükşehir Belediyesi AmaçTo.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek Hedef To.4.2 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik her yıl en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri 2011 Hedef 2011 Gerçekleşen 2012 Hedef 2012 Gerçekleşen 2013 Hedef 1 - Sosyal hizmet ve özürlülük alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler 20 Adet 25 Adet16 Adet 25 Adet Faaliyetler201120122013 1 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi. √√√

15 MODERN VE MODEL ŞEHİR KOCAELİ 01 Örnek metin Örnek metin' TEŞEKKÜRLER


"STRATEJİK YÖNETİM Aracı Olarak STRATEJİK PLANLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları