Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şimdi bu Duran Varlıklardan üzerinde biraz duralım...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şimdi bu Duran Varlıklardan üzerinde biraz duralım..."— Sunum transkripti:

1 Şimdi bu Duran Varlıklardan üzerinde biraz duralım...
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

2 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 252 BİNALAR 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

3 MADDİ DURAN VARLIKLARI edinme yöntemleri:
satın alma yolu ile (hazır) sipariş vererek yaptırma (özel) ihaleye çıkma yoluyla, bizzat kendisi inşaa ederek (bina) bizzat kendisi imal ederek. (makine)

4 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile...

5 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme

6 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri

7 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri

8 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri Ayrıca değer artırıcı harcamalar da maliyet bedeline eklenir

9 MALİYETE EKLENEBİLİR ! GİDER YAZILABİLİR !
250 ARAZİ VE ARSALAR Yeni alınan arsa ve arazi üzerinde daha önceden varolan yapıların yıkılması sırasında ödenen tutarlar dahil, tapu, alımla ilgili vergiler ve harçlar... 252 BİNALAR Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım vergisi ile diğer gider ve harçlar... 254 TAŞITLAR Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, binek oto.ların KDV’si, taşıt alım vergisi ve özel tüketim vergisi ve harçlar... 255 DEMİRBAŞLAR Komisyon, sigorta, taşıma, kurulum - montaj ve özel giderler... MALİYETE EKLENEBİLİR ! GİDER YAZILABİLİR ! Alım esnasında yapılan giderler Daha sonra yapılacak giderler

10 Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir.
Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: TL’ye alınan taşıt için TL masraf yapılmış...

11 BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler
Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: TL’ye alınan taşıt için TL masraf yapılmış... 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 26.000 4.000 30.000

12 BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler
Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: TL’ye alınan taşıt için TL masraf yapılmış... 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 26.000 4.000 30.000 254 TAŞITLAR 100 KASA 30.000

13 Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir.
Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. ..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU ..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR

14 Şimdi bu Duran Varlıklardan 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
üzerinde biraz duralım...

15 İçinizde ehliyet alan var mı ?
Yapın bakayım kaydını ?

16 İçinizde ehliyet alan var mı ?
Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET PARA X

17 İçinizde ehliyet alan var mı ?
Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET ? 100 KASA X

18 Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı:
herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, işletmenin belli bir şekilde uzun bir süre yararlandığı veya yararlanmayı beklediği, belli koşullar altında hukuken korunan varlıklardır.

19 ÖRNEĞİN: Her türlü haklar; Şerefiyeler (Hava Parası),
Patent Lisans Marka Ticaret Ünvanı İsim Hakkı Telif Hakkı İmtiyaz Hakkı Kullanma-Yararlanma Hakkı Şerefiyeler (Hava Parası), Aktifleştirilen giderler... Kuruluş – Örgütlenme Giderleri Araştırma – Geliştirme Giderleri

20 2 DURAN VARLIKLAR 20 21 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 265 266 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 269 VERİLEN AVANSLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

21 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

22 Şimdi bu Duran Varlıklardan 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
üzerinde biraz duralım...

23 2 DURAN VARLIKLAR 20 21 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 270 271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 273 274 275 276 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 279 VERİLEN AVANSLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

24 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK KAVRAMI :
Madenler (kömür, bor vb.), Petrol yatakları, Taş ve kum ocakları, vb. doğal kaynaklar çıkarıldıkça tükeneceklerinden özel tükenmeye tabi varlıklar olarak ifade edilirler.

25 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

26 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR 3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR
10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL DEĞERLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

27 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır.

28 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır. B A Alındıklarında, yapıldıklarında, veya elde edildiklerinde... Satıldıklarında, atıldıklarında, veya elden çıkarıldıklarında...

29 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Alındıklarında

30 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X

31 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X Satıldıklarında

32 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi
Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA X Satıldıklarında ne KAR ZARAR KASA DURAN VARLIKLAR X

33 Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu
ÖRNEK : TL alınan bir duran varlık TL’ye satılırsa...

34 Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu
ÖRNEK : TL alınan bir duran varlık TL’ye satılırsa... KASA DURAN VARLIKLAR 6.000 5.000 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000

35 Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu
ÖRNEK : TL alınan bir duran varlık TL’ye satılırsa...

36 Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu
ÖRNEK : TL alınan bir duran varlık TL’ye satılırsa... KASA DURAN VARLIKLAR 4.000 5.000 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000

37 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL);

38 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır.

39 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA

40 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur.

41 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA

42 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA c) % 60 iştirak etmiştir.

43 1. ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A. Ş. ’nin sermayesine (100
1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine ( TL); a) % 5 oranında katılmıştır. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA b) % 20 oranında ortak olmuştur. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA c) % 60 iştirak etmiştir. 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 100 KASA

44 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)

45 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır.

46 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA

47 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) TL’ye bir dükkan alınmış ve TL masraf yapılmıştır.

48 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) TL’ye bir dükkan alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA

49 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) TL’ye bir dükkan alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA c) TL’ye bir kamyon alınmış ve TL masraf yapılmıştır.

50 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir arsa alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA b) TL’ye bir dükkan alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA c) TL’ye bir kamyon alınmış ve TL masraf yapılmıştır. 254 TAŞITLAR 100 KASA

51 3. ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27
3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar TL’ye malolmuştur.

52 3. ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27
3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar TL’ye malolmuştur. a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt :

53 3. ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27
3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar TL’ye malolmuştur. a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt : 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA

54 3. ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27
3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar TL’ye malolmuştur. a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt : 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA b) İnşaat bittiğinde yapılacak kayıt :

55 3. ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27
3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar TL’ye malolmuştur. a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt : 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA b) İnşaat bittiğinde yapılacak kayıt : 252 BİNALAR 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

56 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)

57 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır.

58 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 260 HAKLAR 100 KASA

59 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 260 HAKLAR 100 KASA b) Alınan yeni dükkan için TL hava parası ödenmiştir.

60 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 260 HAKLAR 100 KASA b) Alınan yeni dükkan için TL hava parası ödenmiştir. 261 ŞEREFİYE 100 KASA

61 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 260 HAKLAR 100 KASA b) Alınan yeni dükkan için TL hava parası ödenmiştir. 261 ŞEREFİYE 100 KASA c) Kiralanan binaya TL’ye çatı yaptırılmıştır.

62 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)
a) TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 260 HAKLAR 100 KASA b) Alınan yeni dükkan için TL hava parası ödenmiştir. 261 ŞEREFİYE 100 KASA c) Kiralanan binaya TL’ye çatı yaptırılmıştır. 264 ÖZEL MALİYETLER 100 KASA

63 Konu: Amortisman ve Yenileme Fonu
Haftaya... Konu: Amortisman ve Yenileme Fonu


"Şimdi bu Duran Varlıklardan üzerinde biraz duralım..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları