Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmen Öz Yeterliliği ve Kolektif Öğretmen Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Temel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmen Öz Yeterliliği ve Kolektif Öğretmen Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Temel."— Sunum transkripti:

1 Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmen Öz Yeterliliği ve Kolektif Öğretmen Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Temel ÇALIK Ferudun SEZGİN Hasan KAVGACI Ali Çağatay KILINÇ Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Sıdıka Kınacı İ.Ö.O Gazi Üniversitesi

2 Amacı Bu araştırmanın amacı Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmen öz yeterliliği ve kolektif öğretmen yeterliliği arasındaki ilişkileri incelemektir. Ankara’da ilköğretim okullarında çalışmakta olan 328 sınıf ve branş öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

3 Kavramlar ÖğretimLiderliği;Okul müdürlerinin, öğretmelerin öğretme öğrencilerinde öğrenme durumlarını doğrudan ya da dolaylı yoldan önemli ölçüde etkileyen davranışlarıdır.

4 Kavramlar Öğretmen Öz Yeterliliği: Öğretmenlerin öğrencilerin davranışlarını ne kadar etkileyebildilerine ve mesleklerini etkili bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan davranışlara ne denli sahip olduklarını gösteririr.

5 Kavramlar Kolektif öğretmen yeterliliği ise bir okulda bulunan öğretmenlerin grup olarak ortaya koydukları çabanın öğrenciler üzerinde olumlu bir etki oluşturabileceğine dönük algılarını ifade etmektedir.

6 Araştırmanın Modeli Makale ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır.İlişkisel tarama modelleri iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemede kullanılır. Araştırmada 3 farklı ölçek kullanılmıştır. Bunlar Öğretmen öz yeterlilik ölçeği(ÖÖYÖ) ,Kolektif yeterlilik ölçeği(KYÖ), Öğretim Liderliği Ölçeği(ÖLÖ)

7 Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği (ÖÖYÖ)
Bu Ölçek, (1) Öğrenci katılımına yönelik öz-yeterlilik (8 madde), (2) Öğretim stratejilerini kullanmaya yönelik öz yeterlik (8 madde) ve (3) Sınıf yönetimine yönelik öz yeterlik (8 madde) olmak üzere üç faktörden ve 1’den (yetersiz) 9’a (çok yeterli) kadar derecelendirilmiş 9’lu Likert tipi toplam 24 maddeden oluşmaktadır.

8 Öğretim Liderliği Ölçeği (ÖLÖ)
Bu ölçek 5’li Likert tipi 50 maddeden ve 5 alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Alt boyutlar sırasıyla (1) Okulun amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması, (2) Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetilmesi, (3) Öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi, (4) Öğretmenlerin desteklenmesi ve geliştirilmesi ve (5) Düzenli öğrenme-öğretme çevresi ve ikliminin oluşturulması olarak adlandırılmıştır

9 Bulgular Kolektif öğretmen yeterliğine ilişkin ortalama incelendiğinde, öğretmenlerin orta düzeyde bir kolektif yeterlik inancına sahip oldukları söylenebilir

10 Tabloya göre öğretim liderliği, öğretmen öz yeterliği ve kolektif öğretmen yeterliği arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmaktadır.

11 Sonuç Araştırmanın bulguları genel olarak, okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının ve öğretmenlerin öz yeterlilik algılarının kolektif öğretmen yeterliliği üzerinde etkili olduğu düşüncesini destekler niteliktedir. Öğretim liderliği öğretmenlerin öğretme, öğrencilerin ise öğrenme yeterliklerini artıran bir liderlik davranışı olarak kabul edilmektedir. Fakat bu liderlik davranışının öğretmenlerin öğretme yeterliklerini nasıl artırdığı konusunda tam bir açıklama bulunmamaktadır.

12 Toparlıcak olursak Kolektif yeterlilik ile öğretmen öz yeterliliği arasında olumlu yönde ve anlamlı ilişkiler olduğunu söyleyebilriz. Kolektif öğretmen yeterliliğinin yüksek olduğu bir okulda öğretmenlerin öz yeterliliklerinin de yüksek olabileceği veya öz yeterlilikleri yüksek öğretmenlerden oluşan bir okulda öğretmenlerin bir grup olarak kolektif yeterliliklerine olan inancının da yüksek olacağı iddia edilebilir.

13 Hazırlayan Çağlar Fikir DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM 


"Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Öğretmen Öz Yeterliliği ve Kolektif Öğretmen Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Temel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları