Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Amortisman Ayırma Kayıtları 7/A seçeneğine göre 7/B seçeneğine göre Amortisman Ayrılmış Varlığın Satılması Amortisman Süresini Doldurmuş Varlıklar

2 25 MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN
250 ARAZİ VE ARSALAR 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 252 BİNALAR 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) İLKE : Maddi Duran Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak VUK, 5 yıldan kısa olmamak şartıyla işletmeleri amortisman ayırmada serbest bırakmıştır (max.A.O.%20).

3 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN
260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) İLKE : Maddi Olmayan Duran Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak yararlanma süresi belli değilse (veya uzunsa) 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa edilirler (Amort.Oranı % 20).

4 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLARDA AMORTİSMAN
271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) İLKE : Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ilke olarak kendilerinden yararlanılacakları süreler içinde amorti edilir. Ancak Bakanlık yüzde yöntemini benimsemiştir. İşletmenin başvurusu üzerine bu yüzde Bakanlıkça tespit edilir. Bakanlık her işletme için ayrı bir yüzde tespit eder...

5 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar :
750 257 X

6 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar :
750 / 760 257 X

7 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar :
750 / 760 / 770 257 X

8 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar :
750 / 760 / 770 257 (268 / 278 / 299) X

9 Amortisman Ayırma Kayıtlarında Kullanılacak Hesaplar :
750 / 760 / 770 257 (268 / 278 / 299) X 7/B 796 257 (268 / 278 / 299) X

10 Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında 5
Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında TL amortisman hesaplanmıştır. 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yevmiye kaydını yapınız.

11 Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında 5
Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında TL amortisman hesaplanmıştır. 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yevmiye kaydını yapınız. 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 31/12/2006 5.000

12 Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında 5
Örnek: Yönetim binası için 2006 yılında TL amortisman hesaplanmıştır. 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yevmiye kaydını yapınız. 7/A 770 GENEL YÖNETİM GİDERİ 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 31/12/2006 5.000 7/B 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 31/12/2006 5.000

13 Biraz önce yaptığımız amortisman gider kaydında ki binanın kayıtlı değerinin TL olduğu varsayılırsa....

14 Biraz önce yaptığımız amortisman gider kaydında ki binanın kayıtlı değerinin TL olduğu varsayılırsa.... ..... ŞİRKETİNİN 2006 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) 5 yıl sonra ?

15 5.000 x 5 = 25.000 TL amortisman birikecektir...
5 yıl boyunca her yıl TL amortisman gideri kaydedilecek (Normal Amortisman yöntemine göre) olursa; 5.000 x 5 = TL amortisman birikecektir... ..... ŞİRKETİNİN 2011 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) Varlığın Defter Değeri (DD) : TL Birikmiş Amortismanı (BA) : TL Varlığın Net Defter Değeri (NDD) : TL

16 Diğer Olağandışı.... kullanılır
2012 yılında bu binayı satmaya kalktığımızı düşünelim... NDD üzerindeki her fiyat kar, altındaki her fiyat zarar anlamına gelecektir. ..... ŞİRKETİNİN 2011 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) SATIŞ FİYATI > NDD ( TL) ; KAR 679 SATIŞ FİYATI < NDD ( TL) ; ZARAR Diğer Olağandışı.... kullanılır

17 SATIŞ FİYATI > NDD (35.000 TL) ; KAR 679
1.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... 100 KASA 50.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 25.000 252 BİNALAR 60.000 SATIŞ FİYATI > NDD ( TL) ; KAR 679 SATIŞ FİYATI < NDD ( TL) ; ZARAR 689

18 SATIŞ FİYATI > NDD (35.000 TL) ; KAR 679
1.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... 100 KASA 50.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 25.000 252 BİNALAR 60.000 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 15.000 SATIŞ FİYATI > NDD ( TL) ; KAR 679 SATIŞ FİYATI < NDD ( TL) ; ZARAR 689

19 SATIŞ FİYATI > NDD (35.000 TL) ; KAR 679
2.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... 100 KASA 30.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 25.000 252 BİNALAR 60.000 SATIŞ FİYATI > NDD ( TL) ; KAR 679 SATIŞ FİYATI < NDD ( TL) ; ZARAR 689

20 SATIŞ FİYATI > NDD (35.000 TL) ; KAR 679
2.ÖRNEK: Defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bu binayı 2012 yılında TL’ye peşin satalım.Yapılacak yevmiye kaydı... 100 KASA 30.000 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 25.000 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 5.000 252 BİNALAR 60.000 SATIŞ FİYATI > NDD ( TL) ; KAR 679 SATIŞ FİYATI < NDD ( TL) ; ZARAR 689

21 3.ÖRNEK: Defter değeri 60.000 TL olan bu bina şayet satılmazsa;

22 3.ÖRNEK: Defter değeri 60.000 TL olan bu bina şayet satılmazsa;
a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır...

23 3.ÖRNEK: Defter değeri 60.000 TL olan bu bina şayet satılmazsa;
a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır... 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 252 BİNALAR 60.000

24 3.ÖRNEK: Defter değeri 60.000 TL olan bu bina şayet satılmazsa;
a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır... 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 252 BİNALAR 60.000 b) 2018 yılına gelindiği ve amortisman süresini doldurduğu halde (Birikmiş Amortismanı TL) daha birkaç sene kullanılmaya devam edilmesi yönünde karar alınmışsa; son yıl 1 TL eksik amortisman ayrılarak kayıtlarda İZ BEDELİ ile izlenir...

25 3.ÖRNEK: Defter değeri 60.000 TL olan bu bina şayet satılmazsa;
a) 2018 yılına gelindiğinde amortisman süresini doldurduğundan (5.000 TL x 12 yıl = TL Birikmiş Amortisman) ve yıkım kararı alındığından kayıtlardan çıkarılır... 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 252 BİNALAR 60.000 b) 2018 yılına gelindiği ve amortisman süresini doldurduğu halde (Birikmiş Amortismanı TL) daha birkaç sene kullanılmaya devam edilmesi yönünde karar alınmışsa; son yıl 1 TL eksik amortisman ayrılarak kayıtlarda İZ BEDELİ ile izlenir... 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 59.999 252 BİNALAR 59.999

26 a) b) ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU
1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) a) ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (-) b)

27 a) b) ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU
1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR a) ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 1 b)

28 a) b) İZ BEDELİ ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU
1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR a) ..... ŞİRKETİNİN 2018 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 252 BİNALAR 1 b) İZ BEDELİ

29 (gelirin PASİFLEŞTİRİLMESİ)
Yenileme Fonu Duran varlıkların karlı satışı veya afetler yüzünden zarara uğraması dolayısıyla sigortadan alınan tazminatın fazlasını belli koşullar altında; belli bir süre vergi dışı bırakma imkanı sağlayan fondur. Satış karı veya tazminat fazlası “ KARLAR” hesabına yazılmak yerine bilançonun pasifinde “549 ÖZEL FONLAR” hesabının içinde tutulur. (gelirin PASİFLEŞTİRİLMESİ)

30 Yenileme Fonu Oluşturabilmenin Koşulları :
M.D.V. Satış karını veya tazminat fazlasını yenileme fonu için ayırma yasal bir zorunluluk değil, yasal bir HAK’tır. Yenileme Fonu Oluşturabilmenin Koşulları : Bilanço esasına göre defter tutulması M.D.V. Amortismana tabi olması Yenilemenin zorunlu olması Yönetimin karar verip teşebbüse geçmiş olması Yenilemenin aynı türden olması Yenileme fonunun 3 yıl içinde kullanılması

31 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri 30. 000 TL, birikmiş amortismanı 24
ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır.

32 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri 30. 000 TL, birikmiş amortismanı 24
ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır. 01/11/2005 100 KASA H. 23.600,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H. 24.000,- 254 TAŞITLAR H. 30.000,- 391 HESAPLANAN KDV 3.600,- 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR H. 14.000,- MDV satış kaydı (yenileme yok) .../.../2005

33 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri 30. 000 TL, birikmiş amortismanı 24
ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır. Yenileme söz konusu ise :

34 ÖRNEK 1: İşletme defter değeri 30. 000 TL, birikmiş amortismanı 24
ÖRNEK 1: İşletme defter değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan bir minibüsünü tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) satmıştır. Yenileme söz konusu ise : 01/11/2005 100 KASA H. 23.600,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H. 24.000,- 254 TAŞITLAR H. 30.000,- 391 HESAPLANAN KDV 3.600,- 549 ÖZEL FONLAR H. Yenileme Fonu 14.000,- MDV satış kaydı (yenileme var) .../.../2005

35

36 a) b) 20.000 TL’ye satıyoruz... ..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU
1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN(-) a) TL’ye satıyoruz... ..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN(-) b)

37 a) b) 14.000 TL karla sattık... 3 yıl sonunda
..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR a) KAR GELİR TABLOSUNA 679 TL karla sattık... ..... ŞİRKETİNİN 2005 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR KAR BİLANÇOYA 549 b) 549 ÖZEL FONLAR 3 yıl sonunda KAR GELİR TABLOSUNA 679

38 Örnek 2: İşletme 01. 12. 2005 tarihinde 40
Örnek 2: İşletme tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) idari hizmetlerde kullanmak üzere yeni aldığı minibüs için dönem sonunda “normal yönteme” göre (%20 oranında) TL amortisman ayırmıştır (7/A seçeneğine göre).

39 Örnek 2: İşletme 01. 12. 2005 tarihinde 40
Örnek 2: İşletme tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) idari hizmetlerde kullanmak üzere yeni aldığı minibüs için dönem sonunda “normal yönteme” göre (%20 oranında) TL amortisman ayırmıştır (7/A seçeneğine göre). 01/12/2005 254 TAŞITLAR H. 40.000,- 191 İND.KDV 7.200,- 100 KASA H. 47.200,-

40 5 yıl boyunca her 31.12’de bu kayıt tekrarlanacak...
Örnek 2: İşletme tarihinde TL’ye (KDV hariç % 18) idari hizmetlerde kullanmak üzere yeni aldığı minibüs için dönem sonunda “normal yönteme” göre (%20 oranında) TL amortisman ayırmıştır (7/A seçeneğine göre). 01/12/2005 254 TAŞITLAR H. 40.000,- 191 İND.KDV 7.200,- 100 KASA H. 47.200,- 5 yıl boyunca her 31.12’de bu kayıt tekrarlanacak... 31/12/2005 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 8.000,- 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 8.000,-

41 Yenileme Fonu Yoksa... 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ 257 BİRİK.AMORTİSMAN
(1.yıl) (1.yıl) (2.yıl) (2.yıl) (3.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (4.yıl) (5.yıl) (5.yıl)

42 Yenileme Fonu Varsa... 10.000.- 770 GEN.YÖN.GİDERLERİ
257 BİRİK.AMORTİSMAN (1.yıl) (1.yıl) (2.yıl) (2.yıl) (3.yıl) (3.yıl) (4.yıl) (4.yıl) (5.yıl) (5.yıl) 549 ÖZEL FONLAR (1.yıl) (2.yıl)

43 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H.
b) Yenileme fonu bulunması durumunda (2005 yılında oluşan yenileme fonunun bakiyesi TL’dir): Birinci yıl 31/12/2005 549 ÖZEL FONLAR H. 8.000, - Yenileme Fonu 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Amortisman giderinin yenileme fonundan indirilmesi kaydı .../.../ İkinci yıl 31/12/2006 2.000, 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ H. 6.000, Amortisman giderinin yenileme fonundan indirilmesi kaydı ve indirilemeyen kısmın dönem gider kaydı (7/A seçeneğine göre) Üçüncü yıl 31/12/2007 Amortisman gider kaydı (7/A seçeneğine göre)

44 Değer Artırıcı Gider Normal bakım, onarım, tamir, yıkama, yağlama, boyama ve temizleme vb. rutin giderlerin dışında duran varlığı genişletmek (kapasitesini artırmak), kullanım (faydalı) ömrünü uzatmak, ekonomik değerini sürekli olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerdir. GİDER YAZILIR ! MALİYETE EKLENİR !

45 Yapılan giderin “Değer Artırıcı Nitelikli Gider”
sayılması için şunlardan biri mutlaka olmalıdır: Varlığın ya kullanım süresini uzatmalı Varlığın ya kapasitesini artırmalı Varlığa ya edinildiği tarihte sahip olmadığı bir ilave yapılmalı Ya da bir afete uğramış varlığa yapılmalı

46 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir.

47 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/2005 254 TAŞITLAR H. 10.000,- 191 İND.KDV 1.800,- 100 KASA H. 11.800,-

48 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/2005 254 TAŞITLAR H. 10.000,- 191 İND.KDV 1.800,- 100 KASA H. 11.800,- b) İşletme tarihinde, minibüse km bakımı yaptırmıştır ve bunun için 500 TL (KDV hariç % 18) ödemiştir.

49 Örnek 3: a) İşletme tarihinde, TL’ye (KDV hariç % 18) minibüse TURBO JET MOTORU taktırmıştır. Minibüs artık 340 km/h hız yapabilmektedir. 01/12/2005 254 TAŞITLAR H. 10.000,- 191 İND.KDV 1.800,- 100 KASA H. 11.800,- b) İşletme tarihinde, minibüse km bakımı yaptırmıştır ve bunun için 500 TL (KDV hariç % 18) ödemiştir. 01/12/2005 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500,- 191 İND.KDV 90,- 100 KASA H. 590,-

50 AMORTİSMAN YÖNTEMİ DEĞİŞMEZ !
DİKKAT Kapasite artırıcı giderler varlığın kalan ömrü içinde amorti edilir. Varlık amorti edildikten sonra yapılmışsa gider yazılır. Kullanım süresini artırıcı giderler varlığın uzayan (yeni) ömrü içinde amorti edilir. Varlık amorti edildikten sonra yapılmışsa maliyete eklenir. AMORTİSMAN YÖNTEMİ DEĞİŞMEZ !

51 Haftaya... Konu: Ödev:


"Amortisman İle İlgili İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları